Start van duurzame projecten in regio Zwolle

Zwolle – Energy Challenges op scholen, het opzetten van wijkbedrijven voor meer duurzaamheid en een duurzaam IJsseldelta stadion waaraan regionale bedrijven meewerken. Deze en nog meer duurzame projecten worden in 2015 gezamenlijk opgepakt door overheid, ondernemers, onderwijs én inwoners. Dat is afgesproken tijdens de werkconferentie Energie in de Regio Zwolle, die afgelopen zaterdag plaatsvond voorafgaand aan de wedstrijd PEC Zwolle – FC Groningen in het stadion.

zwolse_energietransitie.jpg 

De werkconferentie was een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Olst-­Wijhe en Zwolle, in samenwerking met het Zwolse bewonersinitiatief Blauwvinger Energie en PEC Zwolle. De overgang naar een duurzame energievoorziening in de regio Zwolle vraagt steeds meer gezamenlijke inzet van overheid, onderwijs & onderzoek, ondernemers én de inwoners van de regio Zwolle zelf. Burgemeester Ton Strien van gemeente Olst-­Wijhe, tevens dagvoorzitter, stelde dat bij deze verduurzaming de burger steeds vaker centraal komt te staan. Het Zwolse inwonersinitiatief Blauwvinger Energie liet zien dat duurzame energie al volop thuis gerealiseerd kan worden als we er gezamenlijk onze schouders onder zetten.

Een van de concrete vervolgacties is het organiseren van Energy Challenges op basisscholen in de regio Zwolle. In Noord-­‐Nederland wordt dit al op ruim 100 scholen gedaan. En met succes, want door kinderen nu al te laten beseffen dat we moeten overgaan op duurzame energie, gaan hun ouders sneller mee. Op deze manier vormen scholen een sociaal knooppunt, zodat energie een onderwerp van belang wordt bij bewoners van de regio Zwolle. Begin volgend jaar wordt daarvoor een projectteam opgestart om nog in 2015 de eerste Energy Challenges in de regio Zwolle op te starten. Ook op andere vlakken zijn afgelopen zaterdag samenwerkingsverbanden aangegaan. Een aantal ondernemers, overheden, onderwijs-­ en onderzoeksinstellingen en vooral bewonersinitiatieven gaan kennisdelen over hoe wijkbedrijven kunnen worden opgezet. Verder worden met financiële instellingen rendabele businesscases geïnventariseerd om in de regio Zwolle lokale energie-­‐initiatieven financieel gezond op te zetten. Burgemeester Ton Strien van Olst-­‐Wijhe was erg tevreden over de resultaten van de werkconferentie: “De ideeën van deze bijeenkomst moeten nu worden omgezet naar concrete acties.”

De bijeenkomst was een vervolg op de Miniconferentie Energie op 4 april 2014, voorafgaand aan de wedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Groningen in het vorige voetbalseizoen. Deze wedstrijd was bewust gekozen om inzicht te krijgen in de kracht van Energy Valley, het energieprogramma van Noord-­‐Nederland. Destijds werd met het ondertekenen van het convenant ‘Gezamenlijke Energieverklaring Regio Zwolle’ de aanzet tot meer concrete acties gedaan.

Ton Strien, burgemeester Olst-­‐Wijhe en dagvoorzitter van de werkconferentie: “De regio Zwolle heeft veel economische daadkracht. Niet voor niets wordt deze regio als de sterkst groeiende economische regio van Nederland aangemerkt. Uit één van de onderzoeken blijkt tevens dat de regio Zwolle het beste scoort op de sociale samenhang en gemeenschapszin. Die sociale samenhang kan bijdragen aan het realiseren van een energieneutrale regio. Overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek werken daarin steeds nauwer samen met de inwoners uit de regio Zwolle.”

Arjan Jansen, maatschappelijk directeur PEC Zwolle: “PEC Zwolle is meer dan alleen voetbal; we willen de maatschappelijke verbinding aangaan met de regio Zwolle. Dat doen we op pijlers als kunststof, havens, health, recreatie en energie. Als je duurzaam wilt zijn, zoals PEC Zwolle, dan moet je er ook zelf mee aan de slag. Dus we zijn druk doende om alle verlichting in het stadion – op de stadionmasten na – van LED-­verlichting te voorzien. Tezamen met de circa 2.000 zonnepanelen die we op het stadion willen plaatsen, worden we steeds duurzamer en komen we steeds dichter bij een energieneutraal stadion.”

Robert Colijn, Blauwvinger Energie: “Energie is voor ons zo vanzelfsprekend, dat we ons niet echt realiseren dat energie het fundament onder onze economie en samenleving is. Zonder energie valt alles letterlijk stil. Het wordt tijd dat we lokaal onze duurzame verantwoordelijkheid nemen, anders zijn we geen knip voor de neus waard voor onze kinderen. Wat is er mooier dan samen de schouders zetten om een energie-autonome regio te worden? Duurzame energie kan daarbij een motor voor andere burgerinitiatieven zijn. We zijn al een sterke economische regio, nu gaan we er een duurzaam energiefundament onder leggen.”

Artikel delen:
Reacties 11
 1. Volgens mij kost die duurzame energie bakken vol met geld en levert het niets op .Er wordt hier gezegd dat we met ons allen de schouders eronder moeten zetten .Maar we hebben in het verleden ons allemaal al zoveel ergensvoor ingezet .En uiteindelijk zijn we meer kwijt als dat ons wordt voor gerekend

 2. @Pjotr wat is jouw optie dan? Gewoon olie/kolen/gas blijven verstoken alsof dat oneindig en goedkoop winbaar is?

  Duurzaam energie opwekken is niet zo maar een reclamedingetje, het is bittere noodzaak. En het ombouwen naar een 100% duurzame maatschappij moeten we nu doen, nu de niet-duurzame energie nog betaalbaar is.

 3. @Pjotr

  Duurzame energie loont altijd. De kosten hiervan worden in de loop van de tijd geneutraliseerd, waarbij men daarna profiteert van de winst dat het opbrengt en daarna is het tevens ook milieuvriendelijk.;)

 4. Er is op dit moment geen enkele vorm van energieopwekking die o/k/g geheel kan vervangen. Sterker nog, alle vormen bij elkaar kunnen dat niet (bijv. kernsplitsing, zon, wind, getijde, biogas/ethanol). Maar we zullen wel moeten. Het echte alternatief staat helaas nog in de kinderschoenen: kernfusie. We zullen ze allemaal moeten gaan gebruiken, dus ook windenergie, om de tussentijd te kunnen overbruggen. Een lelijke windmolen is nog altijd beter dan niet genoeg energie om de wereld draaiende te houden.

 5. De fossiele brandstoffen (kolen, olie, gas)zijn inderdaad maar 1 keer te gebruiken, en er komen ook steeds meer mensen op deze aarde, het verbruik wordt misschien wel eerder groter dan kleiner(?)
  De wereldeconomie is erg afhankelijk van fossiele brandstoffen.
  Eerlijk gezegd heb ik mij hier vaak zorgen om gemaakt, en nog wel, hoe dit te veranderen is.
  Het moet anders, dit besef is nog lang niet genoeg doorgedrongen lijkt het.

 6. Het is niet kiezen uit twee kwaden Jasper. De kosten in vergelijk met levensduur en opbrengsten van zo’n park kunnen niet uit zonder subsidies. Lees het politieke log eens hierover.

 7. Ik heb even snel zitten zoeken op het internet en zie dat het rendement van windmolens op zee omstreden is. Ik zal me er beter in verdiepen.

 8. @Derk

  ?én ding wat sowieso niet loont en waar wij als mensen vroeg of laat dood aan gaan is koolmonoxide uitstoten via verbranding. En beste Derk mijn vriend; Dit gaat niet meer om kosten maar om levens!

Reageer