‘Initiatiefrijk Zwolle’ geeft ruimte voor ideeën

Zwolle – Zwolle is een stad met veel samenhang, potentie en initiatieven. Met het programma Initiatiefrijk Zwolle wil het college van burgemeester en wethouders deze initiatieven helpen tot bloei te komen. Door inwoners, ondernemers en organisaties die willen bijdragen aan de ontwikkeling van de stad de ruimte te bieden en te faciliteren.

Het programma ‘Initiatiefrijk Zwolle’ richt zich op het creëren van de juiste condities (houding, gedrag en structuren) binnen de gemeentelijke organisatie om hierin een betrouwbare en meedenkende partner te zijn. Dit krijgt vorm door aldoende te leren: reflecteren op initiatieven, lessen trekken en daar de volgende keer naar handelen.

De uitwerking van het programma is tot stand gekomen door reflectiesessies en interviews met ambtenaren en initiatiefnemers. Opvallend is dat initiatiefnemers bij de gemeente komen via hun netwerk (wijkmanagers, account- en projectmanagers) of de ideeënmakelaar, en maar een enkeling via het klantcontactcentrum van de gemeente Zwolle.

De functie van de ideeënmakelaar wordt in de loop van dit jaar afgebouwd en bij meerdere gemeentelijke medewerkers belegd. Hierdoor is de functie Ideeënmakelaar minder kwetsbaar. De medewerkers krijgen een training om hun eigen netwerk aan te wenden om initiatieven verder te helpen en de inbedding in de organisatie te verstevigen.

De komende tijd wordt de toepasbaarheid van de ‘localism act’ in Zwolle onderzocht. De localism act komt uit Denenmarken en Groot- Brittannië. De localisme act houdt in dat de samenleving het recht heeft om publieke taken over te nemen, een bod te doen op een gebouw of grond dat waarde heeft voor de samenleving (buurthuis, supermarkt) of het beheer en management van een gebouw over kan nemen van de overheid.

Artikel delen:
Reacties 3

Reacties zijn gesloten.