PBZ wil onbelemmerd zicht op Oude Mars

Maandagavond 24 september a.s. spreekt Commissie Ruimte over het bouwplan Boerderij Oude Mars. Na de uitgeschreven Ontwikkelcompetitie zijn de bouwplannen geselecteerd van allereerst Deltawonen en als goede tweede het plan van Het Zandt. Plaatselijk Belang Zwolle wil aanscherping van de richtlijnen voor Boerderij Oude Mars

PBZ is van mening dat vanuit alle windstreken onbelemmerd zicht moet zijn op de voormalige boerderij Oude Mars. Als goed voorbeeld, hoe het zou moeten, verwijst PBZ naar de drie Brinken nabij de Brinkhoekweg / Haersterveerweg.  Vanuit alledrie Brinken, Hoevebrink, Kloosterbrink, Spiekerbrink, en rondom liggende wegen en fietspaden, bestaat onbelemmerd zicht op de aldaar centraal gesitueerde boerderij. Dezelfde situatie wenst PBZ ook terug te zien in de plannen voor de Oude Mars. De criteria van de ontwikkelcompetitie staan herbebouwing toe van bijgebouwen. De bijgebouwen hebben niet dezelfde kwaliteit als het monumentale hoofdgebouw en dateren (deels) uit een veel latere tijd.  PBZ wil eventuele noodzakelijke bijgebouwen daarom op grotere afstand van het hoofdgebouw zetten, zodanig dat vanuit alle windstreken zichtlijnen naar het hoofdgebouw getrokken kunnen worden. Hierdoor blijft de unieke beeldbepalende rol van de boerderij voor deze omgeving gewaarborgd.   

Artikel delen:

Reageer