Wijkplatform Binnenstad

Dinsdagavond 9 oktober aanstaande is de bijeenkomst van het wijkplatform Binnenstad in het conservatorium Artez,  Aan de Stadsmuur 88. De vergadering begint om 20.00 uur, de inloop is vanaf 19.45 uur. Burgemeester Henk Jan Meyer is ´wijkwethouder´ Binnenstad.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via de wijkservicelijn van de gemeente Zwolle (038) 498 33 00.

De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op de www.zwolle.nl op de pagina wijkinformatie.

Nieuwe opzet wijkplatform

Er is deze keer gekozen voor een andere opzet van het wijkplatform om tegemoet te komen aan de wens van bewoners om over meer onderwerpen actuele informatie te krijgen. In het eerste deel wordt één onderwerp gepresenteerd. Na de pauze geven verschillende projectleiders en beleidsadviseurs actuele informatie en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Agenda wijkplatform

·         Opening door voorzitter Rindert Martens.

·         Verslag van de bijeenkomst van 17 april 2007.

·         Verbeterplan reiniging binnenstad. Presentatie door de stedelijk beheerder Jan Huisman en wijkmanager Froukje Idsardi

·         Rondvraag

·         Informatiemarkt projecten:

Ontwikkelingsprogramma binnenstad, projectmanager Ronald IJsselsteijn

·        Uitvoering herinrichting Melkmarkt, Rode Torenplein, projectleider Andreas van Rooijen

·           Bereikbaarheidsplan, beleidsadviseur Syb Tjepkema

·           Noordereiland, projectmanager Gea Offerein

  • Openbare orde en veiligheid, burgemeester en wijkwethouder Henk Jan Meijer, wijkagent Bert Bakker
  • Beheer openbare ruimte, schoon heel en veilig, wijkbeheerder Jaap Schepers, wijkmanager Froukje Idsardi

·       Sluiting

Artikel delen:

Reageer