Oefening dijkleger voor veilige dijken

Zwolle – Ruim 400 vrijwillige dijkwachters van het Waterschap Groot Salland gaan zaterdag 7 en zaterdag 14 februari de dijken op voor een levensechte oefening. Doel is om vertrouwd te raken en blijven met praktijksituaties en zijn specifiek voor het eigen dijkdeel. De oefening draagt bij aan het adequaat handelen van het Waterschap bij (dreigend) hoog water.

dijkleger.jpg 

De dijkwachten zijn de ogen in het veld en dragen bij aan onze veiligheid tegen hoog buitenwater. Enkel en alleen via de dijkwachten heeft het waterschap permanente controle op iedere meter dijk. Op 7 februari  loopt de dijkwacht patrouille op de dijken langs de IJssel (benedenstrooms van Zwolle) en het Kampereiland. Tegelijkertijd wordt er aan de noordzijde van het Kampereiland geoefend met het leggen van zandzakken. Op 14 februari oefent het dijkleger in het gebied van de polders rond Genemuiden, het Zwarte Water, en Meppelerdiep.

650 vrijwilligers
Het Waterschap Groot Salland heeft 536 km dijken en kaden in beheer. Om deze waterkeringen in perioden van storm, hoog water en ijsgang te kunnen inspecteren, staat het dijkleger paraat. Deze bestaat in totaal uit 650 vrijwilligers. Om in noodsituaties nog beter op haar taken voorbereid te zijn, wordt er door het dijkleger jaarlijks in de praktijk geoefend. 

Levensecht
Voor de medewerkers van het Waterschap, de dijkringcommandanten en de eerste dijkpostcommandanten begint de dag om 07.00 uur. De dijkwachters lopen in drie ‘diensten’ tussen 09.00 en 17.00 uur en zijn herkenbaar aan de blauw/gele jas met het opschrift ‘DIJKWACHT’. De oefeningen zijn zo realistisch mogelijk, door gebruik te maken van beeldmaterialen in het veld. Dijkwachters inspecteren de dijken op zogenaamd zand meevoerend kwelwater, grote drijvende voorwerpen, nog aanwezige dieren op of langs de dijk (schapen, koeien, paarden) en obstakels, zoals tractoren of andere voertuigen op de kruin van dijken. Dit zijn situaties die de dijkwachters ook tegen kunnen komen tijdens een werkelijke situatie met hoogwater en die, als ze niet tijdig ontdekt worden, schadelijke gevolgen kunnen hebben.   


Meer weten van de Dijkwachtorganisatie of dijkwacht worden? 
Kijk op: www.wgs.nl/veilige-dijken/dijkwacht/.

Artikel delen: