Opluchting bij Icare medewerkers

Tot grote opluchting van Icare medewerkers heeft de gemeente vandaag besloten dat een tiental zorgverlenende instellingen de thuiszorg in Zwolle gaan verzorgen ,waaronder Icare .

Verleden jaar zag het er nog zorgelijk uit voor Icare toen de gemeente in zee ging met een andere zorgaanbieder, maar volgens de Icare zou de  gemeente procedurefouten hebben gemaakt waardoor Icare werd benadeeld. De rechter besliste november vorig jaar dat de aanbesteding overnieuw moest. Woensdag maakt de gemeente officieel bekent wie de zorgaanbieders zijn. Sinds 1 januari van dit jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor het regelen van de thuiszorg.

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Namens al onze collegae willen wij onze klanten en medewerkers van harte feliciteren met dit geweldige resultaat!
  En we zijn uiteraard dolgelukkig met deze aanbesteding.

  Martine
  namens alle collegae van de Alphahulpverlening Icare


  Maak melding

 2. Het college van burgemeester en wethouders heeft voorlopig tien zorgaanbieders geselecteerd die voor de duur van twee jaar per 1 januari 2008 hulp bij het huishouden in Zwolle gaan leveren. De opdrachten zijn aan de tien zorgaanbieders gegund op basis van kwaliteit en de meest economisch voordelige aanbieding.

  De tien geselecteerde zorgaanbieders zijn: Thuiszorg het Friese Land, Vérian, Consortium, Carinova, De Friese Wouden, Icare, Beeuwkes Thuiszorg,Thuiszorg Service Nederland (TSN), Curadomi en Residentiële & Ambulante Zorg. Het Consortium wordt gevormd door bestaande Zwolse aanbieders van zorg en bestaat uit Stichting Berkumstede, Frion, Stichting Isala Klinieken/Isala Ouderenzorg, RIBW Zwolle Zorgcombinatie Zwolle en de thuiszorgorganisatie De Nieuwe Zorg Thuis. De voorlopige gunning betekent dat de meeste zorgaanbieders die nu de hulp bij het huishouden in Zwolle leveren, dit kunnen blijven doen. Enkele kleinere organisaties hebben niet meegedaan met de aanbesteding. Met hen wordt overlegd hoe de overgang naar de nieuwe aanbieders van zorg mogelijk kan verlopen. Nieuw op de Zwolse markt zijn Thuiszorg het Friese Land, Verian en Friese Wouden.

  De selectie van de tien zorgaanbieders is indirect het gevolg van het besluit van de voorzieningenrechter in november 2006. De rechter bepaalde toen op basis van een uitspraak in kort geding, dat door Icare was aangespannen, dat de gemeenten Zwolle, Hardenberg en Hattem de Europese aanbesteding in 2006 van de hulp bij het huishouden opnieuw moesten uitvoeren. Ten opzichte van 2006 heeft de gemeente Zwolle het bestek nu aangepast op basis van ervaringen in het eerste Wmo-jaar en regelmatige praktijkevaluaties met de grootste Zwolse zorgaanbieders. De gemeenten Hardenberg en Hattem hebben besloten zelfstandig aan te besteden.

  Wijzigingen
  De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de aanbesteding in 2006 zijn:
  1. Het aantal te contracteren partijen is uitgebreid van drie naar maximaal tien.
  2. de kwaliteit van de zorg is belangrijker dan de prijs in de verhouding 60/40 in plaats van 40/60.
  3. De cliënt (en niet de zorgaanbieder) bepaalt of hij bij de verstrekking van de hulp bij het huishouden de werkgeversrol op zich wil nemen.

  De keuze voor maximaal tien zorgaanbieders is gebaseerd op de veel ruimere keuzevrijheid voor cliënten en (door het aantal) meer concurrentie op kwaliteit en naamsbekendheid. Een ander belangrijk voordeel is de mogelijkheid om de lokale (keten)zorginfrastructuur verder te ontwikkelen, vooral op het terrein van de woonzorgzones.
  Met de bepaling dat de cliënt bepaalt of hij bij de verstrekking van hulp bij het huishouden de werkgeversrol op zich wil nemen, wil de gemeente voorkomen dat een wijziging in indicatiestelling van huishoudelijke verzorging (AWBZ) naar hulp bij het huishouden (Wmo) autyomatisch tot gevolg heeft dat zogenaamde alphahulpen worden ingezet.

  Offertes
  Naar aanleiding van de officiële (Europese) publicatie hebben 11 zorgaanbieders een offerte ingediend. Eén zorgaanbieder voldeed niet aan de geschiktheideisen en is daarom verder niet in de einduitslag opgenomen. De andere tien zorgaanbieders voldoen aan de geschiktheideisen en zijn beoordeeld op de gestelde selectiecriteria.  Maak melding

Reageer