Gemeente Zwolle moet 11 miljoen bezuinigen

Zwolle – Om ook in 2019 een sluitende begroting te kunnen presenteren moet het gemeentebestuur € 11 miljoen minder uitgeven. Het uitvoeren van de bezuiniging vraagt op alle beleidsterreinen om een transformatie van de werkwijze van de gemeente: onderzoek naar mogelijkheden voor samenwerking, andere wijze van subsidiëren, innovaties, monitoring, vertrouwen en loslaten.

De afgelopen maanden heeft het college veel gesprekken gevoerd met partners, ondernemers en instellingen hoe deze opgave gerealiseerd kan worden. Het college trof in deze gesprekken veel energie en bereidheid om constructief mee te denken. Dit geeft vertrouwen en een solide sociale en economische basis dat de stad met een gedeelde verantwoordelijkheid blijvend kan ontwikkelen in een tijd van minder geld.

Op een aantal terreinen kan het college de bezuinigingen al concreet invullen. Andere zoekrichtingen vragen nader overleg en analyse.

Met de visie op beheer openbare ruimte, de uitkomsten van de enquête buitenruimte en het buurt-voor-buurt onderzoek verwacht het college in 2018 € 1 miljoen minder uit te geven. Op wijkniveau worden gesprekken gevoerd over de buitenruimte. Iedere wijk is anders, kent een andere samenstelling en heeft ook andere behoeftes qua beheer en onderhoud.

Veel maatschappelijke activiteiten hebben ook een huisvestingscomponent. Op dit moment kent de exploitatie en beheer van dit maatschappelijk vastgoed een tekort van €550.000,-, het college wil dit tekort wegwerken langs drie lijnen: 1. verkoop van panden, 2. optimaliseren van de bezetting en 3. stedelijke herverkaveling door slimme combinaties te maken en gezamenlijk oplossingen te vinden voor huisvestingvraag- stukken.

Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente rijkstaken overgenomen, met een bezuinigingsopgave van € 5 miljoen, het college stelt een aanvullende bezuiniging van 2 miljoen voor. Zwolle heeft ervoor gekozen om deze (rijks) bezuiniging in zowel de nieuwe als de bestaande taken te vinden. Maatwerk is het uitgangspunt. Het college zet in op preventie, tijdig signalering en lichte (jeugd)zorg in de eigen omgeving met de verwachting dat daarmee de inzet van zwaardere (en duurdere) zorg voorkomen kan worden. De transformatie van het sociaal domein betekent een grote herorganisatie, ook van de bestaande partijen.

Er is veel sportverenigingen over de toekomst gesproken: hoe zien zij dit en wat is er nodig voor een gezond ledenaantal en een vitale vereniging. Er is afgesproken dat er een agenda Sport opgesteld. In deze agenda worden de mogelijkheden voor een groter verdienvermogen van de sportclubs beschreven. Daarnaast is er aandacht voor het optimaler benutten van sportvelden en -zalen. De verwachting is dat de agenda sport €800.000,- oplevert.

In parkeerzones 1 en 2 ( de Binnenstad en het gebied ten westen van de Binnenstad) worden de parkeertarieven in 2016 met de inflatiecorrectie verhoogd. Daarnaast wordt de laagste tariefzone (zone 3, ten oosten van de Binnenstad) met 25 procent verhoogd, van 80 eurocent naar 1 euro. Gelet op de digitalisering en vernieuwing in de parkeersector verwacht het college de parkeertarieven jaarlijks te kunnen herzien. Verwachte besparing voor parkeren is € 640.000,-.

Met de culturele partijen wordt sinds de zomer gesproken over een eigentijdse culturele agenda. In deze agenda wordt de samenwerking tussen partijen als HCO, Fundatie, Stedelijk Museum, Grote Kerk vergroot om de cultuurhistorie van Zwolle te versterken. Met de keuze voor de vestiging van de Stadkamer aan de Zeven Alleetjes wordt samen met de bibliotheek gewerkt aan toekomstgerichte veranderingen. Het college ziet mogelijkheden om functies als leeszaal en het reserveren of halen van boeken bij andere locaties in de wijk te organiseren, bijvoorbeeld scholen en wijkcentra. Daarnaast wordt met verschillende podia en gezelschappen gesproken over een andere financieringswijze van de vaste kosten en de subsidie gerichter in te zetten op activiteiten en zichtbaarheid.

De besparing zit voornamelijk in gebouwen en organisaties en bedraagt ongeveer € 930.000,-

De gemeenteraad bespreekt de voorgestelde bezuinigingen en de nieuwe manier van werken in maart. De Perspectiefnota wordt in juni vastgesteld.

Artikel delen:
Reacties 24
 1. Welja, nog maar meer bezuinigingen, als we het toch al gewend zijn. Wil Zwolle de grootste Voedselbank van Nederland hebben ofzo??


  ⚠️ Meld

 2. @Arnovd, heb je het ?berhaupt gelezen. Het betreft met name beheer van openbare ruimte, subsidies aan (noodlijdende) sportverenigingen e.d. Opzich nog niets dat de burger direct in de portemonnee raakt.

  En wat betreft parkeergeld, dan pak je toch de fiets of ga je niet in de binnenstad winkelen?


  ⚠️ Meld

 3. Beste Ed,

  Nee hoor. Het ambtelijk apparaat heeft al grote klappen opgevangen bij de eerdere bezuinigingsronde van 10 miljoen structureel.
  En dat houdt natuurlijk wel een keertje op.

  Zeker als je merkt dat de organisatie in alle voegen kraakt en piept om de grote decentralisatiedossiers tot een goed resultaat te brengen.

  Er zijn geen makkelijke keuzes meer. De stad gaat deze bezuinigingsslag merken.

  Groeten,

  Martijn van der Veen


  ⚠️ Meld

 4. Praat je nu in je eigen straatje Martijn?Als ik al dat volk op het stadhuis zie aan de kont te krabben dan kan er volgens mij nog wel een mannetje of 50 uit.Zitten er nog veel wethouders op wachtgeld ?
  Kunne ze dat misschien ook wel stop zetten.


  ⚠️ Meld

 5. Zonder toelichting is het moeilijk te begrijpen dat bij de kennelijk complexe overdracht van rijkstaken naar de gemeente en de daaraan gekoppelde bezuinigingsdoelstelling van ?? 5 miljoen, juist op dat vlak extra bezuinigingen worden gezocht.


  ⚠️ Meld

 6. @Martijn: ik begrijp dat je je eigen beroepsgroep verdedigt. Probleem is alleen dat de grote decentralisatiedossiers en veranderende omstandigheden hard werken vraagt en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er op dat vlak nog wel een behoorlijk tandje bij kan bij de heren en dames ambtenaren. Uitzonderingen daargelaten maakt het geheel een toch wel erg trage, gemakzuchtige en weinig energieke indruk die zich vooral bezighouden met veel, heel vergaderen praten, brainstormen, afstemmen etc. En dan net doen alsof ze het druk hebben. Ik heb het gevoel dat je er met gemak 10 van de huidige setting kunt inruilen voor 8 nieuwe die wel willen bikkelen. Scheelt toch al 20%….


  ⚠️ Meld

 7. onbegrijpelijk dat , terwijl de inkt van 5 miljoen rijksbezuiniging op de zorg nog niet droog is (en de gevolgen nog niet bekend) , men met droge ogen er alweer 2 miljoen erbovenop telt >:(


  ⚠️ Meld

 8. Zie regelmatig 2 amtenaren hier op de veegwagen voorbij komen.
  Is dat nu nodig???
  Zo n ding kun je toch in je eentje besturen????


  ⚠️ Meld

 9. Inderdaad bijzonder dat gemeenten eerst steen en been klagen dat het rijk te weinig budget overdraagt voor de gedecentraliseerde taken en dat Zwolle dat bezuinigingsbedrag met 40% kan verhogen. Hoe willen ze dat realiseren?


  ⚠️ Meld

 10. @Zwolle66, Twee ambtenaren in Zwolle op een veegwagen? Dan heb je waarschijnlijk een bril nodig. Vegen doet de Rova… En trouwens, als jij de tijd hebt om regelmatig uit het raam te kijken naar een veegwagen, lijk jij me niet de persoon om commentaar te leveren.;)


  ⚠️ Meld

 11. Ga efficienter werken. dat dure stadhuis op een volledig ontoegangkelijke plek is volledig overbodig deze tijd. die laatste koffiedrinkers kunnen wel bij het stadskantoor intrekken. zo, alle tekorten van de baan.
  stap 2: provinciale staten. een volledig overbodige bestuurslaag die honderen miljoenen belasingsgeld opvreet. afschaffen. maar ja. snijden in eigen vlees doet pijn.


  ⚠️ Meld

 12. Begrijp het even niet er moet 11miljoen bezuinigt worden bij deze gemeente En men staat voor 1,5 miljoen garant voor het betaald voetbal terwijl er bezuinigt moet worden


  ⚠️ Meld

 13. Volgens mij staat er ook een Pvda wethouder sinds 1998 al op wachtgeld kijken wat dat kost.
  Ook schnapsie van Doornemolen die een camping in Zuid Duitsland bestiert staat al jarenlang op wachtgeld.Eerst zeggen nee ik maak er geen gebruik van maar na een jaar toch stiekem van de regeling gebruik maken.Stoppen deze ongein.Als ik word ontslagen krijg ik ook niks.


  ⚠️ Meld

 14. Pjotr moet het jou ook weer uitgelegd worden een lening is anders dan een garantstelling! Er zijn banken die in de problemen zitten of zaten en gewoon garantstellingen afgeven. Maar uit bepaalde hoeken blijven mensen blijkbaar ageren.


  ⚠️ Meld

 15. Daar gaan we weer.
  nog meer bezuinigen op de sociaal zwakkeren.
  ik hoop dat de personen die dit bedenken zelf eens aan de lijve ondervinden hoe het is om met een beperking te leven en te werken
  en dan aan alle kanten uitgekleed te worden door een overheid die alleen aan hun eigen welzijn en inkomen denkt
  mijn advies ga naar de kerk en bid om vergeving voor dit wanbeleid.


  ⚠️ Meld

 16. @MrMarc sorry dan heb je het mis. deze kleine zelfstandige ondernemer werkt tussen de 60 en 70 uur per week om zijn hoofd boven water te houden in dit belastingparadijs.


  ⚠️ Meld

 17. Dat kan je thuis ook nog wel doen S.
  Mijn advies: ga iedere keer stemmen op de partij die jouw belang het meest kan behartigen. Zolang al die mensen die de klappen krijgen thuis blijven veranderd het niet.


  ⚠️ Meld

 18. Ik vind het ook belachelijk dit. Niet alleen vanwege de zwakkere mensen die weer eens worden gepakt, maar ook vanwege de werkende mensen in de zorg en welzijn. Die hebben naar verhouding een habbekrats van een loon en voelen de crisis het aller zwaarst. En dan houdt het maar niet op. Pak nu eens die groep die daadwerkelijk het geld heeft!


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.