CDA in de bres voor binnenstad en bieb in de wijk

Zwolle – Hoe ga je als provinciehoofdstad om met je binnenstad in het algemeen en bibliotheken in het bijzonder? Het CDA Zwolle stelt maandag de raad voor daarover zo snel mogelijk in debat te gaan. Fractievoorzitter Judith Compagner: "Wij zien kansen om zowel de bibliotheek in het centrum te behouden als de wijkvestigingen te laten blijven." Mede gelet op de noodkreten van en gesprekken met ondernemers over de staat van de binnenstad en bewoners over de wijkbibliotheken, wil het CDA op korte termijn een debat over deze urgente thema’s. Thema’s die volgens de partij ook samenvallen.

 

bibliotheek_zwolle.jpg 

In Zwolle lopen namelijk twee ontwikkelingen rond de bibliotheekvoorziening. Allereerst de verplaatsing van de centrale bibliotheek in de Diezerstraat naar de Zeven Alleetjes aan de rand van de stad. Daarnaast overweegt het College met CU, VVD, D66 en PvdA de bladzijde wijkbibliotheken dicht te slaan. Het CDA wil juist graag dat de functie van de wijkbibliotheken blijft bestaan. En misschien moet dan voor een andere invulling en locatie van de Stadkamer, de nieuwe centrale bibliotheek, worden gekozen.

 

Kiezen voor de binnenstad
Compagner: "Wij zien kansen en wensen om tot een goede invulling van de centrale bibliotheekvoorziening in de binnenstad te komen, waarbij sluiting van de wijkbibliotheken kan worden voorkomen”, aldus Compagner. "Indien de bibliotheek voor de binnenstad behouden zou kunnen blijven, dan zou dat ook een bijdrage kunnen leveren tegen de leegstand van winkelpanden, bijvoorbeeld op het Eiland. Het besluit voor vestiging van de bieb aan de Zeven Alleetjes zou met voortschrijdend inzicht heroverwogen kunnen worden."

Investeren in ontwikkeling en ontmoeting
Nu het huidige college overweegt om de wijkbibliotheken in Zwolle te sluiten wil het CDA graag in gesprek met de inwoners van de stad over de functies van de Zwolse bibliotheken. Aanstaande zaterdag van 13.00-13.30 uur staat de CDA-fractie bij de bibliotheek aan de Diezerstraat om voor het aanstaande debat meer ideeën/oplossingen op te halen voor binnenstad en bibliotheek. Daarbij krijgt ze support vanuit de provinciale fractie. CDA-lijsttrekker Eddy van Hijum en de Zwolse Staten-kandidate Alida Renkema zijn aanwezig. Op Overijssels niveau vindt de partij dat leegstand van binnensteden een steeds groter probleem wordt. Ook pleit de partij voor bibliothecaire voorziening met mogelijkheden tot cultuuronderwijs en ontmoeting, voor iedereen.

Artikel delen:
Reacties 48
 1. Het is weer verkiezingstijd…….En alle malloten roepen weer om het hardst De bibliotheek was altijd een obstakel in de winkelrij van de Diezerstraat en zou dat elders dan anders zijn? Ik betwijfel dat.


  ⚠️ Meld

 2. De wijkbibliotheken moeten blijven. De zeven alleetjes is te ver weg voor kinderen en ouderen. Lezen blijven stimuleren is belangrijk voor kinderen om taalproblemen te voorkomen.


  ⚠️ Meld

 3. Ja zo gaat het mensen nu in ons landje winkels gaan dicht, bibliotheken gaan sluiten, mensen raken hun baan kwijt, elke dag komt meer ellende en onze regering vangt zoveel mogelijk vluchtelingen op en geeft enorm veel centjes aan Griekenland want we zijn een familie de-EU familie!!
  Gewone burger wordt zo keihard getroffen maar de bestuurders pakken hun abnormale bedragen als bonussen en verrijken zich ..
  Wat lachen veel spek nekjes over de hele wereld zich kapot om de idiote beslissingen van de regeringen.. Sinds die k.. euro is ingevoerd en de grenzen open gingen gaat alles naar de klote!!
  De gewone burger kan niks anders dan maar alles accepteren en zich erbij neerleggen.  ⚠️ Meld

 4. De kogel is toch allang door de kerk en alle contracten zijn toch allang getekend? Het besluit is al een jaar geleden genomen en inmiddels liggen er voor zowel het huidige bibliotheekgebouw als voor de locatie op de Zeven Alleetjes concrete plannen en ontwerpen. Wat wil men dan nu nog? Grote claims of zo? Ik was en ben tegen de verhuizing, maar deze discussie wordt veel en veel te laat gevoerd. Men had vorig jaar of zelfs nog eerder dit gesprek moeten aangaan.


  ⚠️ Meld

 5. Helemaal eens met Jansen, ik vind het schandalig dat hier op bezuinigd gaat worden. Daarnaast wordt het cultuurhuis in Stadshagen een commercieel gebeuren, de functie van het bijeen brengen van mensen wordt steeds minder.


  ⚠️ Meld

 6. Helemaal eens met Rb we staan erbij en kijken ernaar.Zoals Geert Wilders al zei het volk moet in opstand komen maar daarvoor hebben we teveel van die klaplopers in dit land rondlopen.


  ⚠️ Meld

 7. Dat kan nog alleszins meevalen, lezen. Sinds kwallekop een keer is aangesproken op een taalfout en hij aangaf dyslectisch te zijn, is zijn taalgebruik ernstig achteruit gegaan. Een jaar geleden schreef hij nog heel behoorlijk Nederlands. Zo zie je maar wat een negatieve uitwerking een (zelfopgeplakt) etiket kan hebben.:)


  ⚠️ Meld

 8. voor veel Zwolse kinderen dus geen bibliotheek meer? Mijn kinderen gaan echt niet helemaal naar de stad voor de bieb, wonen we niet echt in de buurt.


  ⚠️ Meld

 9. Ik was en ben vóór de verhuizing, maar ben het ook eens met ribo. Ik ben altijd een voorstander geweest van het oprekken van het Zwolse centrum buiten de stadsgrachten. Gelukkig gebeurt dat nu ook. De nieuwe lokatie is wat mij betreft nog steeds een zeer centrale plek in de stad. Maar het CDA had dit vorig jaar moeten oppakken.
  De echte problematiek zit ‘m wat mij betreft in wat MirandavD aankaart. Een lokatie binnen of buiten de stadsgracht verandert daar echt niets aan.


  ⚠️ Meld

 10. Beste Ribo,

  Ik begrijp jouw vragen heel goed. Wij hebben ons zelf ook dergelijke vragen gesteld. En kunnen ze eerlijkheidshalve niet allemaal met zekerheid beantwoorden.
  Maar uiteindelijk zijn wij tot de slotsom gekomen dat de feiten en omstandigheden dusdanig veranderd zijn ten opzichte van die rond de besluitvorming in juni over het voorstel, dat je in ieder geval een pas op de plaats kunt nemen om het eerder genomen besluit te heroverwegen.

  Welke feiten en omstandigheden?
  De aantrekkelijkheid van de binnenstad is de laatste tijd snel onder grotere druk komen te staan. De alsmaar uitbreidende leegstand met als mogelijke apotheose een leegstaande V&D, maakt dat er in ieder geval bij ons een gevoel van urgentie is opgekomen dat aktie nodig is. En de is verder aangewakkerd in gesprekken met ondernemers en vertegenwoordigers van de binnenstadondernemers.
  En wij denken dat de gemeente voor die aktie niet alleen kan wijzen naar de ondernemers en vastgoedeigenaren, maar ook zelf prioriteit moet geven aan die binnenstad. Wij zijn het dan ook eerlijkheidshalve niet met Agusi eens dat je de binnenstad moet oprekken tot over de grachten. De ontwikkeling van het Katwolderplein zijn de laatste m2 detailhandel die er bij komen (al hadden wij ook dat graag anders gezien).
  Ten tweede constateren wij dat beoogde partners van de bieb voor de invulling van het oorspronkelijke concept van de Stadkamer zijn afgehaakt.
  Ten derde was in juni nog geen sprake van een sluiting van de drie wijkbibliotheken als invulling van een deel van de bezuinigingen. De directeur van de bieb gaf recent ook aan in de Stentor dat het beoogde besluit rauw op haar dak kwam.
  Als wij in juni als raad een integrale afweging hadden kunnen maken tussen investering in de centrale bieb en bezuinigingen op de ‘wijkbiebs’ had de raad mogelijk een heel andere keus gemaakt over plek en programma (m2) van de centrale bieb.
  Een discussie die trouwens al eens eerder (2004) in de raad is gevoerd en waarbij het CDA (dhr J. Telleman destijds) ook toen opperde de wijkbiebs te behouden ten koste van een beperktere centrale bieb.

  Voor ons dus uiteindelijk genoeg om een heroverweging aan de orde te stellen van het besluit tot vestiging van de bieb aan de Zeven Alleetjes. Een heroverweging die volgens ons tot een win-win kan leiden. Winst voor de binnenstad en winst voor de wijkbiebs.

  Tot slot politiek puntje als het gaat over het moment waarop de discussie had moeten worden gevoerd… 8)
  https://www.weblogzwolle.nl/content/view/41617/55/

  Groeten,

  Martijn van der Veen


  ⚠️ Meld

 11. Jammer @Martijn van der Veen, dat je in je stuk niet hebt meegenomen dat de bibliotheek nooit heeft bijgedragen aan de optimalisering van het detailhandelsgebied in het centrum, zowel niet in de Kamperstraat als later in de Diezerstraat.
  Waarom zou er dan enige reden kunnen zijn om deze beperkt geopende locatie waarvan in het komende digitale tijdperk steeds minder fysiek gebruik van zal worden gemaakt op een toplocatie te huisvestingen?
  Wat ik heb begrepen blijven er wel wijkbibliotheken maar niet meer als zelfstandige locatie. Ook hier geld voor de toekomst bovenstaande argumentatie.


  ⚠️ Meld

 12. Beste Ikke,

  Wat versta je precies onder een optimaal detailhandelsgebied? Kun je daar een beeld bij schetsen, want dat kan weer bijdragen aan een plan van aanpak voor de binnenstad.

  Overigens willen we niet tornen aan de afspraken rond de Zara. Die ontwikkeling kan daar gewoon doorgaan (wel even afwachten of de eerste schetsen van de uitbouw nog wijzigen…).
  Maar alsnog de centrale bieb met een beperkter programma op het Eiland plaatsen is te overwegen. Op dit moment toch niet echt een toplocatie gegeven de leegstand en beperkte aanloop.

  En prima als je de toekomst van de bieb ter discussie stelt op basis van de door jouw meegegeven visie. Hoe ver wil je daarin nu al gaan? Zou je zelfs de investering in een centrale bieb ter discussie willen stellen? Dat zou sowieso een hap schelen in de bezuinigingsopdracht.
  Wij hebben overigens ook andere visies gehoord over de plek van het boek en de (wijk)bibliotheek in de samenleving. Visies die op dit moment lijken te worden versterkt door de weerstand in de stad tegen de sluiting van de drie wijkbibliotheken.

  Had allemaal mooi uitgesproken kunnen worden als een integrale afweging aan de orde was geweest in juni of bij opstellen van collegeakkoord.  ⚠️ Meld

 13. Beste @Martijn van der Veen, Mijn woorden in een andere context te plaatsen vind ik toch zeer vervelend.
  Ik had het er over dat de bibliotheek NOOIT heeft bijgedragen aan het optimaliseren van het detailhandelsgebied in het centrum. Dus zal het dat ook niet doen aan de momenteel belabberde toestand op het Eiland.
  Het zal alleen de huidige toestand doen versterken en dat willen we met zijn allen niet. Toch.
  Daarbij komt dat het Eiland moeilijker bereikbaar is voor zowel voetganger, fiets als auto dan de Zeven Alleetjes en zal daar dan ook extra in geïnvesteerd moeten worden
  Problemen met detailhandelsgebieden liggen in hoofdzaak bij het bestemmingsplannen beleid van de overheden in het verleden, geleid door het grote geld uit grondverkoop en WOZ belastingopbrengst.
  En naar een oud gezegde “De kade keert het schip.”  ⚠️ Meld

 14. Wat ik niet begrijp is dat het college een jaar geleden nog stelde dat het goed ging met de Zwolse bibliotheek. Dat tegen de landelijke lijn het aantal leden stabiel bleef (lichte toename jeugd, lichte afname betalende leden), dat het aantal uitleningen licht daalde, maar het aantal bezoeken toenam. Reden om trots te zijn dat de bibliotheek de cultuur-educatieve functie goed vervult.
  De transitie die de Zwolse bibliotheken hebben doorgemaakt was succesvol. Overigens is die nadien door andere steden (bv Hengelo) overgenomen.
  Het college kwam tot de conclusie dat de bibliotheek een noodzakelijke maatschappelijke voorziening is in Zwolle. Een uitspraak waar ik het geheel mee eens ben. Ik begrijp dan ook niet – en vind dat schokkend – dat nu wordt voorgesteld om de 3 wijkbibliotheken te sluiten. Onvoorstelbaar!
  Fijn dat het CDA dit in ieder geval niet steunt, jammer dat het CDA wordt gekoppeld aan de verhuizing van de centrale bibliotheek naar de Zeven Alleetjes, omdat daarmee de aandacht afgeleid wordt vanwaar het werkelijk pijn doet, namelijk de sluiting van de wijkbibliotheken.


  ⚠️ Meld

 15. Gewoon nog meer bezuinigen en sociale voorzieningen sluiten dan komt het geloof in de politiek weer helemaal terug in dit land en de gemeente.Ook nog even weer een paar wethouders op wachtgeld en we zijn weer waar we wezen moeten.Is trouwens het wachtgeld van Scnapsie van Doornemolen al stop gezet en die Pvda-wethouder die al sinds 1998 de knaken opstrijkt?


  ⚠️ Meld

 16. Ik lees dat het CDA pleit voor én het in stand houden van de wijkbibliotheken én een centrale bibliotheek in de kern van de binnenstad.
  “Ikke” betwist dat laatste belang en ziet geen positieve bijdrage aan het optimaliseren van het detailhandelsgebied dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de heer Waanders.
  Ik lees dat het CDA pleit voor én het in stand houden van de wijkbibliotheken én een centrale bibliotheek in de kern van de binnenstad.
  “Ikke” betwist dat laatste belang en ziet geen positieve bijdrage aan het optimaliseren van het detailhandelsgebied dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de heer Waanders.
  https://www.mijnbabs.nl/babsapi/publicdownload.aspx?site=zwolle&id=12214%5B/url
  De centrale bibliotheek trekt jaarlijks ruim 250.000 bezoekers (jaarverslag 2013), dat zijn er meer dan bijvoorbeeld de Fundatie. Als een deel van die bezoeken tevens leidt tot koop in een van de detailhandelszaken dan lijkt me de conclusie van “Ikke” nogal gewaagd. Ik zou graag kennis nemen van de conclusies van het onderzoek daarover dat gemeente Zwolle heeft laten uitvoeren om tot een andere beslissing te komen. Misschien is Martijn van der Veen bereid om die conclusies hier te delen.
  Voor de volledigheid: de discussie over de trekkersrol en belang van de bibliotheek (en cultuur in het algemeen) voor winkelgebieden is net zo opportuun voor wijkbibliotheken en wijkwinkelcentra.

  https://www.mijnbabs.nl/babsapi/publicdownload.aspx?site=zwolle&id=12214%5B/url

  De centrale bibliotheek trekt jaarlijks ruim 250.000 bezoekers (jaarverslag 2013), dat zijn er meer dan bijvoorbeeld de Fundatie. Als een deel van die bezoeken tevens leidt tot koop in een van de detailhandelszaken dan lijkt me de conclusie van “Ikke” nogal gewaagd. Ik zou graag kennis nemen van de conclusies van het onderzoek daarover dat gemeente Zwolle heeft laten uitvoeren om tot een andere beslissing te komen. Misschien is Martijn van der Veen bereid om die conclusies hier te delen.
  Voor de volledigheid: de discussie over de trekkersrol en belang van de bibliotheek (en cultuur in het algemeen) voor winkelgebieden is net zo opportuun voor wijkbibliotheken en wijkwinkelcentra.


  ⚠️ Meld

 17. @Martijn van der Veen
  Conclusie “selectie herhuisvestingslocaties”
  Voor ??t Eiland heeft WPM namens eigenaar Bouwinvest een aanbieding gedaan. Zelfs nadat de aanbieding nog eens op verzoek van de gemeente is aangepast moet geconcludeerd worden dat het vestigen van de bibliotheek in ??t Eiland zowel op ruimtelijk functionele gronden als op financieel gronden niet past bij de financiële kaders en ruimtelijk-functionele uitgangspunten. Door de drie losstaande gebouwdelen is het ruimtelijk inpassen van het PvE voor de bibliotheek in ??t Eiland een complexe opgave. Een bibliotheek verdeeld over drie losstaande gebouwdelen is moeilijk te beheren en te exploiteren. Daarnaast is de nu door Bouwinvest gevraagde huurprijs te hoog om de herhuisvesting van de bibliotheek financieel haalbaar te maken
  —-Op deze gronden heeft ook het CDA destijds een keuze gemaakt.
  De omstandigheden zijn tot op heden niet veranderd.
  Ook de directie van de bibliotheek had na afweging en mogelijkheden de voorkeur voor de locatie aan de Zeven Alleetjes.


  ⚠️ Meld

 18. Je moet ook niet het PvE in stand houden. 8)
  Dan kom je er inderdaad niet. Je moet concessies doen aan de beoogde invulling van de centrale bieb. Dit ten faveure van de binnenstad en de bezuiniging op de wijkbiebs.
  En het onderhandelingstraject ingaan met Bouwinvest. Misschien een ruil van onroerend goed (Zeven Alleetjes (waar gemeente overigens nog geen eigenaar van is) voor Eilandpositie).
  Omdenken ipv DenkenInProblemen.  ⚠️ Meld

 19. @Martijn van der Veen
  Met dank voor de link. Daarin wordt aangegeven welke alternatieve vestigingslocaties op basis van het PvE in beeld zijn.
  Misschien was ik niet helder (mede door het geklungel om een link door te geven). Mijn opmerking is gericht op de vraag of en zo ja hoeveel van de jaarlijkse bibliotheekbezoekers (in het centrum ca 250.000) tevens een bezoek aan de (centrum)winkels aflegt, met andere woorden een positieve bijdrage levert aan de koopstromen voor de detailhandel. (“Ikke” meent dat die bijdrage er niet is en Waanders kennelijk wel.)
  Mijn veronderstelling is dat dit zorgvuldig zal zijn onderzocht en onderdeel is geweest van het besluit rondom de centrumbibliotheek.

  Dezelfde vraag speelt nu ook bij de wijkbibliotheken. Mochten die gegevens (of beter de conclusies) beschikbaar zijn dan zou het bijdragen aan de discussie om die hier te delen.


  ⚠️ Meld

 20. Triest dat een “voorbeeldbieb” als Stadshagen, nog landelijk geprezen om de nieuwe aanpak nu bij het grof vuil wordt gezet ten faveure van een paar centen.
  Ook de biebs in Aa-landen (ook steunpunt voor Holtenbroek) en Zuid draaien goed en zijn meer dan alleen maar boeken-uitleenpunt.
  Al die protest handtekeningen zijn er niet voor niets.
  Waarom zo’n dure nieuwe voorziening maken in de binnenstad ten koste van deze 3 biebs ?
  Cultuur, kunst en educatie zijn met 1 pennenstreek afgebroken maar het duurt jaren om weer op te bouwen.


  ⚠️ Meld

 21. Zou er veel verschil zijn in het aantal mensen dat ook even een boodschapje in de stad doen, wanneer ze van het Eiland of van de Zeven Alleetjes komen? Ik heb de afstand gemeten van beide locaties naar het Grote Kerkplein: resp 0,55 en 0,66 km. Oftewel 100 meter extra. Op de fiets een fluitje van een cent. Het zou mij geen bal uitmaken. Als ik naar het centrum ga, doe ik vaak meerdere dingen en fiets ik van hot naar her. Ik vind dat het CDA met deze discussie een achterhaalde discussie voert. Zoals de link van Martijn van der Veen laat zien, was het een weloverwogen keuze die uitkwam op de locatie zeven Alleetjes.
  Waar kan ik vinden dat de partners (Muzerie en Kunst&Zo) zijn afgehaakt, zoals Martiij van der Veen zegt?
  Waarom de aandacht afleiden van het veel pijnlijker besluit om de 3 resterende en goeddraaiende (65% van de uitleningen) wijkbibliotheken te sluiten voor zo’n zeurpunt?


  ⚠️ Meld

 22. ZWOLLE – De verhuizing van de centrale bibliotheek naar de Zeven Alleetjes is wat de gemeentepolitiek betreft een uitgemaakte zaak.
  Dat is de conclusie van de Zwolse ondernemer Wim Waanders nadat hij alle partijen vroeg hun keuze te heroverwegen. Hij hoopt dat de bibliotheek en alles wat daar bij komt verhuist naar het tanende binnenstadgebied het Eiland.

  Waanders stuitte bij zijn belrondje langs alle fracties naar eigen zeggen op een muur van onwil bij de coalitiepartijen. “Ze willen overal met me over praten, maar de verhuizing van de bibliotheek is een gesloten boek. Niet meer terugkijken maar vooruit kijken, dat krijg ik te horen. Ze worden zelfs kribbig als ik erover begin.” Maandagavond staat zijn brandbrief op de agenda van de gemeenteraad en komt het CDA met het verzoek om opnieuw een debat te voeren. Mocht dat niets opleveren, dan komt Waanders zeker met vervolgacties. “Mochten er wettelijk gezien geen mogelijkheden voor een referendum meer zijn, dan ga ik het op een andere manier aanpakken. Hoe, dat kan ik nog niet zeggen. Ik wil eerst maandagavond afwachten.”

  Lokale partij Swollwacht is alles behalve blij met het verzoek van het CDA om de discussie te heropenen. Fractievoorzitter Wiliam Dogger stuurde een open brief aan zijn CDA-collega Judith Compagner waarin hij haar beticht van het bedrijven van ‘B?hne-politiek’. “Je speelt in op burgersentimenten die je op geen enkele manier waar kunt maken. Ik daag jou uit om maandag in de raad klip en klaar aan te geven hoe jij dit dan allemaal wenst te gaan betalen binnen de bezuinigingsopgave van 11 miljoen euro”, zo schreef Dogger aan de fractie van het CDA.

  Bron: De Stentor


  ⚠️ Meld

 23. Waarvan leid ik de aandacht af, P.Pectief? Ik probeer juist de aandacht te vestigen op de sluiting van de wijkbibliotheken. Daar lees ik weinig over in jouw discussie met Martijn van der Veen. Persoonlijk vind ik de Zeven Alleetjes een prima plek voor de centrale bibliotheek. In veel steden ligt de bieb niet middenin het centrum, maar daar net buiten.


  ⚠️ Meld

 24. Ja, die dooddoener ken ik onderhand wel. Ik geloof niet dat het CDA dé oplossing bedacht heeft om én het Eiland te redden van leegstand én de wijkbliotheken te redden. Ik zal wel niet genoeg kunnen “omdenken”. Misschien is die analyse van Dogger nog zo gek niet.


  ⚠️ Meld

 25. Dooddoener? Ik geloof ook niets, maar vraag om onderbouwing. Die onderbouwing kan (maar hoeft niet) bij te dragen aan de argumentatie om de de bibliotheken (wijk- en centrum) te behouden. Het ‘koopstromenargument’ is daarin één aspect.  ⚠️ Meld

 26. In hoeverre gaan de koopstromen geld opleveren voor de bibliotheek? De panden zijn geen van alle van de gemeente.
  Wat ik lees is dat de partners voor de Stadkamer zouden zijn afgehaakt. Dat is nieuw voor mij. Heb ik nergens iets over kunnen vinden. Tweede dat het CDA het concept vorode centrale bieb wil wijzigen. Hoe?
  De bibliothekfunctie staat landelijk onder druk. Zwolle is juist zeer succesvol met het nieuwe concept dat al is doorgevoerd. De Muzerie is ook al erg afgeknepen. Ik vond het nieuwe concept nu juist een mooi inovatief idee om lezen en cultuur te bevorderen. Wil het CDA dat de nek omdraaien?


  ⚠️ Meld

 27. Louis van Daalen
  Datum geplaatst
  16 februari 2015,
  Reeds eerder heb ik ook als -oud voorzitter van het Citycentrum -gepleit voor verhuizing van de bibliotheek naar het Eiland. Zwolle en een grootse ondernemer nog veel meer hebben geïnvesteerd in de binnenstad. Plaatsing van de bibliotheek in het tanende winkelgebied geeft een win- win situatie en maakt dit gedeelte van de binnenstad weer levendig. Lees alle informatie van deskundigen hoe de binnenstad er in de toekomst uitziet – belevingen- en uitgaand gebied, waar wonen. winkelen, horeca en cultuur samen gaan. Zwolle, gemeenteraad en gemeentebestuur kom terug op uw besluit en plaats dit cultuurgebeuren in de binnenstad. Ook het bibliotheekwezen gaat de komende 10 jaar verder drastisch veranderen, investeer nu dus niet in een te dure locatie mar richt je op het Eiland, vlak bij de Spiegel, Waanders in de Broeren en maak de binnenstad aantrekkelijk. Zorg dat er weer gezellige looproutes komen Ik waarschuw niet gauw, maar ook het overdekte Winkelcentrum Weeshuisgebied vraagt inmiddels grote aandacht. 5 jaar geleden heb ik aanzetten gedaan om dat aan te pakken, de gemeente wou niet mee. U laat het overkomen, laat het niet gebeuren, doe er wat aan. Nu het is reeds 1 voor 12 voor de binnenstad. Louis van Daalen

  Bron reacties De Stentor


  ⚠️ Meld

 28. Johan
  Datum geplaatst
  14 februari 2015,
  Ik sluit mij aan bij het artikel van dhr. Waanders. Er is echter een tendens waarneembaar bij dit gemeentebestuur. Het is misschien goed hier op te wijzen zoals Michael ook al gesignaleerd heeft. Er is sprake van een teneur. Sinds dit gemeentebestuur zitting heeft genomen zijn een aantal frappante signalen aan de burgers gegeven. Ten eerste werden geluidsklachten over festivals kleinerend afgedaan zoals: 1e de tolerantie is afgenomen 2e muziekstijlen zijn veranderd 3e de windrichting staat verkeerd. De rechter heeft deze argumenten van tafel geveegd. Terecht ! Wie hore wil die hore (dit gemeentebestuur dus niet), er ligt nu jurisprudentie. Ik begrijp dat omwonenden zich al hebben georganiseerd. Ten tweede de verdeling van de Wijthmenerplas is ook een goed voorbeeld hoe je een ontwikkelingsvisie teniet kunt doen door iedereen een stukje van de taart te geven. Verdeel en heers. De omwonenden zullen vast en zeker procederen en winnen. Nu dus de leegloop in de stad en wat voor positieve stimulans dit gemeentebestuur daar aan geeft. Ook hier wordt wederom tegen eigen beleid in gezwommen van een gevarieerd winkelaanbod is zeker geen sprake sterker nog eenzijdigheid wordt gestimuleerd. Karakteristieke elementen uit een binnenstad worden verkocht. Nota bene elementen van algemeen belang. Er is duidelijk gebrek aan visie, hoe wil men dat de kern Zwolle (en in het algemeen) er over pakweg 10 a 20 jaar uitziet. Die vraag ligt hier dan ook niet aan ten grondslag. Het gebrek aan visie en onwetendheid van dit gemeentebestuur is dodelijk voor een groei en ontwikkeling van een stad. De gevolgen van deze uitverkoop nu en in de mogelijke toekomst leiden tot een verpaupering en verloedering van een mooie binnenstad. Het bevind zich nu al in een neerwaartse spiraal! Duidelijk is dat meer en meer burgers zich gaan verzetten tegen deze vorm van ??autocratie?? die door dit gemeentebestuur ten toon wordt gespreid. Dit bestuur heeft duidelijk geen interesse zich te verdiepen in de burgers die zij vertegenwoordigen. Als zij de vrije hand blijven krijgen zal dit zielloze bestuur veel kwaad en onherstelbare schade aanrichten. Ze zullen de burgers niet verenigen, maar tegen zich uitspelen.

  Bron: eveneens reacties De Stentor

  Een reactie die mij aan het het hart gaat!  ⚠️ Meld

 29. ZWOLLE – Het Fraterhuis start nog dit jaar met een fikse uitbreiding. Als de laatste spijker in de muur zit, moet het aantal filmzalen zijn verdubbeld van twee naar vier. Dat gebeurt niet bij de Stadkamer aan de Zeven Alleetjes, zoals een serieuze optie was, maar in het centraler gelegen Celekwartier waar het filmhuis nu ook huist.

  Bron: De Stentor. Filmhuis Fraterhuis breidt uit in Zwolse binnenstad
  Geplaatst op 19 januari 2015  ⚠️ Meld

 30. Die visie op de binnenstad deel ik op zich wel, P.pectief. Maar of de bibliotheek op het Eiland de sores van dat gebied oplost, weet ik niet. En omgekeerd ook niet. twee keer slecht maakt nog niet een goed. Uit de link bleek dat het Eiland niet geschikt is vanwege de ruimte en financien. Tenzij het concept wordt aangepast, maar dat vond ik vanuit het oogpunt van de bibliotheek net zo aantrekkelijk.
  De huidige bieb zit op een toplocatie, maar is eigenlijk een doods stuk in de Diezerstraat. Zo ervaar ik het tenminste.
  En dan mijn belangrijkste vraag: hoe gaat dat de wijkbibliotheken redden?  ⚠️ Meld

 31. P.pectief 21.13 uur, ik schreef toch al eerder dat ik daar niet goed in ben.:)
  Maar eerlijk gezegd zie ik ook het omdenkerige niet van dit voorstel.


  ⚠️ Meld

 32. @Dame
  Win-win is dat de bibliotheek een bijdrage levert aan de winkelcentra (ook in de wijken) en omgekeerd. Er is dus geen sprake van een tegengesteld belang maar een versterkend effect (korte samenvatting van de quotes hierboven).


  ⚠️ Meld

 33. Dat kan ik geen omdenken noemen en ik heb er ernstige vraagtekens bij het gesuggereerde verband, zoals ik al eerder zei. Voor de wijken zijn mij twijfels nog groter dan voor het centrum, omdat dat een andere functie vervult in een stad. Als ik naar mijn wijkbibliotheek ga, doe ik weliswaar inderdaad vaak meteen de boodschappen, maar als ik niet naar de bieb ga, ook… 🙂
  Misschien kan het vermeende verband aangetoond worden door na te gaan of de winkelcentra in Westenholte, Berkum en Holtenbroek achteruit gehold zijn na sluiting van de wijkbibliotheek.


  ⚠️ Meld

 34. Weet je, ik heb meer de indruk dat het om vulling van lege winkelpanden gaat, dan dat het ook voor de bibliotheekvoorziening goed zou zijn. Dat eerste is een groot probleem, waar ik zeker niet een-twee-drie een oplossing voor weet. Wel denk ik dat het nieuwe concept juist goed is voor de bibliotheekvoorziening. Daarom vind ik het een slecht voorstel om daaraan concessies te doen.
  Juist de Zwolse bibliotheek heeft laten zien te kunnen “omdenken”, om dat modewoord nog maar eens te gebruiken. En met succes.


  ⚠️ Meld

 35. @Dame
  Idee is de ambitie en investeringen voor de centrale bieb aan de Zeven Alleetjes te temperen. Van centrale bieb voor de hele stad naar in zekere zin een wijkbieb voor de binnenstad. En als alternatief dan toch het Eiland te overwegen met minder m2. En met de daarmee te besparen middelen uiteindelijk de wijkbiebs overeind te houden.
  Anders gezegd: een beweging maken door te bezuinigen op de centrale bieb en niet bezuinigen op de wijkbiebs.

  Hoe temperen? Je kunt denken aan beperken van horecameters in de bieb. Daar zijn wellicht horeca-ondernemers voor te vinden die zich naast een bieb vestigen. Beperken van expositie-/voordracht/theatermeters. Daar kun je samenwerking zoeken met Waanders of Artez. En er zijn vast nog wel meer aanpassingen te bedenken die uiteindelijk het ruimtegebruik kunnen beperken.

  Een dergelijke ‘move’ maakt dan ook nog eens dat je invulling geeft aan een deel van de binnenstad die aandacht en actie behoeft. Dat is de tweede win.

  Voor wat betreft insteek William: ik denk dat hij CDA heeft verwisseld met SP. 8) Want wij reiken juist wel een onderzoeksrichting aan om de wijkbiebs te behouden en toch invulling te geven aan de bezuiniging.


  ⚠️ Meld

 36. Mijn insteek is juist dat een stad als Zwolle een goede bibliotheekvooriening nodig heeft, net zoals een concertzaak, en erediviseclub en zo nog wat. Er is de laatste 10 jaar fors bezuinigd op de bibliotheken. Ik vind dat het absolute minimum bereikt is.
  Misschien is het ook wel omdenken om de bibliobus weer in te voeren in de hele stad. Is nog goedkoper. Voor mij is de cirkel dan weer rond, want ik leende mijn eerste boeken (Pinkeltje) van een rondtrekkende particuliere bibliobus. 🙂 Dat was niet in een stad met 120.000 inwoners, maar een dorp met 5000 inwoners overigens en 50 jaar geleden.


  ⚠️ Meld

 37. Over enkele jaren wordt een verdubbeling verwacht van de verkoop via de Webwinkels. De leegstand van de winkels zal verder toenemen. Vertrek van de bibliotheek doet daar een schepje bovenop. Dat lijkt mij absurd. Dus Bibliotheek in de binnenstad behouden, meer dynamiek, op het eiland of in de Librije. Dat laatste zou schitterend zijn voor Zwolle, zo naast het conservatorium en in de buurt van boekhandel Waanders. Zwolle nog meer op de kaart.  ⚠️ Meld

 38. Steun groeit voor behoud bibliotheek in Zwolse binnenstad
  02 maart 2015

  ZWOLLE – De Bond Heemschut en de Vrienden van de Stadskern roepen de Zwolse politiek op om de bibliotheek niet uit de binnenstad te halen. De publieksvoorziening zou beter naar het kwakkelende Eiland verplaatst kunnen worden, stellen de belangenverenigingen in een open brief.
  De Bond Heemschut en de Vrienden steunen de cri de coeur van WimWaanders, die de gemeenteraad onlangs opriep om een streep te zetten door de verhuizing van de bibliotheek van de Diezerstraat naar de Zeven Alleetjes. Dat wordt de doodsteek voor het oostelijke deel van de binnenstad, voorspelt de eigenaar van boekenbasiliek Waanders in de Broeren. De Vrienden delen die angst: ‘Het online shoppen neemt steeds grotere vormen aan en gaat ten koste van fysieke winkels’, stellen ze. ‘Er gaat geen week voorbij of een bekende winkelketen moet haar deuren sluiten. In Nederland stond een aantal jaren geleden twee miljoen vierkante meter aan winkels leeg. Inmiddels is dit gestegen naar acht miljoen.’ In Zwolle is dat niet anders, schrijft de vereniging, die de authenticiteit en leefbaarheid van de oude binnenstad bewaakt. ‘Rondom de Broerenkerk is in een hoog tempo een concentratie aan leegstand ontstaan. De omgeving van één van onze kroonjuwelen, Waanders in de Broeren, verslechtert en is terug te vinden in de afname van de passantenstromen in dit gebied. Concrete acties om het tij te keren zijn nu noodzakelijker dan ooit.’

  ‘Onlosmakelijk onderdeel’ van succesvolle binnensteden in middelgrote steden als Zwolle zijn het theater, het stadhuis en de bibliotheek, merken de Vrienden op. ‘In Zwolle hebben we dat goed voor elkaar. Het zijn functies die overdag maar vooral ook ’s avonds grote aantallen mensen trekken en op die wijze bijdragen aan een gezellige en levendige economisch sterke binnenstad, deels ook buiten de winkelopeningstijden.’ Het is volgens de vereniging een ‘zeer ernstige aderlating’ wanneer de bibliotheek van de Diezerstraat naar de Zeven Alleetjes verkast. ‘De kansen die er lagen om een Cultuurcluster te formeren samen met Waanders in de Broeren en Conservatorium worden hiermede ernstig bedreigd en onmogelijk gemaakt. Naar onze mening is het bibliotheekbesluit een historische vergissing. In een tijd waarin de omvang van vitale binnenstadsfuncties krimpt, is het onbegrijpelijk om een essentiële en ook nog publieke functie aan die binnenstad te onttrekken.’ De Vrienden van de Stadskern vragen de politiek daarom ‘met klem’ om de verhuizing van de bibliotheek naar de Zeven Alleetjes te heroverwegen en om nog eens te onderzoeken of de bibliotheek gehuisvest kan worden op het Eiland. Immers: ”Red het Eiland’ moet nu het adagium zijn.’

  Ook de Bond Heemschut roept de gemeente op om de bibliotheek voor de binnenstad te behouden. ‘Hoewel er in de Zwolse binnenstad recent enkele spraakmakende nieuwe projecten zijn gerealiseerd, zoals de uitbreiding van De Fundatie en Waanders in de Broeren, ligt ook hier het gevaar van leegstand en verpaupering op de loer. Zeker nu er plannen zijn om de bibliotheek en culturele functies van de voormalige Muzerie uit de binnenstad te laten vertrekken.’

  Bron: Stentor


  ⚠️ Meld

 39. Het is een beetje droevig om te zien hoe hele respectabele personen en instanties zo vreselijk achter de feiten aan blijven lopen. Nogmaals: een discussie over de nieuwe locatie van de bibliotheek had jaren geleden gevoerd moeten worden en niet pas nu. Ik ben ook niet blij met de verhuizing maar ik zou veel minder blij zijn met “last minute” keuzes die op basis van emotie en paniekvoetbal tot stand komen. Nu de plannen wijzigen betekenen claims, kostenoverschrijdingen en een bibliotheek die mogelijk voor langere tijd geen onderdak heeft. Dat moet je gewoon niet willen.


  ⚠️ Meld

 40. Eens met Ribo! Men realiseert zich niet wat voor gevolgen het heeft als met 1 over 12 een andere route kiest. Er zijn handtekeningen gezet en tekeningen gemaakt. Dat heeft een stevige prijs. Dhr. Waanders heeft kennelijk bijzonder veel macht in het Zwolse…


  ⚠️ Meld

 41. Voor alle duidelijkheid: de bibliotheek moet in het 2e kwartaal van 2016 verhuizen naar de nieuwe locatie zodat Zara daarna (zoals contractueel is vastgelegd) vanaf dat moment aan de slag kan met het pand aan de Diezerstraat om vervolgens in 2017 te kunnen openen. Hoe heeft men dat in gedachten als alle bestaande plannen ineens opzij geschoven worden? Men moeten dan binnen de periode van iets meer dan een jaar panden overnemen en financieren (dat worden prettige onderhandelingen voor de huidige eigenaren!), voorstellen ontwikkelen voor een verbouw en inrichting, ontwerpen maken voor die verbouw en herinrichting, eventueel bestemmingsplannen wijzigen en alle overige vergunningen regelen, eventuele bezwaarprocedures doorlopen, de feitelijke verbouw en herinrichting uitvoeren en vervolgens de complete verhuizing uitvoeren. Ik ben geen expert maar je kunt zien aankomen dat er dingen afgeraffeld gaan worden terwijl de insteek altijd was dat er een kwalitatief goede oplossing zou komen voor de bieb. Of trekt men opnieuw de beurs en betaald men de ongetwijfeld pittige claims van Zara voor het te laat opleveren van het pand aan de Diezerstraat? Let wel: bij contractbreuk door de gemeente loop je natuurlijk de kans dat Zara de complete overeenkomst opzegt (uiteraard met een claim om gemaakte kosten terug te halen) en het hele festijn als een kaartenhuis in elkaar stort. Dit is toch niet zo moeilijk te bedenken?


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.