Wijkplatform Zwolle Zuid

Woensdagavond 3 oktober aanstaande is de bijeenkomst van het wijkplatform Zwolle Zuid. De vergadering begint om 19.30 uur, de inloop is vanaf 19.15 uur. De vergadering is in het Wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 2. Martin Knol is wijkwethouder van Zwolle Zuid.

Wijkwethouder Martin Knol houdt voorafgaande aan het wijkplatform een spreekuur vanaf 18.45 uur. Daarbij gaat het om meer persoonlijk getinte vragen en opmerkingen. Wijkbewoners moeten zich hiervoor vooraf aanmelden bij de wijkmanager, mevrouw Hanneke Valkeman, te bereiken via het wijkservicepunt Zuid, telefoon (038) 460 27 53.De afronding is gepland rond 22.00 uur.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkelingen in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via de wijkservicelijn van de gemeente Zwolle (038) 498 33 00.

De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op de www.zwolle.nl op de pagina wijkinformatie.

De agenda van het wijkplatform

19.30 uur: Opening door Jaap Mulckhuyse, voorzitter van het wijkplatform

19.35 uur: Mededelingen onder andere:

·       Voortgang vernieuwing winkelcentrum Zwolle Zuid

·       Stand van zaken uitvoering experiment wijkbudgetten

·       Buit van Zuid – Limburg van Stirumware

·       Themabijeenkomst 24 oktober: ‘An inconveniënt truth’

19.55 uur: Reacties van enkele buurtbewoners op de keuze van B &W omtrent de toekomstige boerderij de ‘Oude Mars’

20.10 uur: De leefbaarheid en veiligheid van Zwolle Zuid.

20.50 uur: Pauze

21.05 uur: De plannen in het gebied van de IJsselzone

21.45 uur: Verslag 4 april 2007

21.50 uur: Rondvraag

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Weet iemand of het zin heeft om naar zo’n wijkbijeenkomst te gaan of is dat allemaal een wassen neus? Zo positief komt de gemeente de laatste tijd nu ook niet in het nieuws met allerlei beloften. Ik heb wel een paar zaken in mijn omgeving wat ik graag naar voren wil brengen, maar als het geen zin heeft, ga ik er geen moeite voor doen.    Maak melding

Reageer