Zorgcluster Pannekoekendijk van start

Zwolle – Vanaf februari 2015 nemen Tactus Verslavingszorg en het Leger des Heils hun intrek in het pand aan de Pannekoekendijk 17. In dit pand wonen al studenten. Tactus verhuist van het tijdelijke onderkomen aan de Oostzeelaan naar de Pannekoekendijk. Het Leger des Heils betrekt 10 appartementen.

zorgcluster_burgemeester_roelenweg.jpg 

De gemeenteraad wees de Pannekoekendijk 17 al in 2009 aan voor studentenhuisvesting en als voorziening voor bijzondere doelgroepen. Er was toen al sprake van een tijdelijke voorziening voor de doelgroep in de vorm van de gebruikersruimte (methadonverstrekking en huisvesting) op deze locatie. Deze tijdelijke voorziening is nu dus omgezet in een permanente voorziening.

Begeleidingscommissie en beheersplan
Voor de voorziening aan de  Pannekoekendijk is een beheersplan opgesteld. Hierin staan afspraken om eventueel overlast te voorkomen en terug te dringen in de omgeving van de voorziening. Daarnaast komt er ook, als onderdeel van het beheersplan,  een begeleidingscommissie van buurtbewoners, wijkorganisaties , politie en de gemeente. Hiervan was ook al sprake in de periode van de gebruikersruimte.
Deze commissie  ziet toe op een juiste  uitvoering van het beheersplan en adviseert de gemeente indien nodig over bijvoorbeeld aanpassingen van de veiligheidsmaatregelen. 
Artikel delen: