Week van Gebed Zwolle over thema “Dorst”

Zwolle – Zondag 18 januari tot zondag 25 januari wordt in Zwolle de jaarlijkse Week van Gebed georganiseerd. Het is een landelijk initiatief van de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie. Het thema dit jaar is : "Dorst". In Zwolle worden diverse vieringen georganiseerd door de gezamenlijke kerken. Het Podium van Kerken heeft de coördinatie. De Week van Gebed wordt gezamenlijk afgesloten op zaterdagavond 24 januari met een gebedswandeling.

Het thema : Dorst is gekozen door kerken in Brazilie en gaat vooral over geestelijke en lichamelijke dorst. Het verhaal over het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw staat daarin centraal. Een verhaal over levend water, over heling en tot je recht komen.

Iedereen kent het verlangen naar veiligheid en geborgenheid, naar gezien worden en warmte, waaruit liefde blijkt. Uiteindelijk gaat het om een vitaal leven, in lichamelijke en geestelijke zin, wat je achtergrond ook is. Het thema is afkomstig uit het bijbelboek Johannes 4.

De Week van Gebed begint op maandag 19 januari met een startviering voor alle kerken in Zwolle. Deze startviering wordt georganiseerd door de gezamelijke kerken in Zwolle Zuid, in de Koningskerk om 19.00 uur aan de Landsheerlaan.

Diezelfde middag is er al een lunchgebed in de Sionskerk tussen 12.00 uur en 13.00 uur aan de Glanerbeek in de Aalanden.

Dinsdag is er een gezamelijke viering in Zuid, georganiseerd door de verschillende kerken in Zuid, om 19.00 uur in de Adventskerk aan het Talmaplein om 19.00 uur. In Dieze en Noord is er dan woensdag een viering om 19.00 uur in de Kapel van de Vrije Evangelische Gemeente aan de Hogenkampseweg.

Verder op woensdag is er een viering in de Zuiderhof aan de Troelstralaan in Oud Ittersum. Deze viering begint ook weer om 19.00 uur . Donderdag vindt er een viering in de Koningskerk plaats, Landsheerlaan 5 om 19.00 uur. Tenslotte is er op vrijdag nog een avondvesper in het Dominicanenklooster om 19.00 uur,deze wordt georganiseerd door de paters en is voor iedereen open. Daarnaast is er een viering in Zuid om 19.00 uur bij de Jozefkerk van de Thomas a Kempis Parochie aan de Ministerlaan.

De Week van Gebed wordt 24 januari gezamenlijk afgesloten ,met een gebedswandeling. De wandeling gaat langs de vier kerken in Zuid, samen wandelen met God, en is bedoeld voor alle Zwollenaren. Op deze manier wordt de eenheid tussen de gezamenlijke kerken aangegeven. Het vertrek is om 19.00 uur bij de Jozefkerk aan de Ministerlaan.

Op zondag 25 januari zullen verschillende kerken in Zwolle nog terugkijken op het thema Dorst in deze Week van Gebed.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer