VVD Zwolle stelt vragen over afvalinzameling

Zwolle – De Zwolse fractie van de VVD zal vooralsnog niet instemmen met de plannen van het College an Burgemeester en Wethouders voor de bezuinigingen op het inzamelen van afval.

Eerder dit jaar kwam het college met de plannen voor de bezuinigingen. Waaronder de voorstellen de milieupas te koppelen aan legetimatie en het niet langer gratis ophalen van wit- en bruingoed. Tijdens de debatronde heeft de VVD fractie vragen gesteld waar zij onvoldoende antwoord hebben gekregen. Daarom stelt de fractie nu schriftelijke vragen in de hoop alsog antwoorden te krijgen.

Op maandag 2 februari 2014 stond tijdens een meningsvormende ronde de nota ‘250 kg regeling: vervolgstap "van afval naar grondstof"’ op de agenda. Zoals ook bij voorgaande behandelingen van dit onderwerp is de VVD kritisch op de intenties van het college en de ROVA. In uw nota heeft u een aantal wijzigingen voorgesteld. Naar onze mening zijn deze wijzigingen niet de beste manier om de bezuinigingstaakstelling te halen en te zorgen voor vermindering van restafval van de inwoners van Zwolle. Ons standpunt is dat de Zwolse burger niet de dupe mag worden van problemen veroorzaakt door een ander, in dit geval personen van buiten de gemeente en bedrijven die illegaal gratis afval storten onder de 250 kg regeling.

Wat de VVD betreft is het belangrijkste uitgangspunt nog steeds dat handhaving van de nu geldende regels: "U moet zich als inwoner van Zwolle kunnen legitimeren. Als inwoner van Zwolle mag u per dag, bij uw eerste bezoek tot 250 kg afval gratis wegbrengen naar het afvalbrengstation. Het afval dat daarna op dezelfde dag wordt gebracht, wordt per kg in rekening gebracht." zorgt voor voldoende besparing om de bezuinigingstaakstelling te halen.

De VVD heeft tijdens het over de nota gevoerde debat op een aantal voor de VVD belangrijke vragen geen antwoorden gekregen en kan daarom op dit moment niet instemmen met de nota. De VVD blijft het gevoel houden dat er op dit moment sprake is van ‘omgekeerd belonen’ in plaats van ‘omgekeerd inzamelen’. Daarom heeft de VVD Zwolle hierover nog de volgende vragen:

· Wat is de financiële besparing als de ROVA conform de huidig geldende regels gaat handhaven? Met welk bedrag nemen de kosten voor verwerking van gestort afval af? Graag zien wij dit uitgewerkt in een overzicht waarbij inzichtelijk wordt wat de kosten zijn per categorie (inwoner, bedrijf/niet-inwoner) en dus wat de financiële gevolgen zijn als er alleen nog gestort wordt door personen die dit volgens de huidige regels ook daadwerkelijk mogen.

(wij gaan er vanuit dat u de inschatting van het aantal ongewenste stortingen welke als basis diende voor de berekeningen zoals eerder door de ROVA gepresenteerd ook voor deze calculatie kunt gebruiken)

· U heeft gesproken over de wens om, met de milieupassen de koppeling te maken aan specifieke huishoudens / adressen. Op welke wijze waarborgt u dat dit systeem niet onterecht personen aansprakelijk maakt en illegaal afval dumpen in de hand werkt?

· De kosten voor het storten van afval nemen toe en de mogelijkheden om gratis afval af te laten ophalen nemen af. Hiermee nemen de mogelijkheden van mensen af om laagdrempelig van hun afval af te komen. Op welke wijze zorgt u dat deze wijze van ‘omgekeerd belonen’ niet zorgt voor extra zwerfaval?

· In de nota is niet nader uitgewerkt wat nu concreet de beloning inhoud voor burgers die grondstoffen verzamelen en komen brengen bij het brengstation. Kunt u concreet maken wat dit de burgers per persoon gaat opleveren?

Artikel delen:
Reacties 15
 1. Zou wel een keer goed zijn om te gaan betalen naar hetgeen je aanbiedt, als ik bij mij in de buurt zie wat mensen allemaal elke dag weggooien, ongelofelijk.


  ⚠️ Meld

 2. Ik vind het prima om te gaan betalen per kg. Op dit moment betalen we daar afvalstoffenheffing voor. Wordt die afvalstoffenheffing dan ook opgeheven of is dit gewoon een extra belasting van de burger. In dat geval ben ik tegen.


  ⚠️ Meld

 3. Mike 70 als jij je adres opgeeft. Brengen we ons vuil gewoon bij jou.
  Ps. Ik heb geen tijd om te kijken wat mijn buren weggooien hoor


  ⚠️ Meld

 4. Dit gaat om het aanbieden van vuil bij de Rova zelf. Wat betreft het gewone huisafval kan ik niet wachten tot het betalen per kilo ingevoerd wordt. Van de zotte dat ik aan alle kanten zit te scheiden en verstandig in koop (qua verpakking) en daardoor minimaal afval weggooi, maar evenveel betaal als iemand die totaal niet bezig is met het milieu.


  ⚠️ Meld

 5. Bericht door peejeegee, op 9 februari 2015 14:14
  Mike 70 als jij je adres opgeeft. Brengen we ons vuil gewoon bij jou.
  Ps. Ik heb geen tijd om te kijken wat mijn buren weggooien hoor

  Ik zit niet te wachten op jouw zooi peejeegee, en het valt gewoon op als de container van nummer x elke 14 dagen aan de straat staat met de klep open waar ik dan ook aan meebetaal via de afvalstoffenheffing. Betalen voor wat je aanbiedt vind ik dus een beter systeem, maar ik begrijp dat de grotere vervuilers het daar niet mee eens zijn.
  @Japser Mee eens.


  ⚠️ Meld

 6. Sinds de invoering van het nieuwe systeem moet ik een paar keer per week een bloedeind lopen naar zo’n afvalbunker. Ik doe dus een extra inspanning om m’n afval weg te krijgen Is het dan niet reëel dat de afvalstoffenheffing verlaagd wordt?


  ⚠️ Meld

 7. Je zou geld toe moeten krijgen omdat de gerecyclede materialen gewoon weer hergebruikt en verkocht worden. Oftewel iemand maakt er winst op en wij zijn het niet.


  ⚠️ Meld

 8. Eens met Japser en Mike.

  Als je een paar keer per week naar de container moet lopen om je restafval weg te gooien doe je iets fout. Zelfs als je een groot gezin hebt. Ik doe dat 1x per maand. En dan nog is die zak meestal nog niet eens vol.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.