Prijsvraag voor tijdelijke initiatieven Spoorzone

Zwolle – Komende vrijdag, 30 januari, wordt het voor de zes genomineerden van de prijsvraag Tijdelijke initiatieven Spoorzone spannend. Vanaf 12.00 uur pitchen zij en verdedigen zij hun creatieve, originele of grensverleggende idee voor de jury. Er zijn drie prijzen te winnen: één keer € 5000 en twee keer € 2500. Het geldbedrag vormt een ondersteuning om de drie winnende ideeën verder te brengen en ook daadwerkelijk uit te voeren.  De Zwolse wethouder Ed Anker reikt samen met Coby Zandbergen (voorzitter college van bestuur CIBAP) de prijzen  uit.

 

Het station in Zwolle is al enige jaren het toneel van bouwactiviteit. Er is een extra perron aangelegd, er zijn nieuwe perronkappen geplaatst en de voetgangerstunnel wordt verbreed. De volgende kwaliteitsslag betreft niet alleen het station, maar ook de omgeving. De fietsen worden in de toekomst ondergronds gestald; het busstation wordt verplaatst naar de Hanzeland-kant en er komt een busbrug. Ingrijpende activiteiten die van station Zwolle en de omgeving een gastvrij en goed werkend station moeten maken, met een duidelijke verbinding tussen het centrum, Zwolle-Zuid en Windesheim.

Transitie

Dit betekent dat er de komende jaren gebouwen en openbare ruimtes zijn die hun definitieve bestemming nog niet hebben. Er is een periode van overgang, transitie. Plekken zonder functie laten en gebouwen leeg laten staan is niet wenselijk. Tijdelijke ruimtes invulling geven biedt ook juist kansen om de levendigheid van een gebied te vergroten of alvast een voorzet te doen op de gewenste functies. Met die intentie ging Het Oversticht in opdracht van de provincie Overijssel en in samenwerking met de gemeente Zwolle en de NS aan de slag om ideeën voor tijdelijke initiatieven voor de Spoorzone te genereren.

 

Prijsvraag

Er werd een beroep op inwoners en studenten van Zwolse opleidingen gedaan om met ideeën te komen. Tijdens pizzasessies in november werd het project toegelicht en kregen mensen tools om aan de slag te gaan. Op 9 januari kwam de jury voor de prijsvraag ‘Tijdelijke initiatieven Spoorzone Zwolle’ bij elkaar om uit de 14 inzendingen zes kandidaten te nomineren voor een van de drie prijzen. De jury bestond uit vertegenwoordigers van NS, Cibap/de Zwolse Acht, gemeente Zwolle, werkgroep sociale kwaliteit Spoorzone, de wijk, jongeren en Het Oversticht. 

 

De jury heeft bij de beoordeling van de inzendingen gekeken naar originaliteit voor Zwolle, haalbaarheid, eigenaarschap en dynamiek voor de omgeving.  De uitkomsten van deze scores zijn besproken en op basis daarvan zijn zes initiatieven genomineerd voor een prijs. 

Artikel delen: