Zwolle Kampen Netwerkstad presenteert zich

Zwolle Kampen Netwerkstad heeft op vrijdag 21 september 2007 de bijeenkomst ‘Kijken naar de Netwerkstad door de bril van 2020’ georganiseerd  voor de raads- en collegeleden van Kampen en Zwolle, en de statenleden en gedeputeerden van de provincie Overijssel. De middag was vooral bedoeld om genodigden kennis te laten maken met de zeven boegbeelden en te informeren over de laatste stand van zaken van de ontwikkelingen en projecten binnen de Netwerkstad. De bijeenkomst vond plaats in het provinciehuis.

Zwolle Kampen Netwerkstad heeft eind 2006 bestuurlijk, organisatorisch en financieel een impuls gekregen. De lat is hoger gelegd en de verwachtingen zijn navenant. Aanleiding voor deze bijeenkomst is het deze zomer uitgekomen Meerjariguitvoeringsplan 2007 – 2010. Met concrete plannen, projecten en afspraken over wat in 2010 gereed moet zijn. Het is de eerste halteplaats van de uitvoering van de Netwerkstad Visie 2030.

Dick Buursink, gedeputeerde en portefeuillehouder Netwerkstad, in zijn welkomstwoord:

‘Deze bijeenkomst past goed in de ontwikkelingsfase van de Netwerkstad. Er gebeurt veel en we doen het steeds beter. Goed om daarbij stil te staan en vooruit te kijken. We moeten verder.’

Toekomstverkenning

Indachtig het thema van deze bijeenkomst ‘Kijken naar de Netwerkstad, door de bril van 2020’, nam  futuroloog Marcel Bullinga in een interactieve toekomstverkenning de aanwezigen mee naar 2020. Het diende als opmaat naar de presentaties van de boegbeelden.

Scherpere koers

Henk Jan Meijer, in zijn toespraak als voorzitter van de Netwerkstad: ‘de Netwerkstad vaart nu een scherpere koers. Het gaat nu om inhoud, focus en resultaten. Dat is belangrijk, gezien de ontwikkelingen om ons heen. We willen dat de Netwerkstad in het landelijk krachtenveld van regio’s, een onderscheidende en kansrijke regio is. Daar zullen we hard voor moeten blijven werken. De boegbeelden geven structuur aan dit complexe maar interessante samenwerkingsverband. Wij willen laten zien wat we door samenwerking en in samenhang kunnen bereiken. Vandaag is zo’n moment om kennis te maken met die resultaten, de inzet van de mensen die betrokken zijn bij de Netwerkstad.’

Geactualiseerd convenant

Burgemeester H.J. Meijer ondertekende samen met de heren G. Jansen (Commissaris van de Koningin) en J. Oosterhof (burgemeester van Kampen) het geactualiseerde convenant ‘Samenwerken in de IJsseldelta’ uit 2000. Het bijgestelde convenant ligt nu meer in lijn met de huidige organisatie, doelstellingen, focus en resultaatgerichtheid van de Netwerkstad. Meijer:’We moeten niet alleen naar de Netwerkstad kijken vanuit lokale belangen. Dan wordt het moeilijk! We moeten denken en handelen vanuit de belangen van de regio, en daar samen in optrekken! Dat bekrachtigen we met de ondertekening van deze aangepaste overeenkomst.’

Presentatie boegbeelden

De bijeenkomst werd afgesloten met presentaties van de zeven boegbeelden. Betrokken wethouders en boegbeeldtrekkers gaven in de ‘boegbeeldcorners’ uitleg over de doelstellingen, plannen en stand van zaken van de projecten binnen hun boegbeeld. De activiteiten en projecten van de Netwerkstad zijn ondergebracht in de volgende zeven boegbeelden:

·         Bereikbaarheid

Het gaat hier om een geïntegreerde aanpak van het verkeer op de rijkswegen (A28 en A50), ringwegen in Zwolle die aansluiting geven op regio (o.a. richting Raalte/Twente) en openbaar vervoer (spoor, light rail Zwolle Kampen en bus).

·         Stationsomgeving

Stedenbouwkundige en infrastructurele uitdaging in beide steden door de komst van de Hanzelijn. Doorontwikkelen van bestaande stationsomgeving in Zwolle en een nieuwe stationsomgeving in Kampen ontwikkelen en bouwen langs de A50.

·         Vernieuwing Economie

Versterking economie door in te spelen op innovatieve, i.s.m. bedrijfsleven en onderwijs.

·         IJsseldelta Zuid (bypass)

Een combinatie van waterbeheer door een bypass in de IJssel, met mogelijkheden voor woningbouw en waterrecreatie.

·         IJsseldelta Noord (Nationaal Landschap)

Behoud en beheer van het landschap en ontwikkeling toeristische infrastructuur die het gebied ontsluit voor fietsen, wandelen en varen.

·         Zorgen voor de Toekomst

Geïntegreerde aanpak van de zorg, van preventie tot herstructurering oude wijken en vergrijzing, in een veranderende samenleving.

·         Ontdek de IJsseldelta

Stimuleren ontwikkeling toeristische producten en profileren van de regio onder één toeristisch merk.

Reacties en conclusies

De aanwezige raads- en statenleden hebben enthousiast kennisgenomen van de voortgang van de projecten. Eén van de deelnemers:’plannen komen nu van de tekentafel en worden realiteit’.

Zwolle Kampen Netwerkstad

Zwolle Kampen Netwerkstad is in 2000 opgericht door de gemeenten Zwolle en Kampen en de provincie Overijssel. Met concrete projecten op het gebied van economie, bereikbaarheid, zorg,  toerisme en landschap, werken we samen aan een aantrekkelijke en concurrerende regio. De burgemeesters van beide steden wisselen elkaar om de twee jaar af als voorzitter.

Artikel delen:

Reageer