Landstede dringt vroegtijdig schoolverlaten terug

Zwolle – Het aantal jongeren dat vorig schooljaar voortijdig de schoolbanken verliet daalde met bijna 2000 ten opzichte van het jaar ervoor. Daarbij wisten vooral mbo-scholen veel voortgang te boeken. De uitval daalde daar naar 5,2%. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) maakte vandaag de voorlopige cijfers bekend. Binnen de regio is er een vergaande samenwerking tussen de scholen. Voor het eerste is er nu ook een vergelijk van de scholen waaruit blijkt dat Landstede het VSV opvallend ver terugdrong met 29,6 % ten opzichte van vorig jaar. De onderwijsinstelling staat daarmee zelfs in de landelijke top-6.

landstede_top_6_vsv.jpg

De minister wil dat scholen en gemeente de komende tijd meer aandacht besteden aan de groep jongeren die vanwege een opeenstapeling van problemen uitvalt. "Zij zijn gewoon extra kwetsbaar. We moeten alles op alles zetten om ook deze jongeren op het juiste spoor te houden, zodat ook zij met een diploma op zak aan hun toekomst kunnen bouwen. En niet het risico lopen af te glijden naar criminaliteit, drugs of zelfs radicalisering. Zorg dus dat zij zich op school gemist voelen, zoek ze op en spreek ze aan."

Binnenkort maakt minister Bussemaker afspraken met de mbo-scholen over de verdeling van financiële middelen. Scholen die laten zien dat zij werk maken van beter onderwijs worden daarvoor beloond. De aanpak van voortijdig schoolverlaten is daarbij een belangrijk thema.

Gingen in het schooljaar 2001-2002 nog zo’n 71.000 jongeren voortijdig van school. Zo’n twaalf jaar later is dit aantal gedaald met ruim 60% tot 25.970. Hiermee komt de kabinetsdoelstelling van 25.000 vsv’ers in 2016 in zicht. In Europees verband behoort Nederland dan ook tot de koplopers in het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Vergeleken met de 27 EU-lidstaten als geheel (13,5%) heeft Nederland een relatief laag percentage schooluitvallers (9,1%).

Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren die van school gaan zonder een diploma dat hen voldoende kansen biedt op de arbeidsmarkt (startkwalificatie). Dit is een diploma op het niveau van havo, vwo, mbo 2 of hoger. Jongeren tot achttien jaar hebben een kwalificatieplicht. Zij moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben behaald.

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Mooi voor Landstede hoor, maar het begrip ’top-6′ vond ik wel grappig… Ik wist meteen op welke plek ze te vinden zouden zijn. 😉


  ⚠️ Meld

 2. Dit is heel goed nieuws. Geen goed diploma = grote kans op afhankelijkheid, uitkeringen en criminaliteit= heel veel slecht nieuws stukjes en discussies daarover in dit blog minder. Weblog Zwolle gaat rustig worden 😮


  ⚠️ Meld

 3. @bron
  Ik doel op de kreet ’top-6′. Een top 3 of top 10 kennen we allemaal wel. De reden dat de PR-meneer/-mevrouw van Landstede er een top-6 van gemaakt heeft, is omdat dat de hoogte top-ranking was waarin Landstede nog een plaatsje had. Zeg dan gewoon dat je zesde in de rangschikking staat.

  Soms moet zo’n PR-stukje niet te gemaakt worden. Als je bent gestegen en goede progressie hebt geboekt, moet je dat gewoon zeggen en niet een gekunstelde kreet als ’top-6′ gaan bedenken. Ook is het voor de lezer, en met name toekomstig studenten, veel interessanter om te horen wat Landstede hiervoor gedaan heeft dan het oplepelen van al die droge statistieken die ook in één oogopslag uit de tabel gehaald kunnen worden. Maar goed, dat is puur technisch op hoe het stukje geschreven is. Inhoudelijk ben ik gewoon blij voor Landstede – en vooral voor de studenten – hoor.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.