SP: Spitsbus is alternatief voor de auto in Zwolle

De hoeveelheid auto’s in Nederland is de afgelopen jaren fors toegenomen. Door een groeiende economie en een daaruit voortvloeiende behoefte aan mobiliteit, neemt dit nog steeds toe. Ook Zwolle krijgt steeds meer te kampen met de verkeersproblematiek in de spits. Het verkeer slibt elke ochtend en avond dicht in en rondom Zwolle. Deze opstoppingen kosten veel tijd, ergernis en het is daarnaast bijzonder slecht voor het milieu.

Dit betreft enkel een piekbelasting. Tot nog toe wordt er in Nederland vaak gekozen voor extra asfalt om de spitsproblematiek op te lossen. Echter, je kan je afvragen of extra asfalt de juist oplossing is voor enkel een piekbelasting van het wegennet, zegt de SP in Zwolle. “Aangezien het slechts om een piekbelasting gaat zijn er naast het extra aanleggen van asfalt meerdere oplossingen mogelijk. Deze piekbelasting oplossen met meer asfalt is zonde.” Daarnaast denkt de SP in Zwolle dat meer asfalt veel en veel te duur is en ook geen structurele oplossing biedt. De verkeersdrukte neemt immers jaarlijks met 7% toe. “Reken maar uit wanneer er opnieuw meer asfalt moet komen. De SP in Zwolle heeft een eigen visie op mobiliteit.”

‘Lees verder’ voor het Rapport…

Mobiliteitsvisie.

Hierin levert SP Zwolle één van de oplossingen: ‘de spitsbus’. Volgens SP Zwolle biedt de spitsbus (inclusief transferia) een serieus alternatief voor de auto. In deze mobiliteitsvisie kunt u lezen waarom. Het college en de overige raadsfracties worden verzocht deze visie mee te nemen in beslissingen over de mobiliteit in en rondom Zwolle.

Het Rapport:

Inleiding

Het aantal auto’s in Nederland is de afgelopen jaren fors toegenomen. Door een groeiende economie en een daaruit voortvloeiende behoefte aan mobiliteit, neemt dit nog steeds toe.

Veel huishoudens beschikken inmiddels al over meerdere auto’s. Een groter aantal auto’s veroorzaakt een grotere druk op het Nederlandse wegennet. De toename in voertuigbewegingen is duidelijk zichtbaar tijdens de ochtend- en de avondspits. Ook in Zwolle is dat het geval. Het verkeer slibt elke ochtend en avond dicht in en rondom Zwolle. Dit verkeer bestaat vooral uit lokaal en regionaal verkeer. Het wegennet kan niet alle voertuigen tijdig verwerken waardoor de ringweg tijdens de spitstijden vaststaat. Deze opstoppingen kosten veel tijd en ergernis. Het is daarnaast bijzonder slecht voor het milieu.

Om de spitsproblemen op te lossen kan gekozen worden voor extra asfalt; om de toenemende verkeersdruk te verspreiden over meerdere rijstroken. Verkeersexperts wijzen er al jaren op dat extra asfalt niet leidt tot structureel meer doorstroming, maar juist tot nóg meer verkeer – extra asfalt nodigt meer auto’s uit, door tijdelijk kortere reistijden gaan mensen nóg verder van hun werk wonen, enzovoort. De verkeersdrukte neemt jaarlijks toe met circa 7%.

Meer asfalt zal daarom altijd niet meer dan een tijdelijke oplossing zijn. Naast het aanleggen van asfalt voor piekbelasting zullen dus andere, structurele oplossingen nodig zijn. SP Zwolle levert via deze mobiliteitsvisie één van deze oplossingen: de spitsbus.

Zwolle, september 2007

SP Zwolle

 

De spitsproblemen

Files kosten veel tijd, geld en ergernis en zijn daarnaast bijzonder slecht voor het milieu. Asfalteren voor deze piekbelasting is geen structurele oplossing, een spitsbus wel.

Milieu

Uit het onderstaande citaat uit een onderzoek van TNO, wordt de slechte invloed op het milieu weergegeven: “Files hebben negatieve effecten op de uitstoot van emissies door personenauto’s en vrachtauto’s.

Uit meetgegevens van TNO blijkt dat de NOx- en PM10-emissie per kilometer vooral tijdens zware congestie (‘stop-and-go’) veel hoger is dan in een situatie zonder files.” (TNO rapport R 2003/258, 25 juni 2003)

Tijd, geld en ergernis

Daarnaast kostten de files vorig jaar de Nederlandse economie circa 485 miljoen euro. Reden genoeg om de oorzaken voor files te onderzoeken. Door de groei van de economie komen er steeds meer auto’s op de Nederlandse wegen. Tussen 7:00 en 9:00 en tussen 17:00 en 19:00 slibben de wegen steeds vaker dicht. De spits geeft een enorme piekbelasting op het wegennet, die vaak niet opgevangen kan worden. Het gevolg hiervan: fileleed.

Oplossing op maat

In en rondom Zwolle is dit niet anders. Het betreft hier vooral woon-werkverkeer. Uit onderzoek blijkt dat dit verkeer te verdelen is in 2 hoofdcategorieën: De verkeersstromen van mensen die werken en wonen in Zwolle; De verkeersstromen van mensen die wonen buiten Zwolle en werken in Zwolle.

SP Zwolle vindt het geen oplossing om de hoeveelheid asfalt op deze piekbelasting af te stemmen, maar kiest liever voor een oplossing op maat. De SP kiest voor de inzet van de spitsbus.

Een oplossing: de spitsbus

Met een slim netwerk van stads-, spits- en pendelbussen kunnen de twee belangrijkste verkeersstromen ontlast worden.

Het verkeer binnen Zwolle

Er zijn twee verkeersstromen; het verkeer binnen Zwolle en het verkeer naar Zwolle. Allereerst wordt gekeken naar een oplossing voor het verkeer binnen Zwolle. Het plan is om de ringweg van Zwolle te gebruiken voor een busbaan. In de spits zullen hier spitsbussen op rijden en mensen van de haltes ophalen en afzetten. Aangezien voor deze spitsbussen speciale voorrangregels gaan gelden en er een klein aantal haltes is, zullen deze ritjes supersnel van locatie naar locatie gaan. Op deze spitsbussen zullen andere bussen aangesloten worden; de normale stadsbussen en extra bussen die pendelen tussen de bushaltes van de spitsbus en diverse werklocaties.

De route van de spitsbus

De spitsbus zal, zowel linksom als rechtsom, rijden over de Blaloweg, de IJsselallee, Ittersumallee, Ceintuurbaan en Zwartewaterallee. Op deze ringweg worden hiervoor busbanen ingericht. Deze zijn tijdens de spits uitsluitend bestemd voor de spitsbus, waardoor de bus enkel hoeft te stoppen bij de bushaltes. Spitsbushaltes worden in dit voorstel gecreëerd bij Marslanden, Hanzeland, Voorst, AA-landen en de Vrolijkheid (er zijn uitbreidingsmogelijkheden). Vanaf deze bushaltes zullen andere bussen naar de diverse werklocaties rijden.

Het verkeer naar Zwolle

Het (auto)verkeer uit de regio naar Zwolle loopt in de spits vast op toegangswegen naar Zwolle.

De oplossing hier is de reiziger de keuze te bieden om of in de in de file aan te sluiten of te parkeren op één van de transferia en de rit vervolgens per bus (of eventueel trein of lightrail) voort te zetten. Ook deze rit zal aansluiten op de spitsbus, waardoor de reiziger snel op de werklocatie arriveert.

Zwolle

Blaloweg

N3 37, IJsselallee

N3 37, Wijheseweg

N35, Heinoseweg

Zwartewaterallee

N35, Ceintuurbaan

 

Voor deze transferia zijn de volgende vier locaties gekozen:

De kruising N340/A28

Locatie N35, bij Marslanden

De kruising A28/A50

Locatie N331.

 

Een serieus alternatief

Indien het openbaar vervoer een gelijkwaardige vorm van reizen is ten opzichte van transport met eigen vervoer, wordt openbaar vervoer een geschikt alternatief.

Openbaar vervoer wordt vaak niet gezien als geschikt alternatief omdat het te langzaam, te tijdgebonden en te duur zou zijn. Voor de SP in Zwolle is dit geen reden in om het ov als alternatief af te schrijven, maar juist om het ov te verbeteren.

Concurrerende reistijden

De frequentie van de spitsbus en de aansluitende bussen zal 1 keer in de 5 minuten worden. Hierdoor zullen er geen lange wachttijden zijn. De route van de spitsbus is circa 15 kilometer per ronde. Bij een constante snelheid van 50 km/h zal de route (exclusief stops) circa 20 minuten bedragen. De maximale reistijd van een reiziger met de spitsbus zal niet meer dan 10 minuten zijn (de halve route). Aangezien de aansluitende bussen hierop aansluiten en deze bussen een korte route rijden zal de reistijd binnen Zwolle maximaal 20 minuten zijn (exclusief de rit naar de spitsbus). Indien gebruik gemaakt wordt van de transferia zal de reistijd van transferia naar werklocatie ongeveer 30 minuten zijn. De reistijd is dus op zijn minst concurrerend. Aangezien de bussen elke 5 minuten rijden is de spitsbus ook niet tijdgebonden.

Kosten en opbrengsten

Openbaar vervoer wordt vaak als te duur bestempeld. Reizen met eigen vervoer is vaak stukken goedkoper. Laat staan als gereisd wordt met meerdere personen. Indien de kosten omlaag gebracht worden, wordt reizen met ov aantrekkelijker. Het ligt voor de hand om de ritprijs van de spitsbus gratis of heel goedkoop te maken. Maar is dit mogelijk? Bij een besluit hierover moet niet alleen naar de investering gekeken worden, maar ook naar de besparingen die een goed werkend openbaar vervoer oplevert. De kosten van de spitsbaan moeten niet worden overdreven, aangezien gebruik gemaakt kan worden van de bestaande infrastructuur.

Aan de opbrengstkant staan besparingen op de aanleg van extra parkeergarages en wegen. Tevens zullen de jaarlijkse filekosten flink dalen. Met schone bussen zullen de kosten om de luchtkwaliteit op peil te krijgen en te houden lager zijn. Daar moet rekening mee worden gehouden bij de keuze voor het type bus. Te denken valt aan de waterstofbus. Deze bussen rijden energiezuinig en veroorzaken relatief weinig vervuiling.

Hoe krijg je de werknemers de bus in?

Ondanks de snelle reistijd en de lage kosten zijn er nog veel ‘gevoelsnadelen’. Er is te weinig comfort, het kopen van kaartjes is een bron van ergernis en de reizigers zijn te gebonden aan de reistijden van het openbaar vervoer. Gemak en comfort zijn onmisbaar voor een succesvol bussenplan.

Wacht- en reiscomfort

Het reiscomfort bestaat uit twee fasen, de wachttijd op de bus en het transport in de bus. De wachttijd bij de bushalte en het vervoer in de bus dient zo comfortabel mogelijk te zijn. De bushaltes en transferia worden ruim en netjes ingericht. Er zal gelegenheid zijn om zittend, ook al is het zeer kort, droog en uit de wind op de bus te kunnen te wachten. Tevens zal ruime en veilige parkeergelegenheid bij de transferia aangeboden worden.

Het reizen in de bus zal door de komst van de waterstof bus een stuk confortabeler zijn dan huidige bussen, omdat het motorgeluid stiller is. Tevens behoort de dieselgeur tot het verleden. De bussen worden ook ruimer ingedeeld, waardoor er gelegenheid is om bagage te kunnen plaatsen. Ook zullen de stoelen ruimer ingedeeld worden, zodat ook lange mensen ook goed kunnen zitten. Al met al met comfort!

Geen gedoe met kaartjes

Het verkorten van de instaptijd wordt mogelijk door te werken met abonnementen ipv losse kaartjes. Door gebruikt te maken van moderne techniek, bijvoorbeeld een ov-chip, kan een werknemer gewoon instappen en zijn plaats uitzoeken. Een lezer bij de deur van de bus registreert de rit.

Hoge frequentie

Tot slot wil men baas zijn over eigen reistijden. Men wil niet gebonden zijn, maar zelf bepalen wanneer ze naar werk of huis willen. Dit probleem wordt opgelost door de hoge frequentie waarmee de bussen rijden. Hierdoor kan in de spits 1 keer in de 5 minuten de bus genomen worden.

Aanbevelingen

Het aantal auto’s op de Nederlandse wegen stijgt. Deze toename is duidelijk zichtbaar tijdens de ochtend en de avondspits. Aangezien het slechts om een piekbelasting gaat is volgens SP Zwolle het extra aanleggen van asfalt geen oplossing, maar kiest liever voor een oplossing op maat: de spitsbus.

Sneller, goedkoper, schoner

Volgens SP Zwolle biedt de spitsbus een serieus alternatief voor de auto. Indien de spitsbus een snelle doorgang verkrijgt door busbanen voor de spitsbussen te gebruiken zal door deze oplossing de reistijd naar het werk verkort worden. De oplossing is veel goedkoper dan het aanleggen van extra asfalt, wat het merendeel van de tijd toch niet wordt benut. Tevens is het veel schoner voor het milieu.

Mobiliteitsvisie

De spitsbus inclusief transferia is volgens SP Zwolle de beste oplossing voor de spitsproblemen in en rondom Zwolle en daarom verzoeken wij het college om deze rapportage mee te nemen in de beslissing over de mobiliteitsvisie in en rondom Zwolle.

Artikel delen:
Reacties 20
 1. Is hier al over nagedacht?

  * Als je twee van de vier banen op de ring reserveerd voor bussen halveer je bijna de capaciteit voor auto’s. Die ringwegen, en alle andere wegen binnen de ring, zijn dan in de spits (en ver daarbuiten) gewoon onbruikbaar.

  * Als je speciaal (extra) bussen laat rijden in de spits: wat doe je dan met die bussen buiten de spits? Op een parkeerplaats laten staan en afschrijven?

  * Als je met die spitsbus wil reizen moet je drie (!) keer overstappen. Van auto naar bus op het transferium, van bus naar ringbus, van ringbus naar wijkbus.


  Maak melding

 2. Er komt niet meer asfalt. Het huidige asfalt wordt beter gebruikt.

  Door het gebruik van de spitsbus op de spitsbanen, is het gebruik van de auto niet handig. Maar de bedoeling is ook dat men de spitsbus neemt. Dan heb je dus het probleem ook niet dat de wegen vastlopen (vergelijk het met het westen, daar pakt iedereen het openbaar vervoer, omdat dat veel en veel sneller gaat dan met de auto).

  Wat er met de spitsbussen gebeurt als de spits afgelopen is? Daar is vast een mooie invulling op te verzinnen.

  Klopt, in het slechtste geval moet je 3x overstappen, maar als dit een stuk sneller gaat dan rijden met eigen auto is dit de moeite waard.


  Maak melding

 3. Er komt niet meer asfalt. Het huidige asfalt wordt beter gebruikt.

  Dat ben ik niet met je eens. Een strook asfalt waar slechts vier bussen per uur over rijden en verder leeg is, noem ik niet ‘beter gebruiken’.

  Door het gebruik van de spitsbus op de spitsbanen, is het gebruik van de auto niet handig. Maar de bedoeling is ook dat men de spitsbus neemt.

  Dat is de omgekeerde wereld. Je moet mensen in het openbaar vervoer krijgen door het OV beter te maken, niet het gebruik van de auto onmogelijk maken.

  Dan heb je dus het probleem ook niet dat de wegen vastlopen (vergelijk het met het westen, daar pakt iedereen het openbaar vervoer, omdat dat veel en veel sneller gaat dan met de auto).

  Uhu.. in het westen staan ook nooit files. 😀 Komt bij dat het openbaar vervoer daar veel fijnmaziger is.

  Wat er met de spitsbussen gebeurt als de spits afgelopen is? Daar is vast een mooie invulling op te verzinnen.

  Daklozen opvang? 😉

  Klopt, in het slechtste geval moet je 3x overstappen, maar als dit een stuk sneller gaat dan rijden met eigen auto is dit de moeite waard.

  Ik vind de redenatie nog niet kloppen. Als je een hele baan alleen voor de bus reserveerd dan is hij inderdaad veel sneller, omdat de beslag legt op twee stroken van de ringweg. Dit voorstel ‘kost’ dus twee asfaltstroken over de hele ring. Je moet het dan ook durven vergelijken met een ringweg die in zijn geheel 2×3 stroken heeft.


  Maak melding

 4. Wat een idioot idee om het aantal rijbanen op de rondweg te beperken…..
  Helemaal mee eens dat het optrekken/stoppen een zeer verhoogde uitstoot veroorzaakt. Doe daar dan ook eens wat aan. Bijvoorbeeld zorgen voor doorstroming en niet burgertje pesten met allerlei remmende maatregelen.


  Maak melding

 5. Een paar vraagjes:
  1. hoe krijg je de autogebruikers de bus in? Dat gaat niet vanzelf, denk maar aan de tegenvallende resultaten met de busdienst tussen Oosterenk en station.
  2. Elke 5 minuten een bus (dus 12 per uur betekent voor honderden auto’s narigheid op het voor hen overgebleven asfalt. Hoe gaat de SP dat uitleggen (behalve dat ze zeggen, dat de automobilisten dan wel de bus gaan gebruiken; want daar geloft alleen de SP in)?
  3. kan er zomaar worden aangesloten op de bestaande dienstregelingen van de stadsdienst (die hebben een lagere frequentie, dus extra wachten geblazen)
  4. Wat zijn de kosten van de aanleg van de overstapplaatsen en van de transferia?

  Ik vind de nota onvoldoende diepgang hebben, om op basis hiervan me een mening te vormen over de uitvoeringsmogelijkheden van de SPvisie op mobiliteit.


  Maak melding

 6. 1. hoe krijg je de autogebruikers de bus in? Dat gaat niet vanzelf, denk maar aan de tegenvallende resultaten met de busdienst tussen Oosterenk en station.

  De spitsbus gaat sneller en is goedkoper. Daarnaast zal het erg gestimuleerd moeten worden. Door bijvoorbeeld bedrijven aan te schrijven, de eerste maand goedkopere abonnementen, e.d. En elke dag in de file staan en ingehaald worden door de spitsbus is ook positieve reclame voor de spitsbus.

  2. Elke 5 minuten een bus (dus 12 per uur betekent voor honderden auto’s narigheid op het voor hen overgebleven asfalt. Hoe gaat de SP dat uitleggen (behalve dat ze zeggen, dat de automobilisten dan wel de bus gaan gebruiken; want daar geloft alleen de SP in)?

  Elk jaar neemt het auto-gebruik met 7% toe. Op den duur is dat niet meer op te lossen met meer asfalt. Daar is de ruimte niet voor/wil je de ruimte niet aan spenderen.
  Dan moet er een andere oplossing verzonnen worden en die is in deze visie beschreven. Ook in het westen kiest men steeds vaker voor het openbaar vervoer omdat de files daar dusdanig vertragen dat het openbaar vervoer sneller gaat.

  En daar gelooft niet alleen de sp in, dit wordt al in veel meer steden (zoals in het westen, in België, in Duitsland) toegepast!

  3. kan er zomaar worden aangesloten op de bestaande dienstregelingen van de stadsdienst (die hebben een lagere frequentie, dus extra wachten geblazen).

  Zoals je al aangeeft, nee, dat kan niet direct. We willen juist de wachttijd zo kort mogelijk houden.

  4. Wat zijn de kosten van de aanleg van de overstapplaatsen en van de transferia?Ik vind de nota onvoldoende diepgang hebben, om op basis hiervan me een mening te vormen over de uitvoeringsmogelijkheden van de SPvisie op mobiliteit.

  Het is een visie! geen volledig uitgewerkt plan.
  In een visie horen geen kostenoverzichten, verkeersberekeningen e.d.
  Hierin staat beschreven hoe SP Zwolle denkt dat de spitsproblematiek duurzaam opgelost kan worden. Hierop kan een uitwerking volgen, waar de experts dit plan uitwerken, en dan komen er wel kostenoverzichten, exacte bustijden, verkeerstroominzichten e.d.
  Dat gaat voor een visie veel te ver  Maak melding

 7. Zoals gezegd, geen verbredingen, maar ongelijkvloerse kruisingen! Dat zet veel meer zoden aan de dijk dan die bussen, die zeker net zo vol gaan zitten als de stadsbussen buiten de spits. Alle voorgaande OV-oplossingen in andere steden in Nederland hebben ook niet tot vermindering van files geleidt, enkel tot (forse) toename. Het geld kan maar één keer uitgegeven worden, doe dat dan verstandig.

  Maarja, automobilistje pesten totdat lopen nog sneller gaat, dat is blijkbaar het ideaalbeeld van de SP (en andere lui)


  Maak melding

 8. Hoewel ik wel denk dat de oplossing ligt in (gratis) openbaar vervoer (van Zwolle een grote 0-zone maken tijdens de spits), vraag ik me af of deze visie de oplossing is. Ik betwijfel of je hierdoor net zo snel of sneller op je werk bent. Een ander punt is dat je hiermee ook fietsers de bus inlokt, waardoor die bussen wel eens erg vol kunnen worden.


  Maak melding

 9. Elk jaar neemt het auto-gebruik met 7% toe. Op den duur is dat niet meer op te lossen met meer asfalt. Daar is de ruimte niet voor/wil je de ruimte niet aan spenderen.
  Dan moet er een andere oplossing verzonnen worden en die is in deze visie beschreven. Ook in het westen kiest men steeds vaker voor het openbaar vervoer omdat de files daar dusdanig vertragen dat het openbaar vervoer sneller gaat.

  Wat is het nu: neemt het gebruik nu toe, of af.
  Hier klinkt een dubbele tong.
  Bovendien is het een beetje meepraten met de media door te stellen dat “het autoverbruik toeneemt”. Wat neemt toe? Juist, het autobezit. Maar als er gekeken wordt naar de de afgelegde weg (aantal reiskm’s) dan is de toename lang niet zo sterk als aangegeven. In een periode van 15 jaar is de vervoersprestatie “slechts” 28% gestegen in overijssel, dat is heel wat anders dan 7% per jaar.
  In diezelfde periode is het aantal treinkm’s verdubbeld (gratis OVkaart?) maar daarbij valt ook sterk te twijfelen over het nut van die “gratis”kilometers.
  ALs je daarmee rekening houdt dat de gemiddelde reistijd (lees: files/vertragingen) onevenredig toenemen zou ik toch meer naar al die remmende maatregelen kijken dan er juist nog meer te willen plaatsen.
  Andere optie zou ook zijn om eens te kijken naar de verplichte zoekradius van 45km voor werkzoekenden (is dacht ik een standaard voor het uwv maar ben ik niet zeker van).
  Kortom, de uitspraken van SP zijn volgens de statistieken meer meningen dan feiten.


  Maak melding

 10. Elk jaar neemt het auto-gebruik met 7% toe. Op den duur is dat niet meer op te lossen met meer asfalt. Daar is de ruimte niet voor/wil je de ruimte niet aan spenderen. Dan moet er een andere oplossing verzonnen worden en die is in deze visie beschreven. Ook in het westen kiest men steeds vaker voor het openbaar vervoer omdat de files daar dusdanig vertragen dat het openbaar vervoer sneller gaat.

  Wat is het nu: neemt het gebruik nu toe, of af. Hier klinkt een dubbele tong?[/quote]
  Die vraag snap ik niet helemaal. Waar wordt gesproken over afnemen?
  Ik werk zelf ook in het Westen en parkeer inderdaad aan de rand van de stad om dan met het openbaar vervoer verder te gaan. Niet vanwege de files, want die heb ik al gehad, maar vanwege het parkeerprobleem.
  Die heb je in Zwolle ook, dus zorg voor goede openbaar vervoerverbindingen naar het centrum en de automobilist parkeert wel in die woonwijk 8) waar het gratis parkeren is en die direct aan de gemakkelijkste halte ligt en gaat verder met de bus.  Maak melding

 11. Die vraag snap ik niet helemaal. Waar wordt gesproken over afnemen?

  Nu ja, bij SP stond dat men vaker kiest voor openbaarvervoer (zie quote) en dus minder vaak voor de auto. Dus meer km per trein en minder km’s per auto. In reistijd geen afname, anders zou het autokm weer gelijk toenemen.


  Maak melding

 12. Leuk dat het bij de gemeente is ingediend, maar volgens mij gaat de provincie Overijssel over het OV. Die zijn bezig met het opstellen van een OV plan waar iedereen input voor kan leveren http://www.espraak.nl. Dus kan de SP daar haar plannen misschien mee bespreken?


  Maak melding

 13. MOTIE

  Betreft: Spitsbus
  De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 29 oktober 2007. Aan de orde de speerpunten mobiliteitsvisie.
  Constaterende dat;
  · De gemeente de ambitie heeft om in Zwolle het openbaar vervoer te stimuleren als alternatief voor de auto;
  · De gemeente fors gaat inzetten op mobiliteitsmanagement door met een goede organisatie en afstemming van vraag en aanbod van vervoer op bedrijvenlocaties de negatieve invloed van de mobiliteitsgroei te verminderen;
  · De filedruk, de lengte maal de duur van de files, in het derde kwartaal van dit jaar 6,7 % hoger was dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.
  · Het verkeer in de ochtend- en avondspits in en rondom Zwolle dichtslibt;
  .
  Van mening dat;
  · Er een duurzame oplossing uitgewerkt dient te worden om de spitsdrukte tegen te gaan;
  · Het openbaar vervoer alleen een echt alternatief kan zijn, als het goedkoop, comfortabel en snel is;
  · De voorgestelde spitsbus een prima alternatief is;
  · De voorgestelde spitsbus de milieuverontreiniging terugdringt;
  · Door de voorgestelde oplossing het fileleed kan worden teruggedrongen.

  Verzoekt het college;
  · Bij de uitwerking van het mobiliteitsplan het door de SP aangeboden alternatief mee te nemen, bijvoorbeeld in de vorm van een nadere studie van het aangeboden alternatief.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Namens de fractie van de SP;
  Emile Hoogterp  Maak melding

Reageer