VVD wil toepassing gedeelte-ruimte verkeersconcept

Ons land en onze stad is door de jaren heen vergeven van verkeersborden. Daardoor wordt het verkeersbeeld soms onduidelijk. Dit komt noch de verkeersveiligheid, noch de kwaliteit van de openbare ruimte ten goede. Al enige tijd passen daarom diverse gemeenten het zogenaamde gedeelte-ruimte (shared space) verkeersconcept toe. Het concept is ontwikkeld om een betere inrichting van de openbare ruimte te krijgen. Dat is ook wat VVD Zwolle wil, en de partij stelt hierover vragen aan het college.

“Het komt erop neer, dat –na een grondige herinrichting van de betrokken wegen en pleinen- zoveel mogelijk verkeersborden, stoplichten en verkeersdrempels worden verwijderd. De eigen verantwoordelijkheid van iedere verkeersgebruiker staat weer voorop en de overvloed aan borden en tekens wordt drastisch verminderd. De manier, waarop de weg is ingericht, bepaalt vervolgens het gewenste rijgedrag. Zo ook in bijv. de 30 km-zones, die zo overvloedig in onze gemeente zijn aangewezen.”, aldus de VVD.

“Toepassing van dit concept door de gemeenten Borsele en Smallingerland leidt tot een rustiger verkeersbeeld, een spectaculair grotere verkeersveiligheid en vooral: een verhoging van de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving, afgestemd op de menselijke maat.
Deze voorbeelden hebben inmiddels ook de aandacht van het buitenland getrokken (Engeland, Duitsland, Verenigde Staten en Brazilië). In de Londense wijk Kensington is het reeds met succes toegepast.” De VVD-fractie denkt, dat ook in Zwolle de verkeersveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit door gebruikmaking van dit concept kunnen  verbeteren.

Daarom willen we graag de volgende vragen stellen:

1. Is uw College bekend met het gedeelde-ruimte verkeersconcept, en onderschrijft u de daarin genoemde feiten?

2. Is uw College voornemens dit verkeersconcept binnen de gemeente Zwolle of in gedeelten daarvan toe te passen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kan dan de Raad de nodige informatie hierover tegemoet zien?


Piet van Dijk

VVD Zwolle

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer