Leideman: het jaar van de leefbaarheid

Zwolle – De herziene Woningwet bakent de leefbaarheidstaken van woningcorporaties aanzienlijk af. Daar zijn wij het mee eens. Toch willen wij ons niet onttrekken van onze verantwoordelijkheid voor leefbare wijken, zegt directeur Evert Leideman van deltaWonen dinsdag in een nieuwsbrief aan de stakeholders in Zwolle.

"Onze kerntaak en expertise is wonen. Van daaruit leveren wij een belangrijke bijdrage aan het welzijn in wijken. Dit doen we door te investeren in kwalitatieve woningen en door, bij wijkvernieuwing, verschillende woningtypes voor verschillende doelgroepen te ontwikkelen. De Zwolse wijk Dieze-Oost laat zien dat daarmee het welzijnsniveau van een wijk, in de basis al enorm verbeterd. Maar voor handhaving van leefbaarheid en woongenot, zoeken wij aansluiting met partnerorganisaties in de keten wonen, werken, leren, vrije tijd en zorg. De decentralisaties in het sociale domein en de doorvoering van scheiden wonen en zorg, zullen ook effect hebben op leefbaarheid. Deze ontwikkelingen vragen, nog wel meer dan voorheen, om een samenhangende leefbaarheidsaanpak door partnerorganisaties die, elk vanuit hun eigen kerntaak, hierin een verantwoordelijkheid dragen. Daarom roept deltaWonen het jaar 2015 uit tot ‘het jaar van de leefbaarheid’." Leideman wil dit jaar in gesprek om te kijken hoe leefbaarheid gezamenlijk vorm kan worden gegeven in een veranderende samenleving.

Artikel delen: