Elektrificatie spoor Zwolle-Enschede op kalender

Zwolle – De werkzaamheden voor de elektrificatie van het spoor Zwolle-Enschede staan vanaf 25 november op de Europese aanbestedingskalender. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben ProRail opdracht gegeven de aanbesteding en de uitvoering van het werk te begeleiden. Naar verwachting is in het voorjaar van 2015 de aannemer voor deze klus bekend en zijn de werkzaamheden medio 2017 gereed.

De aannemer die de aanbesteding wint, start in 2015 met de voorbereiding van de werkzaamheden en het aanvragen van de benodigde vergunningen en ontheffingen. In 2016 kan de uitvoering van het werk daadwerkelijk van start gaan. Bij de elektrificatie van het bijna 40 kilometer lange spoortraject tussen Zwolle en Wierden gaat het onder andere om de aanleg van 900 bovenleidingmasten naast het spoor, ondergrondse leidingen naar drie nieuwe technische ruimten voor de stroomvoorziening van 1500 volt naar de bovenleiding en ontsluitingswegen voor onderhoud. Ook wordt de fietsbrug over het spoor bij de Looweg in Wierden aangepast. Deze wordt samen met de hoogspanningskabel bij Nijverdal verhoogd zodat de bovenleiding van het spoor er onderdoor kan.

Elektrificatie
Met de elektrificatie van de lijn Zwolle-Enschede, waar nu nog met dieseltreinen wordt gereden, bespaart de provincie op de exploitatiekosten (aanschaf-, onderhoud- en brandstofkosten). Daarnaast verbetert de luchtkwaliteit in het gebied tussen Zwolle en Wierden. Elektrificatie zorgt ook voor een kortere rijtijd, waardoor de reizigers sneller op de plek van bestemming zijn en een hogere frequentie in de toekomst mogelijk is.

In de komende maanden wordt nader onderzocht op welke wijze de hinder voor treinreizigers gedurende de werkzaamheden tot een minimum beperkt kunnen worden. 

 

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Na 133 jaar komt Zwolle-Almelo uiteindelijk dus toch onder de draad. Om eerlijk te zijn hadden ze dit slimmer kunnen aanpakken door het een paar jaar eerder te beslissen en het uit te voeren in de 3 jaar dat het spoor bij Nijverdal er toch al uit lag.

Reageer