IVN fiets-excursie door Weteringen-landschap

Zwolle – Op zondag 8 maart aanstaande geeft IVN Zwolle e.o. een fietsexcursie door het Weteringen-landschap en langs de IJssel ten zuiden van Zwolle. Tijdens de fietstocht van circa 20 kilometer kijken we naar het polderlandschap en de natuurwaarden.

ijsseluiterwaarden__h._de_jong.jpg 

Foto: Hans de Jong

Mogelijk zijn de eerste weidevogels al in het gebied neergestreken en horen en zien we al de eerste kievitten en grutto’s. In het gebied zijn in de periode 1990-2010 veel werkzaamheden uitgevoerd voor de landbouw, waterberging, recreatie en natuur. We zullen vooral kijken naar het belang van het water voor de natuur en de geschiedenis van het rivierenlandschap. De fietstocht vertrekt om 14 uur vanaf de parkeerplaats van het landgoed Zandhove, Hollewandsweg 17 te Zwolle-Zuid onder leiding van de IVN-gidsen Hans de Jong (waarnemend Dijkgraaf Groot Salland) en Gerard Derkman en duurt ongeveer 2,5 uur.

Artikel delen: