Weer minder schooluitval in Zwolse regio

Zwolle – Ook dit jaar zet de daling van leerlingen die zonder diploma het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs verlaat, door. In de regio IJssel-Vecht is het aantal voortijdig schoolverlaters vorig jaar gedaald met 5,4 procent ten opzichte van het schooljaar 2012-2013.

De regio IJssel-Vecht scoort met een percentage van 1,5 procent in het schooljaar 2013 – 2014 voortijdig schoolverlaters lager dan rest van het land. Deze regio komt daarmee in de landelijke top 3 van regio’s met het laagste verzuim. Gerekend over heel Nederland ligt het percentage voortijdig schoolverlaters op gemiddeld 1,9 procent. "In de afgelopen jaren hebben we sterk ingezet op de samenwerking tussen scholen en gemeenten om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. In samenwerking met het onderwijs is bijvoorbeeld een protocol voor schoolverzuim ontwikkeld en houden leerplichtambtenaren spreekuren op scholen om preventief te werken. Ook werken de gemeenten onderling nauw samen. Dit werpt duidelijk zijn vruchten af. Om de landelijke doelstelling van maximaal 25.000 voortijdig schoolverlaters per jaar te halen, blijven we ons als gemeenten met het onderwijs hier sterk voor maken, want elke voortijdig schoolverlater is er een teveel", aldus jeugdwethouder Ed Anker.

Ook landelijk is te zien dat het aantal leerlingen dat voortijdig de school verlaat, daalt. Het kabinet streeft er naar het aantal voortijdig schoolverlaters in 2016 terug te dringen tot maximaal 25.000. In vergelijking met andere Europese landen behoort Nederland tot de kopgroep. In de leeftijdsgroep van 18-25 jarigen bedroeg het aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland in 2012 8,8 procent, terwijl het gemiddelde aantal voortijdig schoolverlaters in de Europese Unie in deze leeftijdsgroep op 13,7 procent ligt.

Artikel delen: