Yildirim presenteert nieuwe huisstijl Solidara

Düzgün Yildirim presenteert de nieuwe naam en huisstijl van Solidara, de nieuwe partij van de senator uit Zwolle. Yildirim kwam op basis van voorkeurstemmen in de Eerste Kamer. De SP wilde dat hij zijn zetel afstond aan degene die op basis van de volgorde van de verkiezingslijst in de Kamer zou komen, maar Yildirim weigerde. Enige weken geleden richtte Yildirim al de nieuwe partij Solidara op.

<SCR’+’IPT language=JavaScript type=”text/javascript” ? src=”http://ad.nl.doubleclick.net/adj/” dartarguments6 + ?;tile=” + (et_tile++) + ” ;ord=” + et_ord + ” ??>

Solidara is een woord dat komt uit het Esperanto en letterlijk ‘solidair’ betekent. Esperanto is een wereldtaal, niet afkomstig uit een specifiek land. De taal werd ontwikkeld om mensen over de hele wereld op basis van  gelijkwaardigheid met elkaar te laten communiceren. De betekenis van het woord solidara en de uitgangspunten van het Esperanto zijn symbolisch voor datgene wat Solidara wil bereiken. De partij Solidara heeft de belangrijkste uitgangspunten geformuleerd in de partij-slogan: ‘Eenheid in vrijheid en solidariteit’. Doelstellingen zijn om de samenleving tot één geheel te smeden in al haar verscheidenheid. Waarin iedereen een kans op beter leven heeft. Vrijheid en solidariteit zijn daarbij de belangrijkste basisvoorwaarden. Daarnaast hecht de partij enorm aan gelijkwaardigheid: wij zijn niet allen gelijk, maar willen wel graag gelijkwaardig behandeld worden. Het logo van Solidara brengt deze uitgangspunten in beeld. De typografie  is helder, zoals de partij helder wil zijn. De stralen (van de zon) geven de kleurrijke diversiteit aan van onze leden en spreken hoop en verwachting uit voor een nieuwe morgen. De kleur rood benadrukt de socialistische grondbeginselen van de partij.

Solidara beschikt binnenkort over eigen website onder de naam;  www.solidara.nl Tot die tijd kunnen de belangstellenden via de  www.duzgunyildirim.nl deze ontwikkeling volgen.

Yildirim schrijft op zijn nieuwe weblog:

Einde SP, start Solidara

dinsdag 2 oktober 2007

Mijn werkstaking (vanaf 23 juni dit jaar vanwege het besluit en de onrechtvaardige handelswijze van het landelijk SP-bestuur) heeft helaas niet geleid tot een wederzijds bevredigende oplossing. Want de SP blijft, tegen alle redelijkheid in, zich verzetten tegen de democratische verkiezing waarbij ik op basis van voorkeurstemmen werd gekozen in de Eerste Kamer. Het willekeurig toepassen van artikel 15.2 uit de SP-statuten is onrechtvaardig. Ik heb toch geen enkele wet overtreden!  Ik ben toch gekozen door SP-statenleden die mandaad hebben van duizenden kiezers? Op dezelfde wijze wordt ook de SP-partijvoorzitter gekozen door de afgevaardigden van de SP-leden! Jan, die grote man, die ideale partijvoorzitter, verzuimd in zulke gevallen blijkbaar te doen waarvoor hij tot partijvoorzitter is gekozen. Is dat niet het misbruiken van het vertrouwen van de leden die op hem stemden? Partijvoorzitterschap is toch geen prestige functie, waarbij de voorzitter zich vervolgens terugtrekt in de SP-toren en niet bereikbaar is voor gewone leden?

Ik heb hem al een jaar niet gesproken. Hij durft wel via de pers, met valse informatie (!) een beeld te creëren dat hij zo graag in gesprek zou willen. Daar naar handelen past blijkbaar niet bij hem. Is dat de nieuwe koers van de SP?

Het SP-Congres

Iedere persoon die de congresstukken bestudeert, kan nu al concluderen dat er geen enkele verandering zal worden ingevoerd in de organisatie en dat de Partijraad altijd in de wurggreep van het landelijk bestuur zal blijven. Met name doordat de leden van het Partijbestuur, mensen in dienst van het landelijk bestuur en kamerleden die namens hun afdeling beschikken over stemrecht, de besluiten van de Partijraad zullen blijven manipuleren. Beste SP-leden, wees je bewust van deze werkelijkheid. Wordt niet verblindt door alleen mooie woorden en de idealen waarvoor je wilt gaan. Wat heb je aan die idealen wanneer deze niet intern worden nageleefd?

Ik ga aan het werk

Na een gesprek met de griffie en de voorzitter van de Eerste Kamer op 2 oktober j.l. ben ik blij om weer aan het werk te gaan. Helaas, door toedoen van de SP heb ik een achterstand opgelopen. Ik ga graag weer aan het werk. Namens Solidara zal ik een fractie vormen in de Eerste Kamer en de Provinciale Staten van Overijssel. Er is nog een hoop te doen. De maatschappelijke problemen zijn niet snel opgelost onder dit kabinet en zeker niet met de vijandbeelden die door Wilders worden gecreëerd.

Artikel delen:
Reacties 9
  1. Volgens mij sneed het wel degelijk hout. Maargoed helaas wordt er op dit weblog blijkbaar censuur toegepast, want mijn zeer intelligente opmerking is pardoes verdwenen.


    Maak melding

Reageer