Zorginstellingen betrekken patiënt bij veilige zorg

De patiënt actief betrekken bij veilige zorg. Dat is het gezamenlijke doel van Zorgbelang Overijssel, het Centrum Patiëntveiligheid Isala en diverse huisartsenposten uit de regio IJssel Vecht, Flevoland en Noordoost Veluwe. Sinds enkele weken wordt de nieuwe folder ‘Durf te vragen. Help mee aan veilige zorg’ getest onder patiënten van deze zorginstellingen. Het betreffen onder andere de huisartsenposten Hardenberg en Zwolle, het Dermatologisch centrum Isala en de poli Chirurgie van de Isala klinieken. Daarnaast hebben medewerkers en huisartsen van de huisartsenposten ook een cursus Decentrale Analyse Methode gevolgd bij het Centrum Patiëntveiligheid Isala.

Patiënten kunnen bijdragen aan een veiligere zorg door alle benodigde informatie te geven en door vragen te stellen als iets niet duidelijk is. In de nieuwe folder die momenteel getest wordt, staan hiervoor eenvoudige en duidelijke tips. De tips zijn er op gericht dat een patiënt zelf actief vragen durft te stellen over bijvoorbeeld de gezondheidstoestand, medicijngebruik, vervolgafspraken of het verloop van de behandeling. Opmerkingen over veiligheid in de zorg kunnen gemeld worden bij Zorgbelang Overijssel en het Centrum Patiëntveiligheid Isala. Na drie weken testen is de respons op de folder al hoog. Patiënten maken in ieder geval gebruik van de mogelijkheid om op deze manier hun mening te geven over veiligheid in de zorg. Gegevens die de zorginstellingen weer kunnen gebruiken om van te leren.

Er wordt ook geïnvesteerd in de zorgverleners. Enkele huisartsen en medewerkers van de huisartsenposten hebben een cursus gevolgd bij het Centrum Patiëntveiligheid Isala om incidenten en bijna-incidenten te analyseren. Deze zogenaamde Decentrale Analyse Methode is eerder dit jaar ook door het Centrum Patiëntveiligheid Isala geïntroduceerd bij collega-ziekenhuizen.

Door deze cursus leren medewerkers niet alleen incidenten te herkennen en te melden, maar ook vast te stellen wat de oorzaken zijn van het incident. “Het belangrijkste is namelijk dat je leert van het incident en dat je tot oplossingen komt om vergelijkbare situaties in de toekomst te vermijden”, aldus Annelies van Bon, hoofd Centrum Patiëntveiligheid Isala. In de praktijk blijkt dat incidenten ook ontstaan doordat er meerdere zorgverleners in de ketenzorg betrokken zijn bij de patiënt. Door gezamenlijk te werken aan patiëntveiligheid kunnen de zorgverleners ook werken aan veilige zorg in de hele keten.

Artikel delen:

Reageer