GL stelt vragen over bureaucratie sociaal domein

Zwolle – De fractie van GroenLinks stelt het college van B&W vrijdag vragen over de signalen dat het met het terugdringen van de bureaucratie in het sociaal domein nog niet lijkt te vlotten. Fractievoorzitter Patrick Rijke toont zich verbaasd: "De bureaucratie in het sociaal domein dreigt juist groter te worden, terwijl Rijk en college zich ten doel stellen deze terug te dringen." "Een belangrijke hobbel ligt bij de gemeente zelf", aldus burgerlid Remko de Paus, "de eigen regelingen worden onnodig ingewikkeld gemaakt."

GroenLinks pleit in haar vragen aan het college voor het optimaal benutten van de wettelijke mogelijkheden om Zwolse inwoners niet met onnodige administratie op te zadelen. Uit navraag bij de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) blijkt immers dat chronisch zieke inwoners die in aanmerking willen komen voor een toelage van € 175 helemaal geen bonnetjes hoeven te bewaren. De gemeente is vrij in het bepalen van de wijze waarop mensen in aanmerking kunnen komen voor dit bedrag. Met de huidige regeling gaat een fors bedrag zitten in de controle door ambtenaren op de verzamelde bonnetjes. De fractie vindt dit zonde van het toch al schaarse geld.

In het debat van 1 december 2014 over de voorgestelde regeling gaf de wethouder nog aan dat de wet voorschrijft dat mensen twee jaar lang bonnetjes bewaren. Hiermee zouden zij dienen aan te tonen dat zij daadwerkelijk meerkosten maken vanwege hun chronische ziekte. Dit, zo blijkt uit de antwoorden van de VNG, klopt niet: de wet laat gemeenten hierin geheel vrij. De fractie gaat er dan ook van uit dat het college de regeling gaat op dit punt zo snel mogelijk gaat aanpassen. "Wij roepen het college op lef te tonen in het terugdringen van de bureaucratie in de zorg. Maar waar de wet die ruimte al biedt, moeten we die zeker benutten. Anders gaat het ons niet lukken het geld dat wij voor de nieuwe taken krijgen zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan onze inwoners", concludeert Rijke.

De inhoudelijke vragen leest u hier.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer