Hoog bezoek voor Zwolse aanpak Samen Gezond!

Onder het motto “Samen Gezond” bezoekt Paul Rosenmöller donderdag 4 oktober een aantal Zwolse projecten onder de titel Samen Gezond! Het doel van dit in het oog springende Zwolse project is het bestrijden van overgewicht bij kinderen.  Rosenmöller bezoekt Zwolle in zijn hoedanigheid van voorzitter van de landelijke stuurgroep convenant Overgewicht, Hij wordt daarbij ondersteund door een zware delegatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Samen gezond! Staat voor een integrale aanpak van het probleem van overgewicht bij kinderen en jongeren. Deze benadering, de intersectorale samenwerking en de betrokkenheid van werkers en bewoners in de wijken zijn belangrijke kenmerken van de Zwolse aanpak. Dit sluit prima aan bij de ambitie van de gemeente Zwolle “Samen maken we de stad”.

In Samen gezond! Werken beleid, praktijk en onderzoek samen aan de volgende doelen:

·         Ontwikkelen van een wijkgerichte aanpak in risicowijken met speciale aandacht voor kinderen en jongeren in risicogroepen.

·         Zorgen voor de samenhang in de keten van preventie en zorg rond overgewicht.

·         Maatregelen nemen om overgewicht tegen te gaan en de affectiviteit daarvan te onderzoeken.

Op het ROC Deltion maakt het gezelschap ’s ochtends kennis met studenten die voor het onderwijs actief bezig gaan met gezonde leefstijl op basis van leefstijl- en fitheidstests, oftewel de ChecK-MBO. Zij laten zien op welke manier aan primaire preventie wordt gedaan door het stimuleren van gezond eet- en beweeggedrag tijdens schooluren en hoe deze aanpak wordt geëvalueerd. Daarna volgt een fietstocht door het Park De Hogenkamp, gerenoveerd en ingericht als groene sport- en spelomgeving voor de wijk, met een toelichting door ambtenaren van de gemeente Zwolle.

Op de Zwolse Bredeschool het Wonderwoud is te zien hoe de integrale aanpak op wijkniveau gestalte krijgt. Er is een demonstratie van Club4hero’s, een beweeg- en voedingsprogramma voor kinderen met overgewicht en een gesprek met een moedergroep over de beleving van gezondheid en mogelijkheden voor gezond gedrag  binnen het gezin. Hier zijn professionals van het welzijnswerk, GGD, sportdocenten, leerkrachten en HBO docenten bij aanwezig.

Aan het begin van de middag is de start van het symposium Samen Gezond! Deze middag zullen opnieuw de professionals, de bestuurders en de wetenschappers ieder vanuit hun eigen perspectief een bijdrage leveren. De Zwolse regio kan daarmee, wat ons betreft, een voorbeeldfunctie vervullen van een duurzame, effectieve aanpak van overgewicht bij 0-19 jarigen.

Het Haagse gezelschap wordt donderdag ontvangen door wethouder Erik Dannenberg (Welzijn, Zorg en Volksgezondheid), prof, dr. Jaap Seidell, wetenschappelijk directeur van het OPOZ en drs. Henk Ensing, directeur GGD.

Artikel delen:

Reageer