Joël Voordewind op bezoek bij Trias

Zwolle – Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie bezoekt vrijdagmorgen 6 maart jeugdhulpverlener Trias voor ervaringen uit de dagelijkse praktijk. Met welke kinderen/jongeren en ouders heeft Trias contact? Welke ondersteuning is helpend en welke dilemma’s komen hulpverleners tegen? Ouderschap na scheiden en pleegzorg staan hierbij nadrukkelijk op de agenda. 

 

joel-voordewind.jpg 

Het programma start voor Joël Voordewind om 11.30 (tot 13.30 uur), met informatie over ‘Ouderschap na scheiden’ waarbij het belang van het kind, ouderpijn en het inzetten van eigen netwerken aan de orde komen. Bij het tweede thema – pleegzorg – krijgen werving en selectie alle aandacht, evenals de ondersteuning en begeleiding van ouders.

Moties jeugdzorg
Voordewind is verantwoordelijk voor de portefeuilles Asiel en Immigratie, Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Jeugdzorg, Primair en Voortgezet onderwijs en Media. 
Hij diende met succes vele moties in en werd hiervoor in 2012 ook nadrukkelijk onderscheiden. Voorbeelden zijn de Motie-Voordewind Eigen Kracht conferenties. Waarbij er voor de start van betaalde jeugdhulpverlening eerst onderzocht moet worden wat de mogelijkheden zijn om het kind in het eigen sociale (familie) netwerk op te vangen of te ondersteunen. De Motie-Voordewind ‘Haal Jeugdzorgjongeren versneld uit de jeugdgevangenissen’ leidde ook tot beleid (2010). 
Voordewind is ook fervent voorstander van het stimuleren en promoten van huwelijks- en relatiecursussen bij de aangifte van het eerste kind en bij zwangerschapsgymnastiek.

 

Over Trias

We kijken altijd vanuit het kind en het gezin. Want we geloven in ‘het gewone, alledaagse

leven’. In het ondersteunen en versterken van het kind, de jongere en het gezin in hun eigen omgeving: thuis of dichtbij huis. Waarbij we het belangrijk vinden om jeugd en gezin in hun eigen kracht te zetten en vooral preventief en in een vroegtijdig stadium te (be)handelen. Van opvoedadvies tot intensieve zorg, we streven er altijd naar om maatwerk te leveren. Warmte en persoonlijke aandacht staan daarbij voorop. Trias is met 350 praktijkgerichte professionals en ruim 450 pleeggezinnen actief in stad Zwolle, Noordwest Overijssel, Vechtdal, Salland en Twente. www.trias-groep.nl.

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.