Zwollenaren denken mee over openbare ruimte

Zwolle – Aan de oproep van de gemeente Zwolle om mee te denken over het beheer van de openbare ruimte, hebben veel inwoners gehoor gegeven. Maar liefst 5.055 mensen vulden in twee weken tijd de enquête in. Uit de resultaten blijkt dat bijna de helft van de mensen wil bijdragen aan het onderhoud van het openbaar groen. Meer dan de helft van de respondenten is bereid om (misschien) mee te doen aan bewonersinitiatieven. 

 

De gemeente wil de openbare ruimte meer en beter laten aansluiten bij de wensen en verwachtingen van bewoners, bezoekers en gebruikers. Bovendien moet vanwege bezuinigingen de openbare ruimte op een andere manier worden beheerd en onderhouden. De gemeente wil daarom graag weten wat inwoners daarin belangrijk en minder belangrijk vinden. Begin januari konden inwoners een enquête invullen. In de gemeente is het mogelijk een bewonersinitiatief te starten. Bijvoorbeeld om openbaar plantsoen te adopteren of eigen ‘groene’ ideeën te realiseren. Uit de enquête blijkt dat 10% van de inwoners zeker zelf zo’n initiatief wil starten of eraan wil meedoen. In totaal 45% geeft aan misschien hiertoe bereid te zijn.

 

Eigen woonomgeving

Een meerderheid van de inwoners vindt dat zijzelf een rol heeft in het mooier maken van de eigen woonomgeving. Het gaat dan om het opruimen van rommel op straat en het tegengaan van onkruid. Een derde wil zelf bankjes onderhouden. In totaal 43% wil meewerken aan het verfraaien van de openbare speelplekken en 46% wil meehelpen bij het onderhoud van het openbaar groen. 

Kwaliteit

De gemeente moet bezuinigen in het wijkonderhoud. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door minder vaak onderhoud te verrichten, of juist door het aantal voorzieningen zoals bankjes, bomen en afvalbakken terug te brengen. Uit de enquête blijkt dat inwoners kwaliteit belangrijker vinden dan kwantiteit. Het belangrijkst vinden zij dat openbare speelplekken en verkeersborden goed worden onderhouden. Voor afvalbakken vinden zij kwaliteit en kwantiteit ongeveer even belangrijk. 

 

Hoge respons
De enquête is toegestuurd aan het Zwolse internetpanel. Van de 10.274 leden deden er 4.764 mee. Een respons van 46%. Daarnaast waren er 291 spontane deelnemers. De meeste enquêtes werden ingevuld door bewoners van Zwolle-Zuid, Stadshagen en Assendorp. Wethouder Filip van As: “De gemeente vindt het belangrijk dat het geld dat we investeren in de openbare ruimte toekomstbestendig besteed wordt. En dat dit op maat gebeurt, want niet elke wijk is hetzelfde. Daarbij willen we graag samenwerken met bewoners. We zijn dan ook erg blij dat er zoveel mensen zijn die met ons willen meedenken over het beheer van de openbare ruimte en de enquête hebben ingevuld!”

 

Wijkdialogen

De resultaten van de enquête op wijkniveau worden op dit moment uitgewerkt. Deze worden gepresenteerd en besproken tijdens de wijkdialogen, die plaatsvinden van 28 januari tot en met 5 maart 2015. De planning van de wijkdialogen is te vinden op zwolle.nl/jijbentaandebuurt. Mede aan de hand van alle input stelt de gemeente een nieuwe visie op het beheer van de openbare ruimte op. In mei 2015 neemt de gemeenteraad een besluit over de nieuwe visie. 

Artikel delen: