Onderwijs en ICT met elkaar verbonden

Zwolle – ICT is in de dagelijkse communicatie niet meer weg te denken en speelt ook een belangrijke rol bij de globalisering en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Voor welke uitdagingen staat het onderwijs bij al deze ontwikkelingen? Op woensdag 29 november 2014 geeft prof. dr. Joke Voogt tijdens een symposium haar visie op dit onderwerp als ze wordt geïnstalleerd als lector Onderwijsinnovatie en ICT van Windesheim.

 

In haar lectorale rede die is getiteld ‘Docent en ICT. Een constructieve relatie’, zal Joke uitleggen welke elementen volgens haar nodig zijn om een duurzame implementatie van ICT in het onderwijs mogelijk te maken. Volgens haar moeten de kennis, ervaring en problemen van docenten een centrale rol spelen bij ICT-vernieuwing. Ze pleit onder meer voor een nauwere verbinding tussen onderzoek en praktijk en een betere aansluiting bij de realiteit van de onderwijspraktijk.

Programma symposium
Voorafgaand aan de officiële installatie en lectorale rede kunnen de deelnemers twee workshops volgen. De workshops gaan over de potentie van ICT om een bijdrage te leveren aan oplossingen van actuele vraagstukken in het onderwijs. Kijk voor meer informatie over de workshops op windesheim.nl/agenda. U kunt zich via de website ook aanmelden voor het symposium.

Lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT
Het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT doet onderzoek naar duurzame implementatie van ICT-toepassingen, met het oog op aantrekkelijk, efficiënt, effectief en eigentijds onderwijs. Ook de potentie van nieuwe ICT-toepassingen voor het onderwijs wordt verkend. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met (toekomstige) leraren en lerarenopleiders, de leraar is en blijft namelijk de sleutelfiguur voor kwalitatief goed onderwijs.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer