Wat is de toekomst van de democratie in Europa?

Zwolle – Europarlementariër Sophie in ‘t Veld en Martin Sommer, politiek redacteur/commentator gaan op donderdag 13 november de discussie aan over de toekomst van democratie in Europa. Dit doen ze tijdens het jaarlijkse Thorbeckedebat dat vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het Zwolse stadhuis plaatsvindt.

Sophie in ‘t Veld pleit voor een gekozen Europese leider en een grotere rol voor de burger. Martin Sommer gelooft niet in een Europese burger, en volgens hem komt die er ook niet op afroep.

Achtergrond van de discussie
We zien dat de Europese Unie als gevolg van de financiële crisis verder wordt uitgebouwd, maar dat tegelijkertijd een groot deel van het Europese electoraat afhaakt. Formeel is de besluitvorming in de Europese Unie democratisch afgedekt, maar is er sprake van daadwerkelijke democratische legitimiteit? Besluitvorming in Europees verband tast in toenemende mate de beslisruimte in de nationale staten aan, waardoor de betekenis van de nationale democratie afneemt. Vandaar de vraag naar een visie op de toekomst van de democratie in Europa.

Over de sprekers
Sophie in ’t Veld is Europarlementariër Nederland namens D66 bij de Alliantie voor Liberalen en Democraten in Europa. Martin Sommer is politiek redacteur/commentator voor de Volkskrant.

Jaarlijks Thorbeckedebat
Het Thorbeckedebat is een initiatief van de Stichting Thorbecke Zwolle. Deze stichting komt voort uit de Stichting Standbeeld Thorbecke, die zorgde voor een standbeeld van de Zwolse staatsman in 1992 op het Stationsplein van Zwolle. Het debat wordt jaarlijks georganiseerd om burgers en overheid dichter bij elkaar te brengen en de kwaliteit van het openbaar bestuur te vergroten. Bij de vraagstelling in de jaarlijkse debatreeks wordt gerefereerd aan zienswijzen van Thorbecke.

Inloop vanaf 19.30 uur
De raadzaal van het stadhuis is donderdag 13 november geopend vanaf 19.30 uur. De lezing van Sophie in ‘t Veld begint om 20.00 uur. Martin Sommer verzorgt de oppositie. Het aansluitende debat vindt plaats onder leiding van dr. Jan Drentje, docent Geschiedfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en bestuurslid van de stichting Thorbecke Zwolle. Hij rondt om circa 21.45 uur af. Aansluitend is er een informele bijeenkomst in de burgerzaal.

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd het Thorbeckedebat bij te wonen en deel te nemen aan de discussie. 

Artikel delen:
Reacties 15
 1. Ik denk wel dat de strategie ‘Europa’ een goede is.
  Waarden zoals beschaving, onderwijs, democratie, zorg,
  en dat ook financieel in groter verband regelen.
  Ik weet dat Nederland daaraan gaat betalen, er zijn
  immers ook Grieken. Europa zou denk ik een hecht
  verbond moeten zijn in alle opzichten. De zwakke Europese landen steunen daarin begrepen, en meenemen.
  Dat helpt een sterk front te maken tegen de Islamieten
  die momenteel proberen middels geweld iets te bereiken.

 2. Een fopdrol, een farce is het!
  Wat is europa? Een onder dwang samengesmolten geheel van onverenigbare naties. Europa? een stad (Brussel) vol overbetaalde stropdassen zonder ideologie, zonder mensenkennis.
  Een droom zonder invulling. Een boom zonder wortels.
  Een lege huls gevormd door kapitalisme en hebzucht. Gedoemd te mislukken. Een fout met verstrekkende gevolgen!

 3. @hanshanzestad
  Het Europa waar in Brussel al jaren aan gewerkt wordt, heeft een belangrijke rol voor de grote stroom immigranten uit vooral moslimlanden. Die groep is namelijk traditioneel gewend om te stemmen op sociaal-democratische partijen, die onder de autochtone bevolkingen enorm aan populariteit verliest??

 4. Democratie? Dat heb je op geen enkel niveau!
  Stemmen is om de burger het idee te geven dat hun mening telt, maar op het moment dat het er op aankomt, doet de politiek toch wat ze zelf willen.
  Kijk alleen al hier in Zwolle:
  – Veel reacties op het kwijtraken van een beschermd straatbeeld, maar ondertussen wel een sloopvergunning geven voor Ter Pelkwijkpark 9.
  – Veel protesten tegen het plaatsen van nog meer voor vele (tot in de wijde omtrek) omwonenden uitzichtverpestende lichtmasten, maar binnenkort worden alle bezwaren gewoon van tafel geveegd, zodat Hornbach ook z’n paal heeft.

  Need I say more?

 5. In het referendum was 68% tegen toenemende macht naar europa.
  Verdere eenwording lijkt mij persoonlijk ook niet wenselijk, om handel te drijven is dit bovendien niet nodig.

Reageer