COC blij met taboedoorbrekend advies Integratieraad

COC Zwolle is verheugd over het advies van de Zwolse Integratieraad over het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in allochtone kring. “Met het advies heeft de raad op een betrokken en bewonderenswaardige manier problemen benoemd waar allochtone homo’s en lesbo’s tegenaan lopen”, zegt voorzitter Richard Kuper. “Dit is een belangrijke en taboedoorbrekende stap in de richting van een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn.”

De gemeente Zwolle heeft het adviesorgaan, dat bestaat uit een diverse groep allochtone en autochtone Zwollenaren, gevraagd om te helpen de homo-emancipatie onder allochtonen te bevorderen. De leden van de raad hebben zich uitgebreid verdiept in het onderwerp en daarbij onder meer gesproken met allochtone homoseksuelen, een islamitische voorganger en de belangenorganisatie COC Zwolle. “Het rapport toont op een indringende manier aan hoe in allochtone gemeenschappen tegen homoseksualiteit wordt aangekeken. Daarmee biedt het inzicht in de complexe en grotendeels verborgen verhalen van allochtone homo´s en lesbo´s”, zegt Kuper. Het advies legt de vinger op de negatieve gevoelens bij bijvoorbeeld allochtone jongeren over homoseksualiteit. “Tegelijkertijd geven de leden van de Integratieraad hoop. De raad ziet voorlichting, voorlichting en nog eens voorlichting als een belangrijk middel om die gevoelens om te buigen.”

Het advies geeft meerdere handreikingen voor de manier waarop de acceptatie van homoseksualiteit binnen de allochtone gemeenschappen aan de orde kan worden gesteld. Volgens COC Zwolle kan het rapport daarom een belangrijke inspiratiebron zijn. Kuper: “Ik hoop dat het advies breed verspreid en grondig gelezen wordt. Het geeft een opdracht aan sleutelfiguren in de politiek, bij maatschappelijke organisaties, binnen allochtone groepen en aan homoseksuelen zelf om het onderwerp bespreekbaar te maken.”

“Het zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar een respectvolle en open dialoog is de enige manier om van homoseksualiteit de gewoonste zaak van de wereld te maken, ook in allochtone kring.”

Het advies ‘Inkijk in verborgen leven’ is woensdag 26 september 2007 aangeboden aan wethouder Peter Pot van de gemeente Zwolle. Via de website www.integratieraadzwolle.nl is het document te downloaden.

Artikel delen:

Reageer