Isala doet melding van besmetting hartpatient

Zwolle – Op 12 februari 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een persbericht uit doen gaan over maatregelen die genomen zijn door de hartcentra in Nederland om de kans op besmetting met een zeldzame bacterie te verkleinen. Isala laat weten dat zij deze melding van de besmette hartpatiënt met M. chimaera in januari bij de Inspectie heeft gedaan. Uit privacyoverwegingen en in overleg met de Inspectie, is dit niet eerder naar buiten gebracht.

Isala heeft eerst de familie van de overleden patiënt geïnformeerd over de openbaarmaking. Uiteraard was de familie al eerder op de hoogte gesteld van de besmetting en de melding bij de Inspectie. De melding betreft een kwetsbare hartpatiënt die eerder een hartoperatie heeft ondergaan in Isala. Ruim anderhalf jaar later traden ernstige complicaties op die hebben geleid tot het overlijden. Isala betreurt dit ten zeerste. Uit kweekonderzoek bleek in januari 2015 dat het overlijden mede is veroorzaakt door een infectie met de bacterie M. chimaera. Deze bacterie is ook gevonden in de heater-cooler units (HCU) die gebruikt worden bij hartoperaties.

Isala heeft haar bevindingen direct gemeld bij de Inspectie, omdat het vermoeden bestond dat het probleem met de HCU’s mogelijk ook bij andere hartcentra kan spelen. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het inderdaad meerdere hartcentra betreft in Nederland. Daarop volgend hebben hartcentra in Nederland waar nodig maatregelen genomen, zodat gebruik van deze apparatuur niet meer kan leiden tot besmetting van de patiënt. De hartoperaties konden vervolgens weer worden hervat.

De melding van Isala heeft geleid tot landelijke afstemming tussen Inspectie, beroepsverenigingen, RIVM en betrokken hartcentra, waardoor maatregelen konden worden getroffen. Ook is bij alle hartcentra in Nederland nader onderzoek in gang gezet om precieze aard en omvang van het vraagstuk in kaart te brengen. Dit onderzoek is nog in volle gang.

Artikel delen: