SP: nieuw belastingstelsel voor Zwolle

Zwolle – Bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad zal de SP voorstellen om de gemeentelijke lasten op een andere manier te innen. De SP wil de lasten voor huurders, zowel particulier als bij bedrijven, verlagen. Hiermee worden met name lage inkomens en ondernemers in het MKB geholpen.

Voor de SP is het feit dat er de komende jaren nog fors bezuinigd moet worden een aanleiding om ook te kijken hoe de lastenverdeling in de stad eerlijker kan. Een mogelijkheid hiervoor is om de afvalstoffenheffing te verlagen of zelfs af te schaffen, en dit te bekostigen met een verhoging van de OZB. Hiermee ontstaat lastenverlichting voor huurders of eigenaren van goedkope koopwoningen. Een dergelijk systeem wordt op dit moment in Nijmegen doorgevoerd. Verder wil de SP bij de OZB voor bedrijven de gebruikersheffing afschaffen en dit bekostigen met een verhoging van de eigenaarsheffing. Dit betekent dat de lasten voor hurende bedrijven, waarbij het met name om het MKB gaat, omlaag gaan ten koste van pandeigenaren. Hiermee ontstaat ook een extra prikkel voor eigenaren van lege panden om huurders te vinden, omdat zij meer kosten kwijt zijn voor leegstaande panden.

SP-fractievoorzitter Frank Futselaar: ‘Door de crisis en de bezuinigingen, zoals de verhuurdersheffing, zijn lage inkomens en kleine ondernemers zwaar getroffen. Wij willen de komende jaren helpen hun inkomenspositie te verbeteren. Dat is niet alleen goed voor hen, maar ook voor de economie van onze stad. Betere koopkracht en ruimte voor het MKB betekent meer banen voor Zwolle. En bovenal maakt het onze stad eerlijker.’

De SP wil dat deze voorstellen voor de Perspectiefnota in 2015 onderzocht worden. Als de raad hiermee niet akkoord gaat, zal de partij dan zelf met uitgewerkte voorstellen komen.

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Woningcorporaties zijn denk ik een SP dingetje, als ’t over huur gaat.
  en laat nou net blijken dat de directies van woningcorporaties er
  op los frauderen met de centjes die ze eerlijk behoren te beheren.
  Wat mij betreft al die ‘woningcorporaties’ helemaal afschaffen.
  Hoeveel zijn dat er wel in Zwolle? En elk heeft een directeur,
  met een mega salaris, wat de huurders betalen.
  Dat systeem deugt echt niet.

 2. Het is nooit genoeg. Met een gemiddelde koopwoning betaal je nu al 100 euro per maand aan ozb/afval/forfait welke allemaal weer gestegen zijn.
  En die politiek maar sinterklaasje spelen vanuit zogenaamd gelijkheidsdenken want och mensen met een laag inkomen zijn zielig en dat is niet eerlijk.

  de middenstand, die worden pas getroffen, eerst ga je er procentueel net zo hard op achteruit als de lage inkomens. vervolgens komen er plannetjes om die middenstand nog meer leeg te trekken om het vervolgens weer door te sluizen naar de lage inkomens.

  alsof maximaal 260 euro huurtoeslag en ca. 50 euro zorgtoeslag, ontheffing afvalstoffen (350), een sociale huurwoning met een maximale huurprijs van 600 euro, en allerlei additieve uitkeringen toeslagen en subsidies niet genoeg zijn.

  Begrijp me niet verkeerd het is goed dat dat soort dingen er zijn en ik heb zelf ook een tijdje zo geleefd maar stoorde me wel mateloos aan mensen in dezelfde financieele situatie die vervolgens wel 2 honden een papegaai en een megaflatscreen met PlayStation hebben en zich bovendien het schompes rookten.

  Het is volgens mij tijd om de boel nog wat verder te verlagen en werken lonend te maken want ik snap ook wel dat je niet aan t werk gaat als dat net zoveel oplevert als alle subsidies bij elkaar.

 3. Bijzonder… De SP wil huiseigenaren (vaak tot hun nek in de hypotheekschulden) zwaarder gaan belasten, zodat mensen die in een goedkoop huurhuis wonen minder gaan betalen.
  En dat noemen ze dan ‘eerlijk’….

Reageer