Actieprogramma Klimaat Actieve Stad

Zwolle – Woensdagmorgen 28 januari 2015 lanceert Proeftuin Water om 08.30 uur in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle, het actieprogramma Klimaat Actieve Stad. Het actieprogramma, met 28 projecten, is de uitkomst van de op 7 oktober 2014 door partijen* ondertekende intentieverklaring “Klimaat Actieve Stad IJssel-Vechtdelta”. Strekking van de verklaring was om voor 28 januari 2015 tot een gezamenlijk regionaal actieprogramma te komen voor een klimaatbestendige openbare inrichting van de IJssel-Vechtdelta in de periode 2015 tot 2050. Vanuit verschillende invalshoeken komen acties, initiatieven en potenties aan de orde. 

 

visual_jan_selen_klimaat_actieve_stad_ijssel-vechtdelta.jpg

Visual: Jan Selen  

 

Het belangrijkste doel van het gezamenlijk actieprogramma is het betrekken, verbinden, stimuleren en ondersteunen van alle partijen die actief zijn bij de klimaatbestendige ontwikkeling van de IJssel-Vechtdelta: overheden, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, kennisinstituten, burgers en maatschappelijke instanties. De partijen onderschrijven het belang van klimaatbestendig ontwikkelen en zien hierin een kans om waarde toe te voegen aan de IJssel-Vechtdelta door slim samen te werken, te investeren, te realiseren en te beheren. Aansluitend is er van 10:00  tot 17:00 uur de TEDx Zwolle Climate Active Cities. Het programma kunt u vinden op www.tedxzwolle.nl.

Artikel delen: