Trias start zeer intensieve behandelgroep

Zwolle – Wethouder Ed Anker (jeugdbeleid en jeugdzorg) opent vrijdag 20 februari Behandelgroep Plus (BGP). Binnen deze groep biedt Trias zeer intensieve behandeling aan jongeren van 12-18 jaar op de terreinen wonen, onderwijs/werk en vrije tijd (drie-milieu voorziening). Met de opening van deze nieuwe unit wordt voorkomen dat jongeren uit de regio IJsselland met deze hulpvraag naar voorzieningen elders in het land moeten. Met Behandelgroep Plus biedt Trias een ‘all in one-pakket’ en kan zij trajecthulpverlening lokaal en in de regio beter vorm geven.

Behandelgroep Plus startte in januari met vier jongeren en zal in het voorjaar twee units met in totaal acht jongeren tellen. Sport en trainingen op maat zijn een belangrijk onderdeel van de dagbesteding. Speerpunt in de behandeling is het systeemgericht denken. Samen met het gezin wordt gewerkt aan de ontwikkeling en het gedrag van de jongere. Twee weekenden per maand gaan de jongeren naar huis. In die weekenden loopt de behandeling thuis door; onder ambulante begeleiding van Trias.
Gemiddeld verblijven de jongeren 6 tot 9 maanden op de behandelgroep, waarna ze terug naar huis gaan of doorstromen naar een andere behandelgroep of zelfstandigheidstraining van Trias.

Artikel delen: