Nieuwe visie op beheer openbare ruimten Zwolle

Zwolle – Het beheer van de openbare ruimte wordt volgens nieuwe uitgangspunten vormgegeven: toekomstbestendig, samen en op maat. Dit is nodig om dat de huidige werkwijze niet meer voldoet aan de wensen van de veranderende maatschappij. Het college van burgemeester en wethouders gaat over de invulling van deze drie uitgangspunten met de Zwolse bevolking in gesprek.

De huidige werkwijze voor het beheer van de openbare ruimte is vooral gericht op technisch beheer, een gelijk niveau in alle wijken (behalve de binnenstad). Daarnaast bepaalt en zorgt de gemeente voor het beheer en onderhoud. Op basis van gesprekken met partners en een analyse van de trends en ontwikkelingen in de samenleving wordt geconcludeerd dat er meer ruimte moet zijn voor maatwerk, differentiatie en ruimte voor initiatieven van inwoners, bedrijven en partners. Het college is van mening dat hier met de drie nieuwe uitgangspunten aan tegemoet gekomen wordt. Na de gesprekken met de stad wordt de nieuwe beleidsvisie voor het beheer van de openbare ruimte opgesteld en worden keuzes gemaakt ten aanzien van de bezuinigingsopgave voor de komende jaren. De gemeenteraad bespreekt deze vervolgens bij de behandeling van de Perspectiefnota in 2015.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer