Start bouw opvanglocatie Vrouwenopvang

De start van de bouw voor de nieuwe opvanglocatie voor Vrouwenopvang Overijssel is een feit. Op donderdag 4 oktober wordt dit met een high tea voor genodigden gevierd op locatie Oostergo. Tijdens de bijeenkomst zal onder andere een ex-cliënte haar verhaal over het verblijf in de vrouwenopvang vertellen.

De Overijsselse woningcorporaties deltaWonen, Openbaar Belang, Beter Wonen IJsselmuiden, Beter Wonen Hardenberg, Wetland Wonen, DES Genemuiden en SWZ realiseren een nieuw gebouw in Zwolle voor de Vrouwenopvang Overijssel. De zeven corporaties staan garant voor de extra huisvestinglasten van de Vrouwenopvang. Zij zullen gezamenlijk tien jaar lang een jaarlijkse bijdrage aan de huisvestinglasten van de vrouwenopvang verstrekken van ongeveer € 175.000,- Iedere corporatie draagt een vast percentage bij dat gerelateerd is aan het woningbezit.

Vrouwen en kinderen worden opgevangen wanneer ze vanuit bedreigende situaties niet meer thuis kunnen verblijven. De maatschappelijke druk op voorzieningen van de Vrouwenopvang is groot. De corporaties achten het hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om de nieuwe voorziening te realiseren. De Vrouwenopvang is nu op verschillende locaties in Zwolle gehuisvest. Met name de noodopvang is sterk verouderd. De nieuwe locatie biedt straks een betere kwaliteit opvang en er kan efficiënter worden gewerkt. Het pand bestaat straks uit 22 wooneenheden met gemeenschappelijke ruimten, twee noodopvangplaatsen en een crèche. Het gebouw wordt opgeleverd voor de zomervakantie 2008 en wordt beheerd door woningstichting SWZ. Het ontwerp van het gebouw is van Anke Colijn van Feekes&Colijn (dit bureau won de architectuurprijs in Zwolle).

Artikel delen:

Reageer