SP: geef de WEZO toekomst

Zwolle – De fractie van de SP wil dat sociale werkvoorziening WEZO in de toekomst een volwaardige gemeentelijke uitvoeringsorganisatie voor re-integratie en beschut werk wordt. Bij de komende gemeenteraadsvergadering maandag zal de SP hiervoor pleiten.

Komende maandag debatteert de gemeenteraad over het opheffen van de gemeenschappelijke regeling van de WEZO. De SP steunt dit, omdat de WEZO hiermee geheel in handen van de gemeente komt en de bestuursstructuur wordt versimpeld. Maar de fractie heeft zorg over de continuïteit van de WEZO en wil het voortbestaan garanderen.

SP-raadslid Bert Sluijer ziet grote kansen voor de WEZO als gemeentelijke uitvoeringsorganisatie binnen de participatiewet. Ook de ondernemingsraad van de WEZO pleitte eerder meer actieve rol van de organisatie. Sluijer: ‘Een WEZO die van de gemeente is, moet meer zijn dan een langzaam leeglopende sociale werkvoorziening. De kennis die aanwezig is in het bedrijf moet door de gemeente gebruikt worden om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Door de WEZO te integreren in de gemeentelijke organisatie garanderen we continuïteit voor de WEZO en kunnen we ons gemeentelijk participatiebeleid versterken.’ De SP vindt het jammer dat het college nu wel uitgebreid ingaat op het beëindigen van de gemeenschappelijke regeling, maar nog nauwelijks aandacht besteed aan de rol van de WEZO in de toekomst. Sluijer: ‘Wij willen niet in de toekomst eigenaar zijn van een WEZO zonder werknemers. Met het afbreken van het oude, zouden we ook moeten stil staan bij nieuwe kansen die voor ons liggen.’

Artikel delen:
Reacties 12
 1. De Wezo is een bedrijf dat ik zie als concurentievervalsing tegenover particuliere bedrijven.Dit omdat de Wezo steun krijgt van rijk en gemeente en dus tegen een lagere kostprijs kunnen werken met minder valide mensen.Daar kun je als gewoon bedrijf niet concureren .


  ⚠️ Meld

 2. Beste Pjotr,
  Ieder gewoonbedrijf kan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Men krijgt hierbij dan ook subsidie. Helaas willen veel “gewone” bedrijven dat niet. Dan moet je ook niet zeuren over oneerlijke concurentie. Wezo krijgt namelijk subsidie afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt of handicap. Ter compensatie dus!
  Bos


  ⚠️ Meld

 3. Graag wil ik twee kanttekeningen maken bij de opmerkingen van de SP.
  Twee jaar geleden heeft de SP een enquête gehouden over de werkomstandigheden in de Sociale Werkvoorziening, waar ook medewerkers van WEZO hebben deelgenomen. Uit de resultaten bleek dat de omstandigheden ook bij dit bedrijf erbarmelijk slecht zijn. Ik begrijp dan ook niet dat zij dan nu spreken van een ‘volwaardig gemeentelijk uitvoeringsorganisatie’ voor re-integratie en beschut werk dat zij in de toekomst mag worden. Zij behoort dat al jaren lang te zijn. De SP spreekt hier uit twee monden.
  Mijn tweede punt is “De kennis die aanwezig is in het bedrijf moet door de gemeente gebruikt worden om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden”.
  Over welke kennis heeft men het? Er werken bij Wezo mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). In 2013 heeft het UWV gesteld dat het Wezo niet verweten kan worden geen kennis te hebben van Niet Aangeboren Hersenletsel, en heeft na een 22 jarig dienstverband de WSW-status ingetrokken en zodoende meegewerkt te hebben aan ontslag op basis van deze genoemde gronden.
  Overigens schrijft Wezo in een verklaring op 2 mei 2014 dat zij zelf geen overzicht kan realiseren hoeveel medewerkers met NAH binnen dit bedrijf werkzaam zijn. How on earth kan je een beleid ontwikkelen en mensen met NAH goed laten functioneren als je niet eens weet wie die medewerkers zijn, en hoe je ze begeleiden kan? Dit is tot het bizarre af.
  Elke organisatie die mensen met NAH begeleiden behoren een keurmerk te hebben. Wezo niet. Aan de lezer de vraag: wat klopt hier niet? Alleen rekening houden met arbeidsomstandigheden werkt niet met deze doelgroep. Hier is iets meer voor nodig. Deze doelgroep neem ik als voorbeeld, omdat ik hierover mee kan praten. Het is jammer dat zelfs de Wezo-directeur geen pogingen ondernam om te komen tot goede voorzieningen binnen het bedrijf.
  Dat er binnen de lokale WSW veel mis is, is duidelijk en dient men zich terdege te realiseren. Hopelijk komt er iets tot stand na vragen die gesteld zijn door de Cliëntenraad, maar of dit op de juiste manier gebeurt vraag ik mij af.


  ⚠️ Meld

 4. Klopt Bos, iemand met wajong uitkering, opleiding betaald UWV daarna een halfjaarcontract netto kosten voor ondernemer zijn 50% van de loonkosten. Goedkope krachten mits gemotiveerd om weer in het arbeidsproces te willen stappen.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.