Wethouder start Zwolse Onderwijs Innovatieprijs 2007

Zwolle kent vele vormen van onderwijs: van basisschool tot voortgezet-, hoger beroeps en universitair onderwijs. Het aanbod is groot en divers en de kwaliteit hoog. De gemeente Zwolle is hier erg blij mee en wil dit graag zo houden! Daarom organiseert de gemeente voor de tweede maal de Zwolse Onderwijs Innovatieprijs.

Een bijzondere wedstrijd voor alle leerlingen/studenten/scholen in Zwolle om te komen met nieuwe, creatieve (onderwijs)ideeën. Een prachtige uitdaging! De gemeente Zwolle vraagt alle scholen mee te doen.  De officiële start van de Zwolse Onderwijs Innovatieprijs was donderdagmorgen. Dit vond plaats op basisschool De Twijn, in aanwezigheid van wethouder Martin Knol van Onderwijs. Hij reikte in een middeleeuwse ambiance op deze school de eerste affiches uit van de Zwolse Onderwijs Innovatieprijs met als thema ‘Gezond leren? Wat doe jij ermee?’. De uiteindelijke prijsuitreiking is in februari 2008. Daartussen hebben scholen van september tot en met januari 2008 de tijd om aan jouw inzending/presentatie te werken.

Criteria voor Zwolse Onderwijs Innovatieprijs

Waar moet je aan voldoen?

De criteria voor de Zwolse Onderwijsprijs sluiten aan bij de criteria voor de Nationale Onderwijsprijs, waaraan de winnende scholen ook mee kunnen doen.

De inzendingen worden beoordeeld op onderstaande criteria:


 1. Is de school er in geslaagd op een originele wijze een activiteit te ontplooien die toegesneden is op haar eigen situatie?
 2. Getuigt de activiteit van creativiteit en inventiviteit?
 3. Is de school in staat door deze activiteit in haar (directe) omgeving duidelijk te maken dat zij op goede en doordachte wijze om kan gaan met de grote of kleine problemen en uitdagingen van deze tijd?
 4. In hoeverre heeft de activiteit een plaats binnen het schoolbeleid?
 5. Is de activiteit inspirerend en te kopiëren voor andere onderwijsinstellingen?
 6. De activiteit mag niet voor het schooljaar 2006/2007 ingevoerd zijn.
 7. De activiteit dient aan te sluiten bij het thema ‘Gezond leren? Wat doe jij ermee?’
 8. De activiteit moet een samenwerking zijn tussen verschillende (doel)groepen. De samenwerking tussen docenten en leerlingen/studenten is een pré.
 9. De activiteitenbeschrijving moet voorzien zijn van een begroting en een plan van uitvoering.
 10. De genomineerde kandidaten dienen hun activiteit te presenteren tijdens de slotbijeenkomst. De presentatie mag maximaal tien minuten duren.
 11. De drie genomineerde activiteiten worden in de maand februari 2008 geëxposeerd in de hal van het Stadhuis. De genomineerden worden geïnformeerd over de criteria voor de expositie.


Als jouw project aan de bovengenoemde criteria voldoet, dan zijn wij zeer nieuwsgierig naar je idee/uitvinding!

De prijzen

De prijs per categorie
Alle scholen, leerkrachten en leerlingen kunnen meedoen aan de Zwolse Onderwijs Innovatieprijs. Het ingeleverde project kan € 1.150,– waard zijn. De Zwolse Onderwijs Innovatieprijs is verdeeld in drie categorieën. Dit betekent dat er drie prijzen van € 1.150,– worden uitgereikt, namelijk één voor het basisonderwijs/speciaal basisonderwijs, één voor het voorgezet en speciaal voortgezet onderwijs en één voor het beroepsonderwijs (mbo, hbo en universiteit).

Geldprijs
Per categorie is een geldprijs van € 1.150,–en een trofee beschikbaar. De winnaar van de presentatieprijs ontvangt € 250,–.

Zwolse Onderwijstrofee
Naast de geldprijs is er natuurlijk ook aan de eer en roem gedacht. De winnaar(s) ontvangt/ontvangen ieder een beeldje dat speciaal door Zwolse studenten voor de Zwolse Onderwijs Innovatieprijs is ontworpen. Scholen worden benaderd om deze trofee te ontwerpen.

De winnaars van de Zwolse Onderwijs Innovatieprijs mogen bovendien meedoen aan de prijs van de Provincie Overijssel en Nationale Onderwijsprijs. De Zwolse Onderwijs Innovatieprijs wordt één keer in de twee jaar uitgereikt.

Artikel delen:

Reageer