Kinderen voor Kinderen zoekt instrumenten

Zwolle – Op vrijdag 20 februari staat Kinderen voor Kinderen in Zwolle met de musical ‘Waanzinnig Gedroomd’ in theater De Spiegel. De musical met de grootste hits uit het 35-jarige bestaan van het beroemde kinderkoor, is op zoek naar muziekinstrumenten die niet langer gebruikt worden. Samen met theater De Spiegel zamelt de musical deze instrumenten in voor Stichting Kinderen Maken Muziek.

waanzinniggedroomd_roybeuskerlr.jpg 

De stichting, die op verzoek van Koningin Máxima werd opgericht, steunt projecten die kinderen uit alle bevolkingsgroepen de kans geven een muziekinstrument te leren bespelen. Helaas kampen veel van de projecten met een te kort aan instrumenten. Iedereen kan tot en met 20 februari instrumenten inleveren bij theater De Spiegel. Het team van de Kinderen voor Kinderen-musical neemt de instrumenten vervolgens mee terug naar het Instrumentendepot Leerorkest in Amsterdam waar ze worden opgeknapt en uiteindelijk verspreid onder de verschillende projecten. ‘Waanzinnig Gedroomd’ gaat over de jongen Guus die erachter komt wat er gebeurt wanneer kinderen samen muziek maken, en hoe leuk dat is. Hij is met zijn moeder naar een nieuwe stad verhuisd en komt in een klas terecht waar veel gepest wordt. Om het pesten te stoppen, neemt de klas deel aan een bijzonder muzikaal project.

“Waanzinnig Gedroomd gaat heel erg over de kracht van muziek, wat muziek met kinderen en volwassenen doet. Dat het maken van muziek kinderen weer blij maakt en dat het een verbindende werking heeft als je met elkaar musiceert. We hopen dan ook dat al die mensen in Nederland massaal muziekinstrumenten komen inleveren, want er zijn er veel nodig!”, aldus Ulrike Bürger-Bruijs, producent. Waanzinnig Gedroomd is op vrijdag 20 februari om 19:00 uur te zien in theater De Spiegel in Zwolle. De muziekinstrumenten kunnen worden ingeleverd tot op de dag van de voorstelling, eerder kan ook. Mensen die niet in de buurt van theater De Spiegel wonen, maar wel een instrument willen doneren, kunnen contact opnemen via info@waanzinniggedroomd.nl.

Stichting Kinderen Maken Muziek is een project van het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het doel is dat kinderen samen een muziekinstrument leren bespelen en samen muziek maken. Door ieder jaar (sociale) muziekonderwijs programma’s te steunen, leerden tot nu toe ruim 15.000 kinderen samen musiceren. Een groot probleem voor de projecten van Kinderen Maken Muziek en van vele andere muziekonderwijs programma’s, is echter het te kort aan muziekinstrumenten.

Artikel delen: