Beginspraak aan de orde in gemeenteraad

Het college van Zwolle heeft besloten om twee notities aan de raad voor te leggen. Eén notitie over beginspraak en één over de bevoegdheden van raad en college bij ruimtelijke projecten. Deze notities bieden aanknopingspunten voor de raad om een standpunt te bepalen. Dit moet leiden tot een nadere uitwerking van randvoorwaarden en spelregels voor communicatie bij ruimtelijke projecten.

Zwolle is een stad in ontwikkeling. Dit betekent dat de gemeente en ontwikkelende partijen veranderingen teweeg brengen in de woon- en leefomgeving van mensen. Zwollenaren zijn betrokken bij hun stad en willen daarom ook invloed uitoefenen op de veranderingen in hun leefomgeving. Burgers worden mondiger, belangengroepen steeds professioneler in hun handelen en de overheid moet daarop een passend antwoord geven. Dit heeft de gemeenteraad van Zwolle ook nadrukkelijk aan het college gevraagd.

Notities

De notitie ‘Bevoegdheden bij ruimtelijke projecten’ zoomt in op het proces van projecten. De rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen zijn hierin beschreven. De notitie ‘Communicatie en interactieve planvorming bij ruimtelijke projecten’ gaat met name over de criteria en randvoorwaarden die spelen bij interactieve processen tussen gemeente en burgers. De notitie beschrijft de mogelijkheden voor beginspraak bij ruimtelijke projecten.

Proces

Onder het motto: werken aan Beginspraak hebben Zwolse corporaties, Consilium Zwolle en de gemeente aandacht besteed aan dit onderwerp. In 2006 is er een workshop georganiseerd, waarin projectleiders en communicatiemedewerkers aan de hand van cases ervaringen hebben uitgewisseld. Eind 2006 is het onderwerp verder uitgelicht tijdens een symposium met tal van partijen en deskundigen. Deze ervaringen zijn benut voor het opstellen voor het opstellen van de twee notities.

Uit de, nog te plannen, discussie met de raad zal blijken hoe het Zwolse bestuur met ‘beginspraak’ om wil gaan.

Artikel delen:

Reageer