Premieplan levert bewoners Esdoorn bootreis op

Zwolle – Op 13 december jl. heeft de Stichting Vrienden van de Esdoorn, in samenwerking met de activiteitencommissie van de Esdoorn, een kerst en rommelmarkt gehouden. De opbrengst hiervan zal gebruikt worden voor de in augustus te houden bootreis voor de bewoners. Deze activiteit is aangemeld bij het Nationaal Ouderenfonds. De opbrengst van de rommelmarkt was € 564,- welk bedrag wordt verdubbeld. Van de opbrengst van de te verwachten donaties € 1.000,- wordt de helft bijgedragen. Hetgeen resulteert in een totale bijdrage van € 1.064,- van het Nationaal Ouderenfonds aan de Stichting Vrienden van de Esdoorn.

Het doel van het Premieplan is lokale (vrijwilligers)organisaties en zorginstellingen aan te moedigen zelf fondsen te werven voor een eigen, concreet project, gericht op het welzijn van ouderen. Dit bevordert tevens de bewustwording van een breder publiek omtrent de noden van ouderen. Het samen werven van geld voor een project draagt bovendien bij aan de gemeenschapszin binnen een organisatie, buurt of samenleving. Het doel van het Premieplan van het Nationaal Ouderenfonds is “binnen de spelregels van dit plan een eigen geldinzamelingsactie verdubbeld te krijgen, met een maximum van € 2.000,-. 

Artikel delen: