Groot regionaal gezondheidsonderzoek onder jongeren.

‘Wat vind je van je eigen gezondheid? Maak jij je zorgen over de toekomst? Kortom: hoe gaat het met jou? Over deze en andere vragen buigen zich straks 9.000 jongeren van 12-24 jaar in de regio IJssel-Vecht. Vanaf 8 oktober nodigt de GGD hen uit mee te doen aan een groot onderzoek naar hun eigen gezondheid en leefstijl. Dat gebeurt iedere vierjaar in opdracht van de twaalf Regiogemeenten. Zo kunnen nu voor de 3e keer de trends en invloeden worden gevolgd in de gezondheid van jongeren. Er worden vragen gesteld over roken, alcohol en drugsge­bruik, leeftijd, school, ­oplei­ding, werk en woonsi­tua­tie.

In elke gemeente van de Regio* krijgen ongeveer 400 tot 700 jongeren het onderzoek thuisgestuurd. De adressen daarvoor zijn willekeu­rig door de gemeenten aangele­verd. De vragen zijn opgesteld door de GGD in overleg met gemeenten, CAD, RIAGG en de Sportraad Overijssel. Met de verkregen informatie uit ‘Hoe gaat het met jullie?’ kan straks gericht actie worden ondernomen. Door de opzet is het mogelijk om in alle 12 gemeenten uitspraken te doen over de totale groep jongeren. Gemeenten en GGD kunnen daarmee de gezondheids- en leefsituatie van jongeren verbeteren en lokaal jeugdbe­leid beter onderbou­wen. Halverwege 2008 zijn die resultaten bekend, van iedere gemeente.

Artikel delen:

Reageer