Politie : minder misdrijven, meer verdachten

Zwolle – Het is in 2014 veiliger geworden in de politie-eenheid Oost-Nederland. Het aantal misdrijven daalde met tien procent en het aantal verdachten dat werd afgehandeld, steeg met negen procent. Vooral het aantal woninginbraken, straatroven en overvallen daalde fors. Deze trends zijn in alle districten van de eenheid zichtbaar. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers over 2014. De cijfers werden op maandag 2 februari gepresenteerd door de heer Stoffel Heijsman (politiechef Oost-Nederland) alsmede de heer Hubert Bruls (regioburgemeester Oost-Nederland) en de heer John Lucas (plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in het arrondissement Oost-Nederland.

klpd_1.jpg 

Het is het tweede jaar dat de politie nationaal is georganiseerd en ook in Oost-Nederland als één geheel werkt. “We zijn een grote organisatie die op dit moment wordt opgebouwd en ik ben daarom blij dat we ondanks alles, de veiligheid in onze steden, dorpen en buurten zien toenemen”, zegt politiechef Stoffel Heijsman. “Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het succes niet alleen aan de politie te danken is. We werken samen met onder meer gemeenten, het openbaar ministerie en burgers en het succes mag dan ook mede aan hen worden toegeschreven. Maar dat doet niets af aan de inzet en de expertise van de politiemensen, die telkens weer beschikbaar en inzetbaar zijn voor de aanpak van problemen in buurten en wijken, naast het beslag dat de reorganisatie van de politie legt op medewerkers en organisatie”.

Meer verdachten afgehandeld

Het aantal verdachten dat door de politie werd afgehandeld steeg in 2014 sterk: gemiddeld met negen procent (van 36548 naar 39926). Het aantal aanhoudingen in het district Gelderland-Midden valt met een stijging van 15 procent op.

Een stijgend aantal verdachten werd via de ZSM-aanpak afgehandeld. Deze aanpak is een werkwijze waarbij relatief eenvoudige strafzaken snel en slim worden afgedaan met oog voor slachtoffer, verdachte en maatschappij. In ZSM werken Openbaar Ministerie, de Raad voor de Rechtsbijstand, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de politie samen. Het aantal ZSM-afdoeningen steeg in 2014 van 21601 naar 26327.

Ruim 4000 minder woninginbraken (-27 procent)

Het aantal woninginbraken daalde in de eenheid Oost-Nederland fors met 27 procent, waarbij gemeld kan worden dat het aantal daadwerkelijke woninginbraken licht is afgenomen in vergelijking met de pogingen. Omdat het aantal inbraken zo drastisch minder is geworden, is ook het aantal opgehelderde misdrijven en het aantal aangehouden verdachten minder geworden. “Als de vijver leger wordt, is de kans op een vangst ook kleiner”, aldus Stoffel Heijsman. Het aantal aanhoudingen daalde in 2014 van 1322 naar 1212 (-110, -8 procent).

Met name in de districten Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid was de daling bovengemiddeld groot (respectievelijk -31 en -37 procent).

Dat het aantal fors is gedaald heeft te maken met de vergrote waakzaamheid van de inwoners maar ook met de inzet van de politie in het kader van het donkere-dagenoffensief. 

Ook in 2014 weer minder overvallen: -20 procent

De trend van de afgelopen jaren –een dalend aantal overvallen- zette zich in 2014 door: -20 procent (van 215 naar 172). Overigens daalde door het aantal misdrijven ook duidelijk het aantal verdachten (-40 procent naar 163).

De bovengemiddeld procentuele daling in Twente en Noord- en Oost-Gelderland vallen op, evenals het feit dat het aantal in Gelderland-Zuid gelijk bleef. 

Straatroof: beduidend minder in 2014

Het aantal straatroven daalde zeer fors: -35 procent. In Noord-en Oost-Gelderland en Gelderland-Zuid was de daling het grootst (met respectievelijk -60 en -46 procent). Er werden 133 zaken opgelost (+6 procent), maar iets minder verdachten aangehouden (-7 procent). Daarbij valt op dat Overijsselse districten meer aanhoudingen verrichtten (IJsselland: +64 procent | Twente: +81 procent) en de Gelderse districten minder.

Geweld: minder delicten, meer aanhoudingen

Het aantal geweldsmisdrijven daalde licht met -6 procent terwijl het aantal aangehouden verdachten flink steeg met 15 procent. In IJsselland steeg het aantal verdachten zelfs met 22 procent en in Noord- en Oost-Gelderland lag dat percentage op 21. De daling van het aantal delicten daalde vooral in het district Twente (-13 procent).

Reactietijden van de politie op hoog niveau 
In het geval van nood rekenen de inwoners terecht erop dat de politie zo snel mogelijk komt. De politie onderzoekt voortdurend hoe ze zo efficiënt mogelijk aan deze belangrijke taak kan voldoen. Een belangrijk principe is in ieder geval dat ‘noodhulp’ niet een taak is die alleen door speciale eenheden wordt uitgevoerd; iedereen die op straat is, kan worden ingezet. ‘Prio 1 is voor iedereen’ is een gevleugelde uitspraak.

De politie Oost-Nederland is in 2014 in 87 procent van de spoedmeldingen binnen 15 minuten na de melding ter plaatse (terwijl 85 procent de landelijke eis is), terwijl het aantal spoedmeldingen met elf procent steeg. De stijging in Gelderland-Midden (van 6307 spoedmeldingen naar 8560) is opmerkelijk. Dat heeft enerzijds te maken dat burgers de politie steeds vaker bellen maar ook omdat hogere prioriteit wordt gegeven aan verdachte situaties en heterdaadsituaties. Daarmee wordt het resultaat voor het derde opeenvolgende jaar verbeterd (2013: 86 | 2012: 83,7 procent | 2011: 80 procent). Stoffel Heijsman: “De politie in Oost-Nederland heeft hier bewust prioriteit aan gegeven en is tevreden dat dit zich vertaalt in deze gunstige cijfers. We moeten er zijn als de burger in nood is” 

 

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Vandaar dat ze op in totaal drie verschillende dagen met in totaal 8 man langsgaan bij een kennis van mij (nee, ik was het echt niet zelf 8)) om een openstaande verkeersboete van 60 euro te innen. Veredelde deurwaarders zijn het tegenwoordig.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.