Geslaagde inspiratiedag De Molenhof in Zwolle

Zwolle – ‘Verplaats de voordeur naar de achterkant, zodat De Molenhof meer op de buurt is gericht, laat ook studenten hier wonen, richt kamers in voor Bed-and-Breakfast, zorg dat mensen meer kunnen bewegen, gooi de boel open, geef ons als bewoners een eigen sleutel van de voordeur, laat mensen gebruik maken van elkaars talenten (‘wij willen studenten wel leren knopen aan te naaien’). Wij van de basisschool vinden het leuk als bewoners van De Molenhof iets voor en met ons komen doen.’

Zo’n 800 wensen en ideeën, gingen er over tafel kwamen tijdens de inspiratiedag over de toekomst van De Molenhof in Zwolle. Daarvoor hadden zich op dinsdag 10 februari zo’n 160 belangstellenden gemeld. Bewoners en veel betrokken inwoners van de Zwolse wijk Assendorp, studenten en vertegenwoordigers van nabijgelegen scholen en organisaties. Het enthousiasme was groot: ‘Fijn dat we mogen meedenken, want De Molenhof moet natuurlijk wel open blijven’. De inspiratiedag was de aftrap van een experiment dat zorginstelling de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en eigenaar woningcorporatie Habion samen begonnen zijn in De Molenhof. Zij onderzoeken samen met de bewoners hoe het gebouw aan de Assendorperdijk ook in de toekomst aantrekkelijk kan blijven voor ouderen en jongeren in de buurt. ‘Want wij sluiten verzorgingshuizen niet, maar houden ze open en vinden ze opnieuw uit,’ vertelt Habion-directeur Peter Boerenfijn.

Sinds woensdag 11 februari is er een werkatelier. Hier is dagelijks een groep enthousiaste medewerkers bezig om alle wensen en ideeën uit te werken tot een plan van De Molenhof. Iedereen is welkom en mag meedoen en een bijdrage leveren. Het werkatelier is acht weken lang elke werkdag open van 10.00 uur tot 18.00 uur. ‘Kom gerust langs’, zegt projectleider Dietward Bruin lachend. Op borden is van week tot week de voortgang te volgen. Kijk ook op: www.facebook.com/molenhofeen2ejeugd. Op dinsdag 7 april volgt een nieuwe bijeenkomst om te kijken of alle wensen en ideeën in het voorlopige plan zijn verwerkt. Daarna wordt het voorlopig plan, met betrokkenen, verder uitgewerkt om te kijken of het praktisch haalbaar en betaalbaar is. Zo blijft de vaart er stevig in. Van wens naar werk-in-uitvoering in amper één jaar tijd is daarmee een reële mogelijkheid. In Voorst, waar Habion is begonnen met experimenteren, is dat gelukt. De Molenhof in Zwolle is het derde bestaande verzorgingshuis van Habion dat op deze manier een verandering ondergaat. In het experiment ‘Bejaardenhuis, een 2e jeugd’ (www.een2ejeugd.nl) gaat het niet om enkel een verbouwing maar juist om een totaal andere kijk op ouderenhuisvesting. Met als doel de groeiende groep kwetsbare ouderen een perspectief te bieden. Na een jaar ervaring met dit experiment blijkt dat ouderen behoefte hebben aan betaalbaar veilig wonen met zorg in de buurt, contact (ontmoeten, gezelligheid, reuring en ertoe doen) en zelfbepaling (eigen regie, emancipatie, keuzemogelijkheden).

Artikel delen: