Zorgen om PGB uitbetaling via trekkingsrecht

Zwolle – Sinds 1 januari 2015 is het zogeheten Trekkingsrecht van toepassing op de Persoons Gebonden Budgetten (PGB). De Sociale Verzekerings Bank is nu verantwoordelijk voor juiste en tijdige betaling van zorgkosten aan de zorgaanbieders. In juli 2014 is via de VNG gewaarschuwd voor de negatieve effecten van een mogelijke Big Bang bij de invoering hiervan. Vanwege zorgen hierover stelt D66 Zwolle vragen tijdens komende raadsvergadering.

Drie weken na de invoering van het trekkingsrecht blijkt dat de SVB problemen heeft met het verwerken van de contracten van aanbieders en bij het uitbetalen van zorggelden. Uit gesprekken die D66 raadslid Henk Schippers met diverse aanbieders had, blijkt dat deze zaken ook gelden voor cliënten in Zwolle. Er bestaat onduidelijkheid over de hoogte van het nieuwe persoons gebonden budget, de hoogte van de mogelijke eigen bijdrage en de wijze van uitbetaling. En de SVB blijkt niet in staat te zijn om vragen hierover adequaat te beantwoorden. Ook blijkt dat de overdracht van gegevens van CIZ, via Zorgkantoor en gemeente naar de SVB traag is waardoor mensen in onzekerheid blijven.

De aanbieders vragen aandacht voor de gevolgen die deze onrust en onzekerheid zal hebben voor hun cliënten. Denk hierbij aan verergering van de problematiek, terugval in problemen en afglijden. Daarom blijven zij ondanks de onzekerheid de zorg gewoon leveren. “Er zijn enkele gevallen bekend waarin cliënten de zorg zelf (hopelijk tijdelijk) hebben stopgezet uit vrees de aanbieder niet te kunnen betalen,” aldus Henk.

In juli 2014 is via de VNG gewaarschuwd voor de negatieve effecten van een mogelijke Big Bang bij de invoering hiervan. Daar hebben we eerder op 29 juli 2014 schriftelijke vragen over gesteld. 

Maandag 26 januari stelt Henk in vervolg daarop de volgende vragen tijdens de raadsvergadering.

Is het college met ons van mening dat het mijden van zorg om procedurele redenen zeer ongewenst is.

Is het college met ons van mening dat continuïteit van de zorg van groot belang is om een zwaardere zorgvraag later te voorkomen?

Op welke wijze zet het college zich in om deze problemen te signaleren en waar mogelijk op te lossen?

Ziet het college mogelijkheden om de onzekerheid bij de burgers weg te nemen? En zo ja, welke, zo nee, waarom niet?

D66 Zwolle 

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Als zorgverlener weet je niet of je betaald wordt en ook niet hoeveel…
    De zorgvrager, tevens PGB houder weet het ook niet, dus voorzie ik dat er straks niks wordt betaald!

    Ofwel de mensen met een PGB die zorg nodig hebben krijgen dit niet of de zorgverlener moet zo goed zijn om GRATIS te gaan werken.

    Met dank aan de overheden >:(>:(


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.