Inloopbijeenkomst met mat voor ‘Rodetorenpleiners’

Het Rodetorenplein gaat op de schop. De werkzaamheden voor de herinrichting van het plein inclusief het maken van de landtong gaan van start. Daarom organiseert de gemeente Zwolle een inloopbijeenkomst op dinsdagavond 2 oktober op het Stadhuis (17.00-19.30 uur).

Tijdens de bijeenkomst krijgen bezoekers informatie over de aanleg van de kade, de riolering en de inrichting van het plein. De uitnodiging voor deze bijeenkomst valt deze week op de mat bij omwonenden. De direct aanwonenden van het plein krijgen er zelfs een bijzondere inloopmat ‘Zand erover’ bij aangeboden. De mat is een ludiek gebaar van de gemeente naar de direct aanwonenden. Zij krijgen de komende twee jaar te maken met de werkzaamheden die het plein de historische vorm van de landtong terug moeten geven. Ook wordt de monding van de Grote Aa teruggegraven als herinnering aan de tijd dat het water over de Melkmarkt naar het Rodetorenplein liep.

 

Evenementenplein

Na voltooiing van de herinrichting (zomer 2009) is het plein hoofdzakelijk voetgangersgebied geworden, speciaal geschikt als evenementenplein. Samen met de Grote Markt en Melkmarkt vormt het Rodetorenplein straks het bruisend stadshart, een aantrekkelijke buitenruimte met terrassen, warenmarkt en evenementen.

Archeologische vondsten en aangepast ontwerp bouwblok

Tijdens de inloopbijeenkomst worden ook archeologische vondsten getoond van het Rodetorenplein. Daarnaast kunnen belangstellenden aangepaste tekeningen van het voorlopig ontwerp van het bouwblok Rodetorenplein bekijken. Het voorlopig ontwerp voor de nieuwe bebouwing aan het plein is begin dit jaar gepresenteerd door projectontwikkelaar Van Wijnen. Er zijn diverse reacties op geweest. Deze waren aanleiding om het voorlopig ontwerp verder aan te passen. Dat is nu gebeurd. Het resultaat is tijdens de bijeenkomst te zien. Ook de klankbordgroep is op de hoogte gesteld.

Binnenstadsprogramma

De herinrichting van het Rodetorenplein is onderdeel van het Binnenstadprogramma 2015. Het programma is opgezet om de binnenstad van Zwolle klaar te stomen voor de toekomst. In 2005 is het herinrichtingsplan gemaakt voor de Grote Markt, Melkmarkt en het Rodetorenplein. Intussen is de Grote Markt klaar en is de Melkmarkt al bijna helemaal heringericht. Het laatste onderdeel van dit plan gaat nu van start: de herinrichting van het Rodetorenplein.

Nadere info

De gemeente Zwolle bericht regelmatig via de Wijzerpagina in de Peperbus over de werkzaamheden. Informatie is ook te vinden op de website www.binnenstad.zwolle.nl

Artikel delen:

Reageer