Interessante archeologische vondsten Rodetorenplein

De opgravingen bij het Rodetorenplein leveren verrassend veel informatie op over de oudste geschiedenis van de stad Zwolle. De landtong dateert uit het midden van de dertiende eeuw. De vondsten leveren het zoveelste bewijs dat Zwolle in de dertiende eeuw vele malen groter was dan men tot voor kort aannam en al belangrijke havenactiviteiten kende.

De gemeentelijke archeologen hebben een opgravingsput aangelegd op de landtong buiten de stadsmuur. Hier stond vroeger de houten kraan om de schepen te laden en te lossen. De archeologen konden vaststellen dat de kern van de landtong uit het midden van de dertiende eeuw dateert, uit dezelfde tijd als de houten huizen die in 2005 zijn opgegraven naast de Jan Baghstoren. Deze landtong bestond uit een grondlichaam van lagen zand en klei. Het grondlichaam werd bijeen gehouden door oeverbeschoeiingen van houten palen met vlechtwerk. In de loop der eeuwen is de landtong stukje bij beetje vergroot door grond aan de oevers toe te voegen die dan weer met beschoeiingen beschermd moesten worden. Er zijn dan ook veel van deze beschoeiingslijnen terug gevonden. De laatste bestond uit een bakstenen kademuur uit 1857 die met grote muurankers in het lichaam van de landtong verankerd zijn.

De vondsten zijn gedaan, bestaan o.a. uit een Engels muntje dat tussen 1247 en 1272 gedateerd kan worden. Dit komt uit de grond van het oudste gedeelte van de landtong. Andere vondsten bestaan uit sintels of scheepskrammen die wijzen op scheepsbouw of -reparatie op dit stuk land.

Wat voor betekenis hebben de vondsten die nu gedaan zijn op het Rodetorenplein? Historisch was bekend dat de landtong of het stadswerk waarop later een houten kraan kwam te staan uit de 15de eeuw dateert. Waarschijnlijk gaat het hier om een vergroting van een bestaande landtong, omdat het oudste gedeelte maar liefst twee eeuwen ouder was. In feite vormt deze opgraving inmiddels het zoveelste bewijs dat Zwolle in de dertiende eeuw vele malen groter was dan men tot voor kort aannam en al belangrijke havenactiviteiten kende.

Door de opgraving onder de nieuwbouw van het Stedelijk Museum in 1995 wisten we al dat Zwolle reeds in de elfde eeuw een havengebied had aan de zuidzijde van de Grote Aa. Deze huizen lagen tussen de Voorstraat en het water. De opgraving in 2005 naast de Jan Baghstoren op het Rodetorenplein bracht aan het licht dat hier al houten huizen stonden in de dertiende eeuw.

Artikel delen:

Reageer