Tijdelijke routes binnenstad vanaf 23 februari

Zwolle – De realisatie van verschillende projecten in de binnenstad heeft vanaf 23 februari 2015 tijdelijke gevolgen voor de (bevoorradings)routes. Alle winkelpanden en woningen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

1. Pannekoekendijk / Harm Smeengekade (maart t/m oktober 2015)
Tijdens de reconstructie van de Pannekoekendijk (met onder meer een busbaan en centrumhalte voor bussen) en Harm Smeengekade wordt voor het fiets- en autoverkeer wordt een omleidingsroute aangelegd, zodat het verkeer de binnenstad zoveel mogelijk ongehinderd kan bereiken. De meeste bussen worden via een andere route geleid. De rijrichtingen en routes worden tijdens de werkzaamheden voor de duidelijkheid zoveel mogelijk hetzelfde gehouden.

2. Nieuwbouw Melkmarkt (heel 2015, eventueel uitloop in 2016)
Naar verwachting opent medio 2016 aan de Melkmarkt (naast de Harmonie) een groot internationaal winkelbedrijf haar deuren. De huidige panden aan de Melkmarkt maken plaats voor nieuwbouw. Om de omgeving te beschermen staat er rondom de bouwlocatie een schutting op 3 meter van de gevel. Op de Melkmarkt staat een mobiele schutting die ongeveer 6 meter van de gevel staat. Alle verkeer over de Melkmarkt (ook bevoorrading) kan daar ongehinderd langs. Op vrijdag, zaterdag en zondag wordt de schutting op de Melkmarkt teruggeplaatst naar 3 meter.
De aanlevering van bouwmaterialen en afvoer van sloopmaterialen loopt via de route Luttekestraat – Grote Markt – Melkmarkt en Jufferenwal. Dat gebeurt alleen tijdens venstertijden (6.00 – 12.00 uur) op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Op vrijdag, zaterdag en zondag is er geen aan- en afvoer voor deze nieuwbouw.

3. Herinrichting Oude Vismarkt / Koningsplein (23 februari t/m juli 2015)
De Oude Vismarkt en het Koningsplein krijgen een make-over. Het werk wordt uitgevoerd in werkvakken van ongeveer 50 meter lengte. Tijdens de herinrichting is het gebied afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Winkels en woningen blijven bereikbaar voor voetgangers. Fietsers wordt ter plaatse van het werkvak gevraagd af te stappen of om te rijden. De bevoorrading is mogelijk via de Grote Markt of via Gasthuisplein/Nieuwe Markt. Omleidingsroutes worden via borden aangegeven. In het weekend (vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur) vinden geen werkzaamheden plaats en is er een vrije doorgang van ten minste 4 meter breed.

Gedurende de werkzaamheden aan de Oude Vismarkt wordt geprobeerd het af te sluiten gebied zo beperkt mogelijk te houden. Tijdens de werkzaamheden aan de kruising met de Nieuwe Markt en het laatste stuk naar de Gasthuisplein zal een alternatieve bevoorradingsroute worden aangegeven. Over deze alternatieve omleidingsroute zal apart worden gecommuniceerd.

4. Havenmeestervoorziening Rodetorenplein (april t/m december 2015)
Op het Rodetorenplein laat de gemeente een permanente havenmeestervoorziening bouwen. Hier kunnen bezoekers van de passantenhaven bij het Maagjesbolwerk terecht voor sanitaire voorzieningen. Tijdens de aanleg is een deel van het Rodetorenplein afgezet. Dit heeft geen gevolgen voor de bereikbaarheid.

Meer informatie over de projecten is te vinden op www.zwolle.nl/binnenstadsprogramma

Artikel delen: