Aanpak dak- en thuislozen Zwolle

De Herberg, Bonjour, Nel Banninkhuis, ieder wijkteam van de politie IJsselland in Zwolle heeft een opvanglocatie voor dak- en thuislozen in haar werkgebied. Dagelijks hebben de Zwolse agenten bemoeienis met de dak- en thuislozen. Een gezamenlijke aanpak is onontbeerlijk om de overlast veroorzaakt door de dak- en thuislozen terug te dringen. Naar aanleiding van de analyse ‘Overlast daklozen in Zwolle (oktober 2006)’ is er een integrale aanpak van overlast dak- en thuislozen tot stand gekomen.

Het doel van dit plan van aanpak is dat in 2010 het overlastgevend gedrag van dak- en thuislozen in Zwolle is teruggebracht naar 75 % van het niveau in 2006. In 2006 was het aantal overlastincidenten van dak- en thuislozen 1354. In 2010 zal het overlastgevende gedrag met 25% verminderd moeten zijn ten opzichte van het aantal overlastincidenten in 2006 en moet het aantal incidenten gedaald zijn tot 1016.
 Met het plan richt de politie zich op de 25 meest overlastgevende dak- en thuislozen. Er is namelijk een groep van 25 daklozen te benoemen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 50% van het totaal aantal overlastincidenten in Zwolle.

Aangezien het een samenwerkingsverband betreft tussen alle teams in Zwolle wordt dit aantal evenredig verdeeld over de drie Zwolse teams. Per kwartaal wordt een nieuwe ‘top 25’ dak- en thuislozen samengesteld. Dat de politie zich richt op de ‘top 25’ wil overigens niet zeggen dat ze niet optreden tegen de groep dak- en thuislozen die buiten deze 25 vallen. Ook tegen hen wordt repressief opgetreden. De Zwolse teams pakken gezamenlijk de overlast veroorzaakt door dak- en thuislozen aan en doen dat op een uniforme wijze.
 
Aanpak: persoonsgericht en locatiegericht
Ieder wijkteam adopteert een aantal dak- en thuislozen van de ‘top 25’. Per wijkteam zijn ‘daklozenagenten’ ingesteld. Deze ‘daklozenagent’ krijgt een dak- en thuisloze toegewezen die hij/zij regelmatig bezoekt en die hij/zij volgt bij zijn/haar overlastgevend gedrag. Ook treedt deze ‘daklozenagent’ in contact met de betreffende hulpverlener en ondersteunt deze waar nodig. De ‘daklozenagent’ begeleidt / dwingt de dak- en thuislozen naar het juiste traject. Daarnaast worden ook de locaties, de zogenoemde hotspots, bezocht waarvan bekend is dat de dak- en thuislozen daar veel tijd doorbrengen. Met deze aanpak hoopt de politie uiteindelijk de overlast veroorzaakt door dak- en thuislozen terug te brengen.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer