Aa-landers durven ’s avonds wel over straat

Zwollenaren geven hun stad een 7.4, dat blijkt uit het grootschalig omnibusonderzoek onder inwoners van Zwolle naar leefbaarheid en veiligheid. Dit onderzoek wordt elke twee jaar gehouden. Ondanks het hoge cijfer voelen veel mensen uit de wijk Aa-landen zich steeds minder veilig in hun wijk. Zij geven weliswaar het rapportcijfer 7 voor veiligheid, in 2001 gaf 14% van de wijkbewoners aan zich wel eens onveilig te voelen in de buurt. Dit percentage stijgt jaarlijks, in 2007 is dat gestegen naar 31%, 4% meer dan alle Zwollenaren samen.

Opmerkelijk is dat het aantal meldingen en incidenten bij politie van wijkbewoners is gedaald. Hoe is deze stijging te verklaren en wat moet er gebeuren om dit gevoel weg te nemen? Om hier meer inzicht in te krijgen organiseerde de gemeente in samenwerking met de politie en Hogeschool Windesheim woensdagavond het ‘Veiligheidsdebat Aa-landen’ in wijkcentrum De Bolder. Uit het debat bleek, dat er onder de wijkbewoners verschillende ‘pijnpunten’ waren, zoals drugsoverlast, onveilige verkeerssituaties, hangjongeren en inbraken. Alle aanwezige Aa-landers durven opvallend genoeg ’s avonds gewoon de straat op te gaan.

Het debat begon met een inleiding door Dr. J.S. Timmer, lector Veiligheid en Sociale Cohesie van de Hogeschool Windesheim. Daarna vond er een debat plaats onder leiding van Julien van Oostaaijen, onderzoeker, Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. Panelleden tijdens het debat waren H.J. Meijer (burgemeester van Zwolle), H. van Werven (teamchef Noord, politie IJsseland) en Dr. J.S. Timmer (lector Veiligheid en Sociale Cohesie van Hogeschool Windesheim).

Aan het woord waren, in een volle zaal, verschillende wijkbewoners die een ‘unheimisch gefühl’ in hun wijk hebben. Een aantal daarvan vindt dat plekken met hangjongeren onveilig zijn. Een idee om dat tegen te gaan, is om Jongerencentrum het Aa-Huis langer open te houden. Een openbare sportvoorziening was een andere optie volgens een aanwezige.

Er waren ook positieve geluiden te horen. Een bewoner, die al 25 jaar in de Aa-landen woont zei, dat hij zich nooit onveilig voelt. “Als ik hangjongeren tegenkom zeg ik ‘hallo’, dan zeggen ze ‘dag meneer’ terug.” Een ander zegt, dat je de jeugd aan moet spreken op hun gedrag. “Niet te bot natuurlijk, maar wel duidelijk.” Raadslid Van der Kooij vindt dat je je geen onveiligheid aan moet laten praten, en kreeg daarmee de handen op elkaar.

Natuurlijk kwam ook het veelbesproken kruispunt bij De Dobbe aan bod. Men vond dat er geen duidelijke verkeersborden op de Rijnlaan zijn, maar dat er ook gekeken mag worden naar het gedragspatroon van de wijkbewoners zelf. Er worden heel wat verkeersovertredingen gemaakt na de aanpassing van het kruispunt een paar weken geleden, moest iedereen beamen.

Een bewoner merkte op, dat angst ook aangepraat kan worden. “Als je de afvalcontainer pas ’s ochtends aan de weg mag zetten, omdat er anders vandalisme op kan treden of containers in brand worden gestoken…” Burgemeester Meijer zal het laatste punt als gedachte meenemen. “Is het middel niet erger dan de kwaal ?”

Menig wijkbewoner in de Aa-landen zou meer controle willen. Teamchef van Werven vindt, net als de burgemeester, dat controle een laatste redmiddel is. Vraagstukken moeten volgens de politiechef eerst zelf opgelost worden. Van Werven spoorde de wijkbewoners aan om de politie te mailen of te bellen als ze iets zien. Hij meldde ook, dat de laatste week er bij het kruispunt bij De Dobbe tussen de 50 en 60 verbalen uitgeschreven waren. “We zijn er elke dag.” Meijer meldde dat er voor het kruispunt “toen geen geld” was. “Nu zitten we er beter in”, zei de burgervader. Een nadere oplossing voor het probleem werd derhalve niet gegeven.

Wethouder Dannenberg wees erop dat de jongerenwerkers goed werk verrichten. “We opereren steeds slimmer door samenwerking met de politie.” Afhankelijk van de signalen van de bevolking wordt geblust waar brand is, zei Dannenberg.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. 50% van de genoemde “pijnpunten” en de daarbij genoemde feiten waren onzin. Mensen weten niet waar ze over praten als ze het hebben over de “hangjeugd” ik ken de jongens wel die daar staan en er is niks mis met die jongens. Als jullie wat te zeggen hebben stap er dan gewoon een keer op af!!!


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.